Schulden! Wat voor vertrouwenspersoon kies je

Zoek een vetrouwenspersoon bij schulden

Als je iets vreugdevols meemaakt dan zou je het bij wijze van spreken van de daken af kunnen schreeuwen. Als je echter in een situatie terecht komt van financiële moeilijkheden dan wordt daar niet graag over gesproken. Schaamte en het gevoel hebben dat je omgeving dat beoordeelt als gefaald te hebben, spelen daar een belangrijke rol in.

Isolement

Vaak zie je dat mensen in een persoonlijk isolement geraken. Je omgeving begrijpt jou toch niet en maar al te vaak word je veroordeeld. Op het moment dat je de rekeningen niet meer volledig kunt betalen, brengt dit spanningen met zich mee. Als dan ook je omgeving nog vervelend reageert dan verhoogt dit de stress.

Selectieve benadering

Betekent dit dat je geen omgang moet hebben met je omgeving? Nee! Wat ik hiermee wil zeggen is dat je selectief moet zijn. Je zult personen hebben in je familie en vriendenkring waarmee je beter niet over je problemen kunt praten. Als ze je niet zullen veroordelen, zal er getracht worden om je goed bedoelde raad te geven.

Probleem is vaak dat ze zelf niet goed op de hoogte zijn en je raad zullen geven, waarmee je niet echt verder komt. Je gedachten zullen heen en weer geslingerd worden, want de één zegt dit en de ander zegt weer iets anders. Het is namelijk mens eigen om goed bedoelde raad te willen geven, ook al heeft men geen verstand van zaken.

Bedenk ook dat personen uit je omgeving emotioneel bij jou betrokken kunnen zijn en daardoor niet rationeel kunnen denken. Veel beter is het daarom om iemand te kiezen als vertrouwenspersoon die wat verder van jou af staat, of iemand die een bepaalde nuchterheid heeft.

Belangrijk is ook dat deze persoon over een dermate intelligentie beschikt, dat ze jouw situatie begrijpen en jou verder kunnen helpen.

Waarom heb je nu een vertrouwenspersoon nodig?

In een situatie van spanning werkt je denkvermogen niet meer op op een rationele manier en dit kan een neerwaartse spiraal inzetten.

Iemand die wel rationeel en verstandelijk kan denken en handelen, kan je problemen verkleinen, maar ook erger voorkomen.

Zet je schaamte en eergevoel aan de kant en maak een goede selectie en kies je vertrouwenspersoon.

Michel Faassen

Ps1: Voor meer gratis tips: http://www.indeschulduitdeschuld.nl/opt-in Ps2: Iedereen krijgt van mij toestemming om mijn artikelen te gebruiken, mits de inhoud ongewijzigd blijft.