Wat is een WOZ krediet

Waar staat WOZ voor?

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Onroerende zaken zijn dingen die niet verplaatst kunnen worden, zoals een stuk grond of een huis. De WOZ geeft een schatting van de waarde van bijvoorbeeld je huis. Niet elk huis wordt hiervoor apart getaxeerd, maar op basis van representatieve/vergelijkbare huizen in een bepaalde omgeving/buurt, wordt deze waarde door de gemeenten vastgesteld. De WOZ waarde wordt bijvoorbeeld gebruikt om onroerende zaakbelastingen te bepalen, maar ook kun je op basis van deze WOZ-waarde een WOZ-krediet aanvragen.

Wat houdt het WOZ krediet in?

Een WOZ krediet is eigenlijk gelijk aan een doorlopend krediet, alleen kan deze alleen aangevraagd worden door mensen die in het bezit zijn van onroerend goed. De WOZ-waarde van uw onroerend goed bepaalt voor welk krediet u in aanmerking komt. De maximale lening is vaak 150% van de WOZ-waarde min de nog lopende hypotheek. Woningen in het buitenland komen niet in aanmerking voor een WOZ-krediet. Hierbij wordt natuurlijk ook rekening gehouden met uw financiële situatie op het moment van afsluiten. Het voordeel van het WOZ-krediet tov een normaal doorlopende krediet is dat de rente in de meeste gevallen lager ligt. Dit komt omdat de kredietverstrekker minder risico loopt, vanwege kapitaal dat in het gekochte huis zit. Opgenomen krediet hoef je niet te gebruiken voor je huis zelf, zoals bij een extra hypotheek.

Waarom een WOZ krediet afsluiten?

Wanneer je van plan bent te verbouwen kun je niet altijd goed inschatten wat de kosten zullen zijn. Bij een persoonlijke lening zit je vast aan een vast bedrag, welke niet altijd goed aansluit bij de werkelijke uitgave. In het geval het bedrag lager uitvalt, heb je te veel geld geleend en dit is in je nadeel van de kredietnemer, omdat je de rente wel dient te betalen. Ook in het geval et te weinig geld is geleend, zal de kredietnemer uiteindelijk duurder uit zijn, omdat er dan nog een extra lening moet worden afgesloten en dat is bijna altijd duurder dan 1 lening. Het WOZ krediet geeft je de mogelijkheid om precies die hoeveelheid geld op te nemen die nodig is voor bijvoorbeeld de verbouwing. En je hoeft alleen de rente over het opgenomen bedrag te betalen. Omdat de kredietvertrekker het huis als onderpand heeft, valt de rente laag uit.

Aflossing

Omdat het WOZ-krediet buiten een scherper rentetarief gelijk is aan een doorlopend krediet, betekend dit dat je zelf bepaald wanneer je welk bedrag opneemt. Je betaald alleen rente over het bedrag dat je opgenomen hebt. De rente is dus ook variabel. Gedurende de leenperiode kun je zelf bepalen of je buiten de aflossingsmomenten extra bedragen aflost. Ook is het mogelijk om het geld dat je hebt afgelost, opnieuw op te nemen, op voorwaarde dat de kredietlimiet niet wordt overschreden. Het krediet kan doorlopen tot een leeftijd van 68 jaar.

Hoe vraag je een WOZ-krediet aan?

Het is niet nodig om voor het aanvragen van een WOZ-krediet naar de notaris te gaan of een taxatie-rapport te laten maken. Bij de gemeente kan je een WOZ-opgave aanvragen, dat is voldoende. Op basis van je aanvraaggegevens wordt vervolgens door de bank in een automatisch systeem een kredietbeoordeling gegeven. Deze geeft aan of je in aanmerking komt voor een WOZ-krediet en wat het maximale krediet zal zijn. U betaald hiervoor geen afsluitkosten.