Wat is Naked short selling

Inleiding

Algemeen

Het speculeren op koerswinsten of –verliezen kent verschillende varianten. Eén van deze agressiefste varianten is de short shelling. Hierbij wordt gespeculeerd op koersverliezen op heel korte termijn.

 

Deze manier van speculeren heeft internationaal nogal wat schade aangericht en nu komt Nederland ook met bescherming maatregelen.

Stappen

Short sellingEr zijn beleggers die short gaan, en dat kunnen zij op twee manieren:

  • Gedekt
  • Ongedekt

Bij de gedekte variatie verkopen zij tegen een van te voren vastgestelde (hoge) prijs aandelen die ze van de eigenaars hebben geleend. Dit kunnen onder andere pensioenfondsen zijn. Hierbij wordt gehoopt dat een koersverlies optreedt, zodat ze de aandelen goedkoop kunnen terugkopen, waarna zij de winst opstrijken.

De ongedekte variant, wordt ook wel het Naked short selling genoemd. Hierbij leent een speculant in aandelen, geen stukken. Hij verkoopt deze stukken wel in de verwachting deze later tegen een lagere prijs terug te kunnen kopen. Hierbij maakt hij gebruikt van het interval, dat optreedt tussen de verkoop en levertijd van drie dagen. Gehoopt wordt te kunnen profiteren van een koersval.

September 2008 Er is op het moment heel veel te doen omtrent de kredietcrisis, waarmee vooral Amerikaanse financiële instellingen te maken hebben. Maar in gestaag tempo beginnen ook de Europese (en dus ook Nederlandse) instellingen deze kredietcrisis te merken.

De laatste weken werd op de effectenbeurs in Amsterdam massaal gegokt op dalingen van voornamelijk aandelen van banken en verzekeraars. Deze aandelenverkopen leidde ertoe dat de koersen vanzelf zakten.

Het vermoeden hierbij is gerezen dat beleggers hun short posities hebben misbruikt. Zij zouden door het verspreiden van negatieve geruchten over financiële posities de koersen van de bankaandelen flink hebben beïnvloed.

Nederlands beschermende maatregelOp zondag 20 september werd bekend gemaakt dat de huidige minister van Financiën, Wouter Bos, het naked short selling met ingang van maandag 21 september voor 3 maanden verbied. Met het nemen van deze maatregel hoopt de minister dat de rust op de financiële markt terugkomt. Hij heeft aangegeven af te willen van het destabiliserende effect van het naked short selling. De minister hoopt hiermee te voorkomen dat de bedrijven aan deze manier van speculeren ten onder zullen gaan.

Het ministerie van Financiën zal een lijst van instellingen bekend maken die onder dit verbod zullen vallen. Voorafgaand aan deze maatregel hebben de volgende landen al eerder een verbod op het naked short selling afgekondigd:

Verenigde Staten

Duitsland (waaronder ook de Deutsche Bank en Allianz vallen)

Groot Brittanië

Frankrijk

Ierland

De maatregel van minister Bos is eigenlijk een paardenmiddel. Wan wanneer speculeren op koersdalingen wordt verboden, zou het consequent zij ook het speculeren op koerswinsten te verbieden. Wanneer dit zou gebeuren zou de hele beurshandel in de ban moeten, en dat is een zeer ondenkbaar idee.