Wat is een BKR hypotheek

Inleiding

Een BKR hypotheek is een hypotheek voor mensen die door een codering bij de BKR niet in staat zijn om een normale hypotheek af te sluiten. Banken raadplegen het BKR om te kijken of ze een risico lopen als ze je een hypotheek verstrekken. Als je ooit betalingsachterstanden hebt gehad of een lening open hebt staan dan kunnen dit redenen zijn om geen hypotheek te verstrekken. Dit artikel bespreekt wat een BKR hypotheek inhoud.

BKR Toetsing

Alle hypotheek verstrekkers of tussenpersonen gaan bij het BKR na of u een registratie heeft bij het BKR en of u eerder betalingsproblemen heeft gehad. Meestal is de conclusie vrij rigoureus en wordt er bij een BKR registratie direct geconcludeerd dat u een risico vormt. Dit kan ook zijn als u in het verleden problemen heeft gehad. Een BKR registratie blijft namelijk 5 jaar bewaart.

Gelukkig zijn er ook bij een BKR registratie of codering nog wel mogelijkheden voor een hypotheek, namelijk de zogenaamde BKR hypotheek.

Welke hyptoheekrente betaal ik bij een BKR hypotheek?

Dit is afhankelijk van de aard van je BKR registratie. Bij herhaaldelijke betalingsachterstanden schat de BKR hypotheek verstrekker het risico van niet betalen natuurlijk hoger in dan wanneer je 1x een 2 maanden achterstand hebt gehad. Deze situaties worden bij het BKR vertaald in coderingen (zie hieronder). Behalve een hogere hypotheekrente kunnen er ook aanvullende voorwaarden worden gesteld voor een BKR hypotheek.

Welke type coderingen zijn er bij een BKR registratie?

Een achterstand bij betaling leidt tot een A (achterstond) notering. Middels cijfers wordt nog aangegeven wat de situatie was van een achterstand bij een hypotheek/lening/krediet:

  • a 1 codering: Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.
  • a 2 codering: De (restant)vordering is opeisbaar gesteld.
  • a 3 codering: Er is een bedrag van € 250 of meer afgeboekt. Slechts wanneer afboeking wegens finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.
  • a 4 codering: De kredietnemer bleek onbereikbaar.

Hypotheek verstrekkers geven meestal aan tot welke a codering ze nog bereid zijn een hypotheek te verstrekken

Welke BKR codering heb ik?

Het is niet mogelijk om je BKR registratie op te vragen via internet of via de telefoon. Je moet ervoor naar de bank. Lees in het artikel Wat is het BKR hoe u uw codering op kan vragen.

NHG in geval van een BKR hypotheek

Aan het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie zijn voorwaarden verbonden als je een http://www.lenenbkr.org/BKR_codering@@BKR codering hebt en een BKR hypotheek aanvraagt. De NHG wordt niet verleend als je een van bovengenoemde codes hebt (1 tm 4), een schuldregeling (SR) hebt getroffen of een A-notatie hebt. Uitzonderingen zijn een A-registratie of code 1 waarbij één van de volgende situaties geldt:

  • Er is een herstelcode (H) is vermeld bij de BKR
  • De lening is volgens het BKR afgelost
  • Volgens een verklaring van de geldgever zijn de achterstanden ingelopen of is de lening afgelost.

Tips

  • Ga niet met elke hypotheekrente meteen akkoord. Ook bij een BKR hypotheek is het goed meerdere hypotheekaanbieders te vergelijken.
  • Kijk ook goed naar de voorwaarden. Worden er bijvoorbeeld boeteclausules opgenomen bij betalingsachterstanden.