VCA cursus, Veiligheid boven alles

VCA Cursus

Een VCA cursus geeft u vaak bevoegdheden om bepaalde werkzaamheden te kunnen uitvoeren of wordt door werkgevers vereist bij bepaalde (vaak leidinggevende) functies.

Veiligheid geld voor iedereen en het VCA protocol is dan ook heel breed uitgezet. Zo zijn er regels voor bouwvakkers die op hoogten werken tot en met werktijden en gevaarlijke stoffen.

Soms kan het nodig zijn om je nog verder te specialiseren wanneer het werk extra gevaarlijke omstandigheden met zich mee brengt zoals het werken met radioactief afval of werken met verontreinigde gronden.

VCA Certificaat

Allereerst zult u een keuze maken welke VCA cursus u wilt gaan volgen:

 • VCA basisveiligheid;
 • VCA vol;

In het algemeen zult u zich beperken tot 1 van de bovenstaande 2 cursussen omdat de andere cursussen dienen voor de uitzendbranche of specialistische werkzaamheden.

Na het behalen van 1 van deze VCA examens krijgt u een certificaat die u altijd bij u dient te dragen tijdens de uitoefende bekwame functies. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

VCA cursus volgen

Internet VCA cursussen zijn er in overvloed en er wordt geconcurreerd met de manier waarom deze cursussen worden aangeboden.

 • VCA online cursus;
 • VCA cursussen op eigen locatie (wanneer u bijvoorbeeld een bedrijf heeft en meerdere mensen deze cursus wilt laten volgen);
 • VCA cursussen bij externe locaties.

Uiteraard geven de laatste 2 opties een hogere bijdrage om werkelijk eens stil te staan bij de veiligheid van uw bedrijf en geeft dit meer interactie waardoor situaties beter worden over gebracht.

De cursus VCA is in het leven geroepen om de veiligheid van werknemers, werkgevers en omgeving te verhogen met het uiteindelijke doel om het aantal slachtoffers naar beneden te brengen.

Van de werkgevers wordt en vaak een RICO gevraagd (Rico Inventarisatie & Evaluatie).

VCA inhoudelijk

De aspecten die voor een VCA examen naar boven komen worden bepaald door wetgeving in Nederland. Van kwaliteitsverschil in de materie zou niet echt aan de orde moeten zijn. Het VCA behandeld onder andere de volgende onderwerpen:

 • Veiligheid, gezondheid, milieuwetgeving;
 • Ongevallen en beleidsconsequenties;
 • Leiding geven en veilig werk bevorderen;
 • Procedures en werkvergunningen;
 • Taak-risico-analyse;
 • Bedrijfsnoodplan;
 • Ricisobronnen;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Algemene risico en beheersmaatregelen;
 • Ergonomie;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Conclusie

VCA is in het leven geroepen ter verbetering van de veiligheid, gezondheid en welzijn van de mensen. Zowel werkgever als werknemer hebben hun verantwoordelijkheden in het verzorgen en naleven van deze regels.

Het niet naleven van deze regels kan voor zowel werkgevers als werknemer gevolgen hebben, want wanneer er ongelukken gebeuren en u heeft er niet alles aan gedaan om dit te voorkomen dan heeft dit onnodig leed veroorzaakt.

Daarnaast worden voor het niet naleven van deze regelgeving boetes opgelegd en wanneer u zich veelvuldig niet aan deze regelgeving weet te houden zullen de boetes steeds hoger worden opgelegd.

Een VCA cursus is ook absoluut geen overbodige luxe.

Interne Links
Bedrijven Cursussen Online Teambuilding
Koffie & Werken T-Shirts Bedrukken
Geld verdienen op Leerwiki met artikelen schrijven: meld je eerst aan en volg het uitgebreide instructieschema.