Hoe is de hypotheekrenteaftrek in Belgie geregeld

Belgische hypotheek

Plots kwam er veel heisa rond de hypothecaire aftrek in België. Het woonbeleid gaat veranderen. Althans men wil de fiscale aftrek van de woninglening gaan beperken. Of erger nog: het woonkrediet dreigt helemaal afgeschaft te worden. Daar zit geen enkele Belg op te wachten. 

Hoe nu geregeld?

Tot nu toe ging het als volgt. Mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, kan men genieten van de aftrek voor de enige èn eigen woning, ook wel de woonbonus genoemd. Voor het inkomen van 2012 (aangifte 2013) is het maximale basisbedrag van de woonbonus 2.200 euro. Dat wordt gedurende de eerste tien jaar verhoogd met 730 euro. Wie op 1 januari van het jaar nadat de lening is afgesloten drie kinderen heeft, krijgt een bijkomende verhoging van 70 euro. Dit geld zowel voor gehuwden als voor wettelijk samenwonenden. De woonbonus wordt afgetrokken van het belastbaar inkomen. Deze totale (maximale!) aftrek geldt zowel voor de man als voor de vrouw. Beiden mogen dit bedrag dus in mindering brengen. Dit is een eenvoudige uitleg van de woonbonus. Vanzelfsprekend zijn genoemde bedragen afhankelijk van diverse factoren eigen aan uw situatie: uw inkomen, aantal kinderen en het hoogste belastingtarief waarmee u te maken heeft. 

Wat in 2014?

Als gevolg van de laatste staatshervorming (2011) en het regeerakkoord (Di Rupo I ook wel het ‘vlinderakkoord' genoemd omwille van het vlinderdasje van onze premier) wordt het hele gedoe met woningkredieten en belastingkortingen een Vlaamse aangelegenheid voor dat deel van ons land. Dat wil zeggen dat de Vlaamse regering deze bevoegdheid overneemt van de Federale regering. Met een ingewikkeld woord wordt dit ‘overdracht van bevoegdheid’ genoemd. Dit heeft als gevolg dat de bijbehorende budgetten van de hypothecaire aftrek volledig naar de deelstaten (voor dit artikel Vlaanderen dus) worden overgeheveld. In getallen komt het er dan op neer dat Vlaanderen in 2014 een budget voor de hypotheekaftrek krijgt van bijna 1 miljard euro. Goed nieuws zou je zeggen maar volgens sommige studies is dit niet voldoende. En dan? Wie past het verschil bij? Niemand weet het! Zeker is wel dat men in 2014 aan het huidige fiscale voordeel van woonleningen wil gaan sleutelen. Pessimisten beweren zelfs dat de huidige vorm van fiscaal voordeel verdwijnt. Zo ver is het nog niet!

 Wat zou er dan in de plaats komen?

  1. Een eerste denkpiste is om het fiscale voordeel niet langer in mindering te brenge op het belastbaar inkomen. Eenvoudiger zou het zijn om een belastingvermindering van 45% via de belastingbrief te verrekenen. Gevolg? Het maximale netto voordeel voor een gezin (zoals hierboven genoemd) daalt dan van 3.000 euro naar 2.700 euro per jaar (exclusief gemeentebelasting). Het nadeel van deze redenering: wat met de mensen die geen belasting betalen?
  2. Een tweede mogelijkheid waar men over nadenkt is een belastingkrediet. De bedoeling hiervan is om de  ontlener een bedrag terug te betalen in verhouding tot zijn aflossingen. Dit directe voordeel moet vooral jongeren helpen om een woning te kunnen kopen. Nadeel: dit systeem zou meer kosten dan een belastingvermindering omdat ook wie geen belastingen betaalt het voordeel krijgt.
  3. Ook wordt er gedacht aan een korting op de registratierechten.

Hoe zit het met lopende leningen?

De geruchten gaan dat de hypothecaire aftrek van lopende leningen niet gegarandeerd zou zijn. Maar je leest ook hier en daar op internet dat dit maar een gerucht zou zijn. Ter geruststelling van de Vlaamse burger heeft onze (Vlaamse) regering in een officiële persmededeling nogmaals bevestigd dat ‘het fiscale voordeel voor de lopende hypotheken onverminderd zal blijven bestaan’. Twijfel opgelost?

Wat moeten toekomstige kopers of bouwers doen?

Ook diegenen die in 2014 en de jaren daarna een woning willen kopen, bouwen of verbouwen, zullen nog fiscale ondersteuning genieten. Maar hoe de regeling dan zal zijn dat weet (nog) niemand. De overheid heeft altijd het bezit va een eigen woning gestimuleerd en fiscaal gesteund door de woonbonus. We moeten er niet aan twijfelen dat de Vlaamse regering dat ook zal blijven doen en wel om de eenvoudige reden dat het hebben van een eigen huis ook vanaf 2014 het beste appeltje voor de dorst na het pensioen is en blijft! Dat is ook de reden waarom 70% van de Belgen een eigen woning heeft vandaag de dag.

Conclusie

Duidelijkheid is de dringende boodschap! Toekomstige bouwers of kopers willen weten waar ze aan toe zijn. Moeten ze in 2012 of 2013 nog snel, snel iets gaan kopen of bouwen om van het fiscale voordeel te genieten? Of toch maar (af)wachten tot 2014? Wie zal het zeggen? De volgende federale verkiezingen zijn in oktober 2014. Durft de huidige regering beslissingen nemen en daarmee mogelijk stemmen verliezen voor die tijd?

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden