Help de deurwaarder staat voor de deur!

Deurwaarder aan de deur

Je zit er niet op te wachten: de deurwaarder. Alhoewel, meestal wordt hij verwacht. Met andere woorden: mensen met financiële problemen weten dat ze vroeg of laat bezoek krijgen van een gerechtsdeurwaarder. Voor ongeveer 6 procent van alle Nederlanders is de deurwaarder zelfs een goede bekende. Wat wil je weten over deze bezoeker?

 

Wie mag deurwaarder spelen

♦ Een deurwaarder is door 'de kroon' benoemde openbare ambtenaar die in Nederland mag optreden. Er is wel een wetsvoorstel in de maak waardoor hij ook in het buitenland bevoegd zal worden.

♦ Om deurwaarder te kunnen worden moet je eerst en vooral de Nederlandse nationaliteit hebben, 4 jaar universiteit hebben gevolgd (Nederlands recht) en daarna minstens 2 jaar als kandidaat-gerechtsdeurwaarder ervaring opdoen in een bestaand deurwaarderskantoor. Uiteraard moet hij ook van onberispelijk gedrag zijn. Elke deurwaarder is verplicht lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

♦ Een deurwaarder is hij naast ambtenaar ook gewoon ondernemer: hij heeft een eigen bedrijf of werkt voor een werkgever. Wanneer mag je bezoek van de deurwaarder verwachten?

Meestal is een deurwaarder de volgende stap na een incasso-procedure. Heb je onbetaalde rekeningen dan krijg je eerst brieven (sommaties genoemd) van een incassobureau: te beginnen met een 'herinnering', dan een aanmaning en daarna (het laatste) schrijven waarin wordt meegedeeld dat je zaak uit handen zal worden gegeven. Want… een incassobureau kan alleen maar 'vriendelijk verzoeken' om te betalen. Zij hebben geen wettelijke status om verder iets te ondernemen tegen de wanbetaler. Heb je dus nog niet betaald dan geven zij opdracht aan een gerechtsdeurwaarder: die is namelijk wel (wettelijk) bevoegd om dwang uit te oefenen om alsnog betaling te verkrijgen.

Hoe doet hij dat?

Hij brengt exploten uit zoals dagvaardingen, beslagen en ontruimingen;

Hij legt beslag op salaris, bankrekening of bezittingen;

Hij stelt processen-verbaal op van constatering die dienen als bewijsvoering;

Hij treedt op als gemachtigde voor de eiser of gedaagde partij.

Om dit te kunnen doen is hij bevoegd om NAW-gegevens te verifiëren bij de Kamer van Koophandel en het bevolkingsregister van de gemeente. Werkgevers, het UWV en de Gemeentelijke Sociale Dienst zijn verplicht om informatie te verstrekken over de inkomsten en/of uitkering van de niet betaler.

Mag hij beslag leggen op alle inkomsten?

Nee, een bepaald gedeelte blijft behouden: de zogenaamde 'beslagvrije voet'. Hoeveel is dit? 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. De rest ben je kwijt en wordt verplicht door de werkgever of uitkerende instantie rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarder gestort en dit tot de volledige schuld is voldaan.

Wanneer mag hij aanbellen?

Dat mag tussen 7 uur 's morgens en 20 uur 's avonds maar niet op zondag. Uitzondering: de rechtbank kan beslissen om 'altijd' beslag te mogen leggen.

Wat is een deurwaardersexploot?

Een exploot of een exploit is hetzelfde en de 2 woorden worden door elkaar gebruikt. Het is de verzamelnaam voor alle officiële stukken die een deurwaarder mag uitbrengen, bijvoorbeeld een dagvaarding. Deze deurwaardersverzoeken worden altijd 'betekend', anders gezegd: persoonlijk overhandigd. Ben je niet thuis dan dropt hij een spoed-envelop in de bus.

Waarom ontruimt hij soms een gebouw?

Een rechter kan bij vonnis beslissen dat iemand het pand 'letterlijk moet verlaten'! Doet hij dit niet spontaan dan komt de deurwaarder om dit te doen en zet de inboedel letter en figuurlijk op straat om door de gemeente te worden afgevoerd. De gemeente mag zelf beslissen of de goederen worden opgeslagen of definitief worden afgevoerd richting stort. Ook de aanwezige mensen en dieren worden eruit gezet. Voor de dieren wordt de dierenambulance ingeschakeld.

Kun je iets regelen met de deurwaarder?

Heb je betalingsachterstand dan is het altijd nog mogelijk om een betalingsregeling te treffen. In overleg met de deurwaarder wordt dan bepaald hoeveel je maandelijks zal moeten afbetalen waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie en die van de eventuele (levens)partner.

Deurwaarderskosten?

De kosten die hij mag aanrekenen zijn wettelijk vastgelegd. Let wel: de deurwaarderskosten moeten eerst worden betaald en pas daarna het openstaande bedrag zelf! Een dagvaarding bezorgen kosten ca. EUR 70.

 

De deurwaarder en de huidige crisis?

Het is niet verwonderlijk dat de deurwaarders sinds het uitbreken van de crisis veel meer werk hebben. De 3 grootste stijgers zijn huuurachterstanden, hypotheekschulden en het terughalen van auto’s.

Tip: moet ik reageren op een dagvaarding?

Is de deurwaarder op bezoek geweest, reageer dan altijd. Doe je dat niet dan doet de rechter bij verstek (dat wil zeggen dat je niet aanwezig bent tijdens de rechtszaak) een uitspraak. Normaal gesproken wordt de tegenpartij in dit geval altijd in het gelijk gesteld. Reageer dus altijd en liefst schriftelijk!

Lenen?

Vooraleer je deze stap zet: geld lenen kost altijd geld!

, , 

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden