Spaardeposito of spaarrekening kiezen

Sparen op spaardeposito of op een gewone spaarrekening?

Als_u_veilig_wilt_sparen-IntroPlaatje.jpg

De spaarrente op een spaardeposito is iin 2021 hoger dan de spaarrente op een gewone spaarrekening, en dat kan best veel geld schelen. Aan een spaardeposito zijn wel enkele voorwaarden verbonden. De belangrijkste voorwaarde is dat u uw geld een poosje op de rekening moet laten staan. Het belangrijkste voordeel is de hogere spaarrente en daardoor is een deposito niet een gewone spaarrekning zoals andere. Maar betekent dat dan ook dat u beter voor een spaardeposito kunt kiezen of toch voor een gewone spaarrekening? Wat kiest u?

Een gewone spaarrekening met hoge spaarrente

Een gewone spaarrekening is een spaarrekening zonder voorwaarden. Dus is dit een spaarrekening waar u direct weer bij u geld kunt, zodra u daar behoefte aan hebt. Dan kunt u nog kiezen tussen een gewone spaarrekening bij de bank, waarvan u regelmatig een bankafschrift ontvangt, of een online spaarrekening waarbij u 24/7 de zaken kunt volgen en de stand van zaken kunt uitprinten wanneer u dat wilt. In de praktijk kiezen steeds meer mensen voor de online rekening. Van doorslaggevend belang is dan dat de spaarrente meestal hoger is. Nog een kenmerk van een gewone spaarrekening is dat in de meeste gevallen de rente variabel is. Dat is een voordeel als de rente stijgt, want gaat ook op uw rekening de rente omhoog, maar evengoed een nadeel als de rente daalt.

Sparen op een spaardeposito

Wie kiest voor sparen op een spaardeposito zal voor een bepaalde looptijd moeten kiezen. De looptijd geeft aan hoe lang het geld op de rekening moet blijven staan. Dat kan, al naar gelang uw keuze, een paar maanden zijn tot 10 of nog veel meer jaren. Al die tijd krijgt u een vaste rente die bij het afsluiten van het spaardeposito bekend wordt gemaakt. Daarmee bent u zeker hoeveel rente u jaarlijks zult ontvangen. Een andere marktrente zal daar niets aan veranderen. Als u geld wilt bijstorten zult u meestal een nieuw deposito moeten afsluiten tegen de dan geldende spaarrente. Eigenlijk is van bijstorten geen sprake, omdat u een nieuw deposito afsluit.

Opnamekosten spaardeposito als u eerder uw geld van de bank haalt

Meestal worden bij een spaardeposito's geen opnamekosten in rekening gebracht als er van bijzondere situaties sprake is, maar dat verschilt van bank tot bank. Dergelijke situaties kunnen zijn:

 • Overlijden;
 • Huwelijk of samenwonen;
 • Arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Een eigen huis kopen.

Spaardeposito of gewone spaarrekening in 2021?

Een aantal criteria spelen een rol om te kunnen bepalen of u beter een spaardeposito of beter een gewone spaarrekening kunt kiezen. Ik noem er een paar:

 • Wie regelmatig geld wil bijstorten doet dat heel eenvoudig bij een spaarrekening, terwijl bij een deposito een nieuw deposito moet worden afgesloten.
 • Als u denkt het spaargeld weer snel nodig te hebben, kiest u het beste voor een spaarrekening of een spaardeposito met een korte looptijd. Geld opnemen van een spaarrekening is boetevrij en bij een deposito niet. Vaak is tussentijds geld opnemen van een deposito niet toegestaan.
 • Als u denkt dat de rente omhoog zal gaan, dan kiest u voor een gewone spaarrekening. Die rente is variabel en stijgt dus mee met de rente in de markt. Zodra u denkt dat de rente op zijn top zit, kiest u dan weer voor een deposito.
 • Bekijk altijd de voorwaarden goed.
 • Let ook op voor een verlenging van een deposito. Soms wordt een deposito automatisch verlengd als u niet ingrijpt.

Spaarrente op een deposito is hoger

Addertje onder het gras is dat de spaarrente op een deposito bijna altijd hoger is dan een variabele rente. Dat wil zeggen dat al de tijd dat u wacht om een deposito te nemen u een beetje rente verliest. Maar die rente zal volledig goed worden gemaakt als de marktrente gaat stijgen. Als de forse inflatie zich inderdaad gaat voordoen, kan de rente de komende tijd nog fors omhoog.

Conclusie spaardeposito of gewone spaarrekening kiezen

Let bij het sparen op wat voor spaarrekening u spaart want er zijn vele soorten spaarrekeningen:

 • Met voorwaarden of zonder verplichtingen;
 • Met basisrente en bonusrente of niet;
 • Direct opneembaar of voor langere duur;
 • Hoge rente, lage rente;
 • Variabele rente of vaste rente.

Bij een spaardeposito is het meestal simpel: u kiest een looptijd en krijgt daarvoor een vaste rente.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden