Wat is een getuigschrift

Wat houdt een getuigschrift in?

Een getuigschrift is een schriftelijke verklaring dat opgesteld is door de (voormalige) werkgever. Hierin staat informatie dat betrekking heeft op de periode dat de werknemer in dienst is geweest van de werkgever. De nieuwe werkgever heeft op deze manier inzicht in het functioneren van de werknemer tijdens de sollicitatieprocedure.

Wanneer vraagt een werknemer een getuigschrift aan?

Wanneer een werknemer ontslag neemt is het handig om in de ontslagbrief te vragen naar een getuigschrift. In principe moet de werkgever hier zelf mee komen. In beide gevallen, wanneer de werknemer zelf ontslag neemt of wordt ontslagen, is de werkgever verplicht een getuigschrift op te stellen. Mocht de werkgever dit om een bepaalde reden niet willen doen mag de werknemer zijn eigen getuigschrift opstellen.

Wat staat er vermeld in een getuigschrift?

In een getuigschrift staan de volgende punten vermeldt:

  1. De functie en werkzaamheden die de werknemer heeft uitgevoerd
  2. Wanneer de werknemer in dienst is genomen en weer ontslag heeft genomen.
  3. Het aantal uren dat vermeldt staat in het contract
  4. Een handtekening van de werkgever

De volgende punten mogen alleen worden toegevoegd door de werkgever na overleg met de werknemer:

  1. Het vermelden van de reden van het beëindigen van het contract
  2. Hoe de werknemer zijn functie heeft uitgedragen. Dit onderdeel is natuurlijk alleen goed om te vermelden wanneer de werknemer vermoedt dat de werkgever zich hierover positief gaat uitlaten. Anders zal het getuigschrift niet bruikbaar zijn wat uiteraard zonde is.

Wanneer kan een werknemer een getuigschrift gebruiken?

De werknemer kan een getuigschrift op verzoek van de werkgever meenemen. Mocht het getuigschrift zeer positief zijn, is het natuurlijk nooit weg dat een werknemer deze laat zien aan de (potentiële) werkgever. Het is niet gebruikelijk om een getuigschrift mee te sturen met een sollicitatiebrief.

Wat staat niet in een getuigschrift

In en getuigschrift staat meestal niet de reden van jouw vertrek bij een werkgever vermeld. Ook wordt niet vermeld of er een ontslagvergoeding is betaald aan de werknemer. En al helemaal niet of deze http://www.gouden-handdruk-berekenen.nl/Hoe_regel_ik_een_fiscaal_vriendelijke_uitkering_van_mijn_gouden_handdruk@@ontslagvergoeding fiscaal aantrekkelijk was voor werkgever of werknemer.