Hoe kun je geld lenen zonder BKR toetsing

Inleiding

U staat bij het bureau krediet registratie (BKR) bekend of u denkt dat u bij het BKR bekend staat. BKR problemen? Nu Geld lenen zonder BKR toetsing? Op zoek naar betrouwbare aanbieders? Wij vergelijken banken die u toch kunnen helpen aan een betrouwbare lening. Kan dat? Lastig, maar het is mogelijk. Bij onder andere Frisia.nl was het mogelijk! Meer informatie hierover kan u vinden op lenenbkr.org. Wat is nu zo'n bkr toetsing en hoe kan je toch lenen zonder bkr? Of bekijk hoeveel u kan lenen met een BKR: Hoeveel kan ik lenen met BKR

De BKR toetsing

De BKR toetsing omvat het opvragen van gegevens uit het CKI, door organisaties die zijn aangesloten bij het BKR. Het CKI is het Centraal Krediet Informatie systeem waarin persoons- en krediet gegevens van personen zijn geregistreerd. De gegevens zijn:

 • Persoonsgegevens: Geboortenaam, Voorletters, Geboortedatum, Adres, Woonplaats
 • Kredietgegevens: Bedrag (of limiet), Belangrijk data in de overeenkomst, Het soort overeenkomst, eventuele bijzonderheden (zoals betalingsproblemen)

Met betrekking tot het opvragen van gegevens uit het CKI gelden een aantal voorwaarden. De toetsing kan bijvoorbeeld niet door elke instantie worden uitgevoerd, daarnaast zijn er situaties waarin een toetsing ook niet nodig is. Er zijn dus uitzonderingen.

Een BKR toetsing wordt niet door elke geldverstrekker uitgevoerd

Niet elke instantie kan de gegevens van het CKI opvragen. Alleen u en deelnemers van het BKR hebben daar recht toe. Dit zijn anno 2008 in totaal 224 organisaties die vanuit hun kantoren en filialen vanuit ruim 4.000 vestigingen het CKI kunnen raadplegen. Deze deelnemerslijst wordt beschikbaar gesteld op de site van het BKR. 1

Organisatie die niet toetsen

Een aanzienlijk aantal organisaties (minimaal 224 in totaal) toetsen dus bij het BKR. Toch zijn er een aantal organisatie die hier nog niet aan meedoen. Hier kunnen verschillende redenen voor worden aangenomen:

 • Het bedrijf wil zoveel mogelijk producten verkopen en neemt de betalingsrisico’s voor lief.
 • Een andere argument kan zijn dat de rente op het verleende krediet zeer hoog is. Hiermee kan de krediet verstrekker het risico ook compenseren.
 • Uiteraard kan je ook denken aan bedrijven of personen waarmee je jarenlange vriendschap hebt opgebouwd. Deze leenvorm gebaseerd op ‘good will’ valt buiten de BKR toetsing en kan ervoor zorgen dat je kan lenen zonder BKR toetsing. 

Wanneer kan toch geld geleend worden met BKR toetsing?

Wanneer een organisatie de gegevens opvraagt uit het CKI zal 1 hoofdvraag beantwoord moeten worden: ‘is de consument in kwestie in staat succesvol aan zijn financiele verplichtingen te voldoen na het aangaan van een nieuwe kredietlasten.’ Een aantal consumenten vormen met oog hierop toch een laag risico voor de bank. Voorbeeld kan zijn dat ze een veranderde levensomstandigheden hebben (lagere huur, of hoger inkomen).

Huidige kredieten

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal de organisatie de kans berekenen op basis van de gegevens die hij opvraagt. Hierbij kunnen alleen gegevens over kredieten worden opgevraagd die gaan over :

 • een flexibel krediet
 • krediet op afbetaling
 • kredietlimiet op uw betaalrekening
 • creditcard
 • gsm-abonnementen

Het CKI kan informatie bieden over de kenmerken van de overeenkomst van deze kredieten, maar ook als er eventuele bijzonderheden hebben voorgedaan over de afbetaling ervan. (het BKR oordeelt hier echter niet over, dat mag zijn wettelijk niet en er bestaat ook geen zwarte lijst!).

Betalingsgeschiedenis

Bij het BKR wordt de betalingsgeschiedenis bijgehouden alleen in de vorm van bijzondere meldingen, als er een achterstand is, of een herstel. Afhankelijk van het type overeenkomst, wordt een achterstand gemeld varierend tussen de 2 en 4 maanden. Dit wordt aangeduid met de letter A (achterstand). Wanneer de achterstand is ingelopen, wordt dit aangeduid met de letter H. De betalingsgeschiedenis is dus alleen inzichtelijk in deze vorm: met coderingen van bijzonderheden.

Gegevens die niet te vinden zijn in het CKI

Gegevens over inkomen, woonlasten, energieschulden en spaargeld worden niet meegenomen in het CKI. De krediet verstrekker kan deze gegevens extra ter verzameling aanvragen aan de kredietnemer.

Bepaling risico door krediet verstrekker

Op basis van bovenstaande gegevens kan de kredietverstrekker bepalen of het verstandig is een (extra) krediet te verstrekken aan de consument.

Voorbeelden

Niet alle gegevens over een consumentenpersoon worden dus geregistreerd bij het BKR. Daarnaast zijn deze gegevens zijn niet bindend. Er gelden verschillende voorwaarden. Verschillende vragen kunnen daarom gesteld worden:

Kom ik überhaupt door een bkr toetsing heen?

De krediet verstrekker bepaalt te allen tijde of u een krediet krijgt toegewezen. De BKR toetsing dient louter ter informatie en is niet bindend. Er zijn meerdere factoren die mee kunnen spelen, factoren die niet alleen met de informatie uit het CKI kunnen worden beantwoord.

Kom ik door de bkr toetsing als ik een hypotheek hebt?

Een hypotheek valt buiten de BKR registratie. Het gaat daarbij om woonlasten. Een instantie aangesloten bij het BKR zal deze informatie dus niet vinden in het CKI. Deze instantie kan u dus niet beschermen tegen de risico's die u loopt als u al hoge woonlasten heeft: deze verantwoordelijkheid ligt dus bij u!

Kom ik door de bkr toetsing als ik een lening van 2 ton (€200.000) heb?

Volgens het BKR worden alleen een leningen tussen de €500 en € 125.000 geregistreerd. Ook hier geldt dat de verantwoordelijkheid voor de risico's bij uzelf zullen moeten komen. De kredietverstrekker kan u niet beschermen op basis van dit gegeven.&

Kom ik door de bkr toetsing als ik de afgelopen 2 jaar prima aan mijn betalingsverplichtingen voor kredieten heb voldaan?

Dat ligt eraan. Bij het BKR wordt informatie nog 5 jaar vastgehouden na beëindiging van een krediet of abonnement. Dit betekent dat u nog steeds kan worden afgerekend op bijvoorbeeld het feit dat u 4 jaar geleden niet in staat bleek te zijn een krediet volgens de overeenkomst af te lossen.

Ik heb meerdere kleine leningen, kan ik een nieuwe lening afsluiten?

Dit af van uw betalingsgedrag in het verleden, maar ook van uw mogelijkheden dit in de toekomst succesvol te kunnen blijven doen. U kan bijvoorbeeld de krediet verstrekker inzage geven in uw inkomen en de zekerheid hiervan in de toekomst. Als u volgens de kredietverstrekker als een groot risico wordt aangemerkt kan dit nadelig voor de rente die moet betalen of überhaupt dat u niet in aanmerking komt voor een nieuwe lening.

Waar geld lenen zonder BKR

Veel mensen zoeken uren lang op het internet naar banken die hen toch een misschien een lening kunnen verschaffen. Dat schijnt lastig te zijn. Toch zijn er enkele banken waar je toch kan lenen als je een BKR registratie hebt.

Dit zijn banken in Nederland die het risico aan durft leningen te verschaffen aan mensen met een BKR codering. Dit geldt ook voor mensen met een lichte BKR codering.

Meer informatie?

 • lenenbkr.org