Kan de werkgever helpen bij loonbeslag

Werkgever en loonbeslag

Volgens onderzoek kampen veel werknemers met hun financiën. Ze hebben ze aan het einde van hun geld te veel maand over. Duurt deze toestand al te lang dan lopen de schulden te hoog op. Dan kan loonbeslag door je werkgever in beeld komen. Kan de werkgever je daarbij helpen?

Voor de goede orde: wat is loonbeslag?

Heb je als werknemer schulden en geraakt het geduld van je schuldeiser(s) op dan kan deze laatste beslag laten leggen op je loon. Dat is dan een loonbeslag.

De werkgever

1. De werkgever krijgt de deurwaarder op bezoek op vraag van de schuldeiser, om een (executoriaal of conservatoir) beslag te leggen. Verschil tussen deze beide is dat er bij een ‘executoriaal’ beslag al een vonnis is van de rechter. Het ‘conservatoir’ beslag is een bewarende maatregel in afwachting van een toekomstig vonnis van de rechter. Het daadwerkelijke beslag gaat dus pas in na een uitspraak van de rechter.

2. Hoeveel moet de werkgever inhouden en afstaan aan jouw schuldeiser?

  • Gelukkig niet alles: in elk geval heb je een beslagvrije voet zoals men dat noemt. Het is de bedoeling dat je met dit ‘minimum inkomen’ rond komt voor alle vaste lasten (zoals huur, levensonderhoud, ziektekostenverzekering).
  • Hoe groot dit bedrag is, is afhankelijk van verschillende facoren maar de voornaamste zijn toch je burgerlijke status (getrouwd, vrijgezel, alleenstaand met of zonder kinderen) en het eventuele inkomen van de partner.
  • De rest van wat er daarna nog overblijft van je maandloon en je vakantiegeld, bonus(sen) en eventuele 13de maand moet de werkgever verplicht overmaken aan de deurwaarder (onkostenvergoedingen zoals bvb. kilometervergoeding woon/werkverkeer: niet).

Kan de werkgever helpen?

  • Hij kan de hele vordering (schuld) voor zijn rekening nemen, eigenlijk overnemen, en in één keer afbetalen. Heb je zo'n kei van een baas dan regelt hij het loonbeslag verder met jou.
  • De werkgever kan met de schuldeiser(s) en werknemer onderhandelen om te bekijken hoe het probleem zo mogelijk opgelost kan worden. De werkgever is dan een soort schuldbemiddelaar voor de werknemer.
  • De werkgever kan de werknemer reeds een voorschot op zijn salaris, vakantiegeld, bonus of 13de maand geven waardoor deze zijn schulden NU kan afbetalen en deze geleende som maandelijks weer aan de werkgever terug betaalt doordat hij minder loon ontvangt gedurende een bepaalde tijd. Eigenlijk is dit niet zo’n geweldig goede oplossing omdat in dit geval de oorzaak van de schuld (gokken, echtscheiding, koopziek, belastingen ...) niet wordt aangepakt. In dit geval gaat de werkgever de openstaande schuld voorfinancieren door middel van een lening aan de werknemer. Hierdoor wordt de werkgever in feite schuldeiser en verschuift (misschien) het probleem van het loonbeslag alleen maar.
  • Ook kan de werkgever de werknemer bijstaan met hulp zoeken bij een instantie. Dit kan bij het Nibud, de kredietbank of bij instanties voor schuldsanering.

Nieuwe bedragen per 01/01/09 voor Belgie

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbaar gedeelte
tot EUR 981 0%
Tussen EUR 981,01 en 1.054 20%
Tussen EUR 1.054,01 en 1.162 30%
Tussen EUR 1.162,01 en 1.271 40%
Boven EUR 1.271,01 100%

Het voor beslag of overdracht vatbare bedrag kan verminderd worden met een bedrag per kind ten laste. Vanaf 1 januari 2009 bedraagt deze vermindering 61 euro per kind ten laste.

Nieuwe bedragen per 01/01/09 voor Nederland

De bedragen voor 2009 zijn (nog) niet gevonden. Voor 2008 was de beslagvrije voet voor een alleenverdiener 90% van de bijstandsnorm en voor een tweeverdiener 45%. In euro's betekende dit: EUR 1260,28 voor gehuwden en samenwoners, EUR 882,20 voor alleenstaande ouders en EUR 630,14 voor alleenstaanden zonder inwonende kinderen.

Wat is loonversluiering?

Door middel van loonversluiering proberen sommige schuldenaars beslaglegging op hun loon te verhinderen. Er is sprake van loonversluiering als de debiteur gratis of tegen een niet te rechtvaardigen laag bedrag voor een bedrijf van derden (meestal van zijn echtgenote) werkt. In dat geval heeft de schuldeiser de mogelijkheid beslag te leggen op de vermoedelijke loonaanspraken van de schuldenaar. Indien de werkgever niet vrijwillig betaalt, moet de schuldeiser de loonversluiering onderbouwen en bewijzen. Hier ligt nu juist het probleem dat het doorzetten van een vordering in de praktijk vaak onmogelijk maakt: het ontbreekt de schuldeiser meestal aan bewijsmateriaal dat nodig is om de vordering door te zetten.

Conclusie

In deze sombere tijden mag u van heel veel geluk spreken als je werkgever voorfinanciert!

Wat is een loonbeslag?

Geld lenen kost geld! , ,