Wat is het Jaarlijks KostenPercentage

Jaarlijks kostenpercentage

Wordt ook wel afgekort als JKP. Het is een vorm van rentevoet. Hoeveel het JKP is, moet je je alleen maar afvragen als je een lening wil aangaan. En dan nog niet zo maar om het even welke lening. In elk geval: het JKP wordt tweemaal per jaar bepaald door onze overheid.

Wat zegt de wet over het JKP

 • Het JKP moet in elke offerte, dus ook in de reclame, duidelijk vermeld staan.
 • Het JKP omvat alle kosten van uw lening. Dit wil zeggen dat de geldverlener u geen enkele andere kost (zoals bijvoorbeeld dossierkosten) mag aanrekenen.

In de maanden maart en september bepaalt de overheid of het JKP verandert. Deze verandering gaat dan respectievelijk in of in juni of in december.

Gevolgen

 1. Voor lopende leningscontracten zijn ze echter niet van toepassing. Uitzondering: als je een contract hebt afgesloten met een variabele rentevoet. Bijvoorbeeld: een autolening met een looptijd van 5 jaar en een JKP van 5% behoudt gedurende die 5 jaar constant 5%. Dit omdat autoleningen een vaste rentevoet hebben.
 2. Iets anders ligt het bij een woninglening: daarbij heeft u de mogelijkheid om voor een variabele rentevoet te kiezen. Heeft u bijvoorbeeld gekozen voor een jaarlijkse, variabele rentevoet dan hebben de eventuele schommelingen van het JKP wel degelijk invloed op uw afbetalingsschema.
 3. Dit geldt dus ook voor uw creditcards die u bij uw bank heeft of bij uw supermarkt of postorderbedrijf.
 4. Ook het ‘in het rood gaan’ op uw lopende rekening (girorekening) wordt aangepast.

Enkele voorbeelden

De opgegeven JKP’s zijn uiteraard tijdelijk en slechts als voorbeeld bedoeld.

 • In elk geval is het zo dat het JKP voor een autolening veel lager is dan voor een persoonlijke lening.
 • Ook is het JKP afhankelijk van de grootte van het ontleende bedrag en de duur van de lening.
 • Hoe meer u leent, hoe hoger het JKP.
 • Hoe langer u leent, hoe lager het JKP.
 • Het JKP voor een tweedehandswagen is hoger dan voor een nieuwe wagen.
 • Verder is er uiteraard verschil tussen de geldverleners onderling.

Tip

 1. Soms kan het JKP hetzelfde zijn bij twee of meerdere aanbieders en toch betaalt u een ander bedrag! Dat kan omdat nog andere voorwaarden een rol spelen, zoals hoogte van het bedrag, termijn, voorschot ... Toch blijft dit verwarrend: de wet bepaalt immers dat het JKP het jaarpercentage is dat bepaalt hoeveel een consumentenkrediet IN TOTAAL mag kosten. Meer nog: boven dit percentage mag men GEEN kosten (of andere vergoedingen) meer bijtellen.
 2. De maandelijkse interest x 12 is niet hetzelfde als de jaarlijkse interest en is ook niet gelijk aan het JKP!

Update juni 2011: geen goed nieuws!

Leningen op afbetaling worden helaas duurder voor de ontlener. Vanaf 1 juni gaat het maximale Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) omhoog en nog niet zo'n beetje!

 • Leningen tussen 1250 euro en 5000 euro: van 14 naar 15,5%;
 • Leningen meer dan 5000 euro: van 11,5% naar 12,5%.

 Update december 2011

Zoals boven vermeld: het is weer de maand december. Tijd om het jaarlijks kostenpercentage (JKP) aan te passen. En omdat het niet goed gaat met de (financiële) wereld stijgt het JKP. Dat was te verwachten. Hoeveel? 1 procent. Ga je dus in het rood op je zichtrekening dan wordt dat 1% duurder. De bank of welke kredietverlener dan ook, is niet verplicht om duurder te worden maar de kans dat hij dat niet doet, is vrijwel nihil is de verwachting. De MAXIMALE percentages zijn als volgt:

 • JKP op kredietkaarten/lening tot 1250 euro: 16%;
 • JKP op kredietkaarten/lening tussen 1250 en 5000 euro: 14%;
 • JKP op kredietkaarten: meer dan 5000 euro: maximaal 13%;
 • JKP voor krediet tot 1250 euro zonder kredietkaart: 12% en 11% voor alle overige bedragen.

Te ingewikkeld: raadpleeg je bank en/of kijk de komende periode goed naar je bankafschriften. Daar staan de percentages ook op vermeld.

 Update juni 2012

Samengevat: consumentenkrediet wordt goedkoper! Vanaf 1 juni zullen de maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP) voor leningen op afbetaling van meer dan 1.250 euro dalen met 1%. Voor bedragen tussen 1.250 euro en 5.000 euro is de maximumrente 14,5% en voor bedragen van meer dan 5.000 euro is de maximumrente 11,5%. Die nieuwe tarieven zijn alleen geldig voor nieuw afgesloten leningen vanaf 1 juni 2012.

Hier kun je vergelijken: Spaargids en andere nuttige info

 Update december 2012

 
Maximaal kosten% per 1/1/2012      
Bedrag Lening of verkoop op afbetaling Kredietopname met kaart Kredietopname zonder kaart
tot 1250 euro 18,50% 14,50% 10,50%
vanaf 1250 tot 5000 euro 13,50% 12,50% 9,50%
Meer dan 5000 euro 10,60% 11,50% 9,50%

Geld lenen kost geld! ,  en .

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden