Wat is surseance van betaling

Surseance van betaling

is in de praktijk heel dikwijls de voorbode van een faillissement van het betreffende bedrijf. Dat is uiteraard niet de bedoeling. De oorzaak van deze falende procedure? De reden waarom men gebruik maakt van 'surseance'? Zonder al te veel in te gaan op de juridische kant van de zaak, een uitleg in eenvoudig Nederlands.
 

Surseance? Surséance? Surseanse? Surséanse

 • Hoe je het ook schrijft: in eenvoudig Nederlands betekent het: opschorting van betaling, uitstel van betaling, respijt.
 • Het Franse woord is surséance en vandaar de verwarring en het door elkaar gebruiken van verschillende schrijfwijzen en het ‘vernederlandsen’.

Wanneer kans van slagen?

Om een surseance te overleven zijn er uiteraard enkele belangrijke fundamenten nodig.

 • Het belangrijkste is dat er in uw onderneming meer geld binnen komt dan dat er weer de deur uit gaat. Er mogen dus zeker geen nieuwe schulden bijkomen.
 • Had u in het verleden af te rekenen met tijdelijke tegenslagen dan bestaat er in deze surseance-periode nog een kans dat u er uit raakt.
 • Met andere woorden: uw bedrijf moet, zoals men dat zo mooi noemt, structureel gezond zijn.
 • Een onderzoek door derden is derhalve aangewezen.
 • Uw bank moet ook bereid zijn om mee te werken! Doet zij dat niet dan kunt u kans op slagen wel vergeten. Misschien heeft u dan ook wel te lang gewacht met uw bank in uw situatie te betrekken.
 • Breng ook tijdig uw vaste opdrachtgevers op de hoogte zodat ze niet weglopen.

Verschil met faillissement

 • In principe maakt het niet zo veel uit of u in surseance bent of failliet. Echter: bij surseance wordt geen beslag gelegd op uw vermogen en u blijft bewindvoerder van uw bedrijf maar dan wel samen met een tweede bewindvoerder.
 • Bij een faillissement bent u bewindvoerder af!

Procedure

 • Surseance vraagt u aan bij de rechtbank via uw advocaat. Als de rechter vaststelt dat uw surseanceverzoek voldoet aan de wettelijke eisen, honoreert hij het direct maar voorlopig.
 • Bij de aanvraag dient u een staat van baten en lasten te overleggen en een overzicht van de te vorderen bedragen van de schuldeisers.
 • Voorlopige surseance loopt tot de crediteuren hebben ingestemd met het definitief verlenen ervan. Meestal is dit een periode van ongeveer twee tot drie maanden.

Voorlopige toekenning

 1. De rechtbank benoemt bij de voorlopige toekenning van surseance een bewindvoerder (meestal een advocaat). Hij voert samen met u het bewind over uw onderneming en houdt daarbij vooral het belang van de schuldeisers in het oog.
 2. Meteen na het toekennen van de voorlopige surseance stelt hij vast of de inkomsten van uw onderneming de lopende verplichtingen overtreffen.
 3. Is dit niet het geval dan wordt de voorlopige surseance omgezet in een faillissement.

Definitieve toekenning

 1. Als 2/3 van de crediteuren (die samen meer dan 75% vertegenwoordigen van de totale schulden) vóór de definitieve verlening van de surseance stemmen, wordt de surseance definitief verleend voor maximaal 1,5 jaar.
 2. Daarna is verlenging met weer 1,5 jaar mogelijk.

Beëindiging

 1. Het uiteindelijke doel van de surseance is om met de schuldeisers tot een akkoord te komen over de betaling van de achterstallige schulden.
 2. Als ten minste 2/3 van de schuldeisers (die samen 3/4 van de totale schuld vertegenwoordigen) het akkoord aannemen, verklaart de rechtbank het akkoord bindend voor alle schuldeisers. Dit heet homologatie.
 3. Als dit akkoord bereikt is, is dat ook het einde van de surseance.