Succes veroorzaakt zijn eigen mislukking

Succes

Romeinse soldaat
Het is niet goed voor te stellen dat succes kan leiden tot mislukking. Maar toch zie je het effect veelvuldig terugkeren in de geschiedenis. De Romeinen waren een succes met hun Pax Romana en hun Romeinse rijk. Toch viel hun rijk na een paar honderd jaar ten prooi aan de volken en stammen aan haar grenzen die zij jarenlang buiten de deur hadden proberen te houden. Ook in onze huidige tijd zien we het effect van succes dat mislukking veroorzaakt.
☟ Index

Mislukking en Succes

Veel succesvolle ondernemers zullen zeggen dat zij dankzij hun mislukkingen zo succesvol zijn geworden. Veel mensen zeggen dat ze juist van hun fouten geleerd hebben en daardoor succesvol konden worden. Dus het idee dat succes voortkomt uit mislukking dat kunnen we ons wel voorstellen. We leren tenslotte ook met vallen en opstaan lopen. Het zijn juist de fouten waar we het meest van leren. Maar als je naar de geschiedenis kijkt dan zie je ook een omgekeerd effect. Succes leidt tot mislukking. We vinden het alleen veel moeilijker om het ons voor te stellen, dat succes en mislukking met elkaar verbonden zijn.
Romeins aquaduct

Succes als oorzaak voor mislukking

Een paar voorbeelden van succes uit de afgelopen eeuw die tot mislukking hebben geleid zijn:

De sociale zekerheid

Mensen geloven niet langer dat er armoede heerst in Nederland en dat de sociale zekerheid dus afgebouwd kan worden. Dus verdwijnt langzaam maar zeker ieder vangnet, zonder dat er iets beters voor in de plaats komt. Eerst de WAO, toen de Bijstandswet en binnenkort waarschijnlijk de AOW.

De NATO

Er heerst sinds de oprichting van de NATO vrede in Europa en het Noordelijke halfrond. Maar de vrede heerst alleen op het Noordelijke halfrond. Waarbij het bestaan van de NATO de Russische federatie het idee geeft dat ze in gevaar is. Dus probeert de Russische federatie voortdurend te testen hoeveel durf de politici die de NATO leiden hebben. Die politici hebben echter nooit geleerd wat het is om op te komen voor je principes, dus proberen ze de Russische federatie met compromissen tevreden te stellen. Met als gevolg dat de politici van de Russische federatie denken dat de Westerse politici bangerikken zijn, die niet voor hun principes durven op te komen.

De Verenigde Naties
VN gebouw NY

Hoe wel de Verenigde Naties zeker een succes zijn, als het gaat om het collectief veroordelen van landen die niet braaf mee willen spelen, is het als organisatie op sommige punten mislukt. Zo zijn er maar weinig “stoute” staten die zich iets aan trekken van de VN. Maar het lukt de VN bijvoorbeeld ook niet om alle landen zover te krijgen om hun eigen belangen opzij te zetten voor het collectieve belang van bijvoorbeeld een gezond milieu. We mogen er tenslotte niet persoonlijk op achteruit gaan.

De wetenschappelijke benadering van de gezondheidszorg

Dit zien de meeste mensen helemaal niet als een mislukking. Maar het gevolg van de wetenschappelijke benadering van de gezondheidszorg is een mechanisering en bureaucratisering van die gezondheidszorg. Dit leidt tot een dusdanig onbetaalbare zorg, dat in plaats van een afname van het leed, we een toename van het leed zien. Ouderen worden niet een natuurlijke dood gegund, maar worden kunstmatig in leven gehouden met medicijnen, waarvan de bijwerkingen met andere medicijnen bestreden moeten worden. Alsof sterven een misdaad is tegen het menszijn. Misschien zou het goed zijn als iedereen in de gezondheidszorg verplicht werd om de eed van Hippocrates af te leggen, dus ook de bureaucraten.

Zo zijn er nog wel een paar mislukkende successen te beschrijven. Bijvoorbeeld het principe van het call center. Zo goedkoop als het is voor de opdrachtgever, zo ergerlijk is het voor de klant. Het gevolg is dat je het effect krijgt van de parachute verkoper die nooit klachten krijgt. Tja, waar zou dat nu aan liggen.

De oorzaak voor mislukkende successen

Bij sommige successen is niet goed aan te geven wat de oorzaak is van de mislukking. Er was toch helemaal niets dat aanleiding kon geven tot mislukken. Het was toch een geweldig idee. Maar een belangrijk punt bij sommige successen is dat het onrealistische ideeën creëert bij de deelnemers.

Armoede
Zo ontstond de sociale zekerheid in West-Europa als een gevolg van het voortdurend geconfronteerd worden met de armoede van de arbeidersklasse. Dat is natuurlijk niet leuk als rijke, om tijdens of na je eigen genieten voortdurend teruggeworpen te worden in een gevoel van schuld door de ellende van anderen die je waarneemt. Dan is een logische reactie van sommige mensen dat ze het willen veranderen, zodat ze niet voortdurend die ellende hoeven te zien. Dit proces in combinatie met de economische crisis van 1929 en de toenemende organisatie van arbeiders heeft geleid tot het ontstaan van de sociale zekerheid. Maar wat zie je nu. Doordat we niet langer geconfronteerd worden met de armoede van anderen, hebben we het besef verloren dat niet alle mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Er zijn gewoon nog steeds mensen die onze hulp nodig hebben om een veilig en gezond leven te leiden. Wat weer tot gevolg heeft dat we denken dat we de sociale zekerheid kunnen afbreken en uithollen, want we zijn gaan geloven dat alleen mensen die niet willen werken een uitkering hebben. De sociale zekerheid heeft in zekere zin dus haar eigen succes ondermijnd, door zichtbare armoede uit te bannen. Met als gevolg dat mensen denken dat ze niet meer nodig is.
☟ Index


Mislukken is normaal

Mislukking
Wat je eigenlijk kunt zien aan het mislukken van allerlei organisaties en activiteiten van mensen, die op het eerste oog een succes lijken is dat we als mensen altijd een kern van mislukking inbouwen. Het maakt eigenlijk niet uit wat we doen, er gaat in meerdere of mindere mate altijd iets verkeerd. Je zou zelfs kunnen stellen, dat hoe minder iets mislukt hoe meer je kunt spreken van een succes.

Wat je je echter af kunt vragen is of je dan vervolgens moet letten op het voorkomen van mislukking of op het creëren van succes, tenminste als je wilt kunnen zeggen dat je een succes hebt gerealiseerd. Want dat is de volgende vraag, waar gaat het uiteindelijk om:

Gaat het er om succesvol te zijn of om mislukking te voorkomen.

Als je er vanuit gaat dat mislukking de normale situatie is, dan is het beste advies wat je kunt geven waarschijnlijk niet het advies dat meteen bij je opkomt. Want dan richt je je waarschijnlijk teveel op het mislukken. Het beste advies is waarschijnlijk om je te richten op het succes, maar open te staan voor de kans van mislukking. Waarbij het belangrijkste punt is er vanuit te gaan dat als iemand meldt iets te zien dat niet goed gaat, die waarneming serieus te nemen. Dus niet omdat jij het niet ziet, de waarneming af doen als een probleem van de waarnemer, maar onderzoeken wat de ander fout ziet gaan. Want de belangrijkste oorzaak voor het feit dat succes zijn eigen mislukking in zich draagt is het feit dat we denken dat er nooit iets verandert als we eenmaal succes hebben.

☟ Index

Extra

Afbeeldingen


Index van koppen

☛ Succes
☞ Mislukking en Succes
⚠ Succes als oorzaak voor mislukking
♿ De sociale zekerheid
⚔ De NATO
� De Verenigde Naties
☤ De wetenschappelijke benadering van de gezondheidszorg
☢ De oorzaak voor mislukkende successen
⚖ Mislukken is normaal
⚘ Extra
☺ Afbeeldingen
☝ Index van koppen
Links

Links