Hoe bereken ik de boete rente bij het oversluiten hypotheek

Inleiding

Boeterente is een boete die een hypotheekinstelling in rekening kan brengen indien u uw lopende hypotheek wilt oversluiten naar een andere instelling. Dit zal gebeuren als de rente die uw huidige hypotheekinstelling op dit moment in rekening brengt over zijn hypotheken lager is dan het percentage dat u over uw huidige hypotheek betaalt.

Stappen

Op het moment dat u dan zou besluiten uw hypotheek over te sluiten, loopt de hypotheekinstelling dus rente-inkomsten mis. De hypotheekinstelling brengt u dan een boete in rekening als een vergoeding voor deze misgelopen inkomsten. Boeterente betaalt u als u een hypotheek wilt oversluiten (veranderen). Deze boeterente is overeengekomen toen de hypotheek afsloten werd. Wanneer moet u dit betalen?:

 • Als u de hypotheek voortijdig beëindigt
 • Als er meer afgelost wordt dan in de hypotheekakte is afgesproken.

Over het te vroeg afgeloste bedrag betaalt u boeterente. De boetevrije aflossing is het bedrag dat u wel mag aflossen zonder daarvoor de boetrente hypotheek voor te betalen. De boeterente kan er voor zorgen dat het niet voordelig is om een hypotheek over te sluiten. Deze is overigens wel aftrekbaar, zolang het een boeterente betreft van een aftrekbare lening.

Boeterente hypotheek voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Dit betekent dat u bij het afsluiten van een hypotheek goed naar de voorwaarden moet kijken. De voorwaarden zijn belangrijk als u de hypotheek in de toekomst wil wijzigen in interessante periodes van de economie (zoals bijv wanneer het slecht gaat). De banken verlagen dan vaak de hypotheekrente, op die manier houden ze hun investeringen op peil. Hier kunt u dan ook van profiteren. De rente van de hypotheken gaat gelijk op met de rente op de financiële markt. De hypotheekrente is dus ook lager. Als u op dat moment verandert van hypotheek, krijgt u dus lagere rentetarieven en dus ook lagere woonlasten. In dit geval is oversluiten een zeer gunstige optie (Soms zelfs als de boeterente hypotheek hoog is.)

Welke factoren bepalen de hoogte van de boeterente?

De factoren die de hoogte van de boeterente bepalen zijn (ceteris paribus): de berekeningsmethode. Alhoewel de meeste instellingen (tegenwoordig bijna alle) werken met de hier beschreven boeterente formule, kan een andere methode uiteraard een andere boeterente tot gevolg hebben;

 • het hypotheekbedrag. Hoe hoger het hypotheekbedrag, des te hoger de boeterente;
 • de boetevrije aflossing. Hoe lager het percentage dat u boetevrij af mag lossen, des te hoger de boeterente;
 • de resterende rentevastperiode. Hoe langer de renteperiode nog loopt, des te hoger de boeterente;
 • het verschil tussen het rentepercentage dat u betaalt en het rentepercentage dat de hypotheekinstelling momenteel zou kunnen krijgen. Hoe hoger het verschil, des te hoger de boeterente. Op het moment dat de huidige rente hoger is dan het percentage dat u betaalt, wordt geen boeterente in rekening gebracht!

Berekening boeterente bij oversluiten hypotheek

Als u graag wilt weten hoe hoog de boeterente hypotheek is, kunt u het beste op uw hypotheekakte kijken. Hoe hoog dat bedrag is, is afhankelijk van de hypotheekleverancier. Daarnaast speelt de resterende rentevastperiode van uw hypotheek een belangrijke rol. Loopt de rentevastperiode nog een tijdje door, dan is dat meestal niet gunstig, u krijgt in de meeste gevallen een hogere boeterente hypotheek. Hier staat beschreven welke methode er gebruikt wordt om de boeterente hypotheek te berekenen. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Contante Waarde Methode. Bij deze berekening worden de volgende stappen gehanteerd:

 • bij de meeste hypotheken geldt dat een deel van de hypotheek boetevrij afgelost kan worden. Dit verschilt per hypotheekinstelling.
 • aan de hand van de uw hypotheek gegevens moet u de resterende rentevastperiode(n) van uw hypotheek berekenen.
 • bepaal aan de hand van de actuele hypotheek rentetarieven van uw huidige hypotheekinstelling het rentepercentage dat op dit moment , uitgaande van uw hypotheekopzet;
 • bepaal het verschil tussen de rente die u betaalt en de rente die de hypotheekinstelling op dit moment in rekening brengt
 • bereken voor iedere rentebetaling binnen de resterende rentevastperiode hoeveel rente-inkomsten de hypotheekinstelling misloopt indien u zou besluiten uw hypotheek over te sluiten;
 • bereken het bedrag dat u nu zou moeten betalen, om de hypotheekinstelling schadeloos te stellen voor alle toekomstige renteverschillen.

Is boeterente fiscaal aftrekbaar?

Boeterente is fiscaal aftrekbaar zolang de hypotheek waarover de boeterente berekend wordt een aftrekbare lening is. Indien u in uw hypotheek voor een deel een consumptief krediet verwerkt heeft, is de boeterente over dat gedeelte dus niet aftrekbaar. Indien u uw hypotheek zou oversluiten en zou besluiten de boeterente mee te financieren in de nieuwe hypotheek, zijn de rentelasten over dit specifieke deel niet fiscaal aftrekbaar. Dit deel van de hypotheek wordt dan beschouwd als een consumptief krediet.

Tips

 • Door de historisch lage hypotheekrente is het vaak mogelijk om veel geld te besparen op de huidige hypotheek.
 • Zelfs een verhoging van de woz-waarde van uw woning kan u helpen met het verlagen van uw hypotheek maandlasten!
 • Hoe hoger het hypotheekbedrag, hoe hoger de boeterente. En hoe lager het percentage van uw boetevrije aflossing is, hoe hoger de boeterente hypotheek is.

Handige links