De beste redenen om te werken via een detacheringsbureau

Wat houdt detachering in?

Het woord detachering staat voor ‘losmaken van’. Wanneer iemand onder detachering werkt bij een zogeheten detacheerder (de formele werkgever) zal deze worden ingehuurd voor diverse projecten door opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers zitten veelal in de ICT-, technische- en financiële sector. De duur hiervan kan verschillen van maanden tot aan jaren.

Contract en verantwoordelijkheid

Een arbeidscontract bij een dergelijk detacheringbureau kan iemand krijgen voor de duur van een project, maar iemand kan ook in vaste dienst worden genomen. In een contract zijn diverse onderdelen opgenomen, zoals:

 1. Toeslagen voor overuren
 2. Pensioen
 3. Vakantiedagen
 4. Mogelijkheden tot opleidingen
 5. 13e maand

Het detacheringbureau blijft dus de werkgever en is dan ook verantwoordelijk voor vergoeding bij het nemen van ontslag en uitbetaling van loon wanneer een werknemer ziek is. De opdrachtgever betaald voor het inhuren van een werknemer eenmalige bemiddelingskosten. Mocht een werknemer niet naar behoren functioneren zal de no-cure-no-pay gelden.

Redenen om te detacheren

Er kunnen diverse redenen zijn voor opdrachtgevers om mensen in te huren via een detacheringbureau:

 1. Als opdrachtgever kun je snel en gemakkelijk specifiek personeel met brede werkervaring verkrijgen voor ‘speciale’ projecten
 2. De opdrachtgever hoeft alleen nog sollicitatiegesprekken af te leggen met werknemers die al reeds door het detacheringbureau zijn geselecteerd. Dit bespaart tijd dus geld
 3. Wanneer een werknemer tijdelijk vervangen moeten worden bij verlof (zoals een zwangershap)
 4. De opdrachtgever hoeft geen werknemers te ontslaan mocht het financieel slechter gaan met het bedrijf of met de opdrachtgever zelf.
 5. Het wisselen van werknemers kan een goede uitwerking hebben op het bedrijf. Nieuwe werknemers kunnen met nieuwe dingen komen en ook de lang werkende werknemers aansporen op een positieve manier
 6. De opdrachtgever heeft geen administratie rompslomp

Hoe begin je te werken in de detachering?

Wanneer je in de detachering te werk wil gaan kun je je inschrijven bij de zogeheten detacheringbureaus. Deze zijn vaak gespecialiseerd in projecten bij opdrachtgevers die zich in diverse branches bevinden. Daarnaast kun je ook bij uitzendbureaus en werving- en selectiebureaus terecht, deze zijn steeds vaker ook op detacheringgebied gespecialiseerd.

Voor- en nadelen van detachering

Mensen die als start van hun carrière graag op korte termijn diverse ervaringen op werkgebied willen verkrijgen is detachering voor hen een goede mogelijkheid Het is gebleken dat de arbeidsvoorwaarden, zowel primair als secundair meestal goed zijn voor de werknemer, dit blijkt uit de volgende punten:

 1. Meestal een hoger salaris dan een ‘collega’ met dezelfde functie, maar met een vast contract in een bedrijf
 2. Bij een vast contract kan iemand niet zomaar ontslagen worden, je hebt dus zekerheid
 3. Bij een vast contract word je doorbetaald wanneer er even geen projecten zijn
 4. Bij een vast contract hebben beide partijen (werknemer en werkgever) een opzegtermijn
 5. Je zit niet vast aan een baan
 6. Je hebt wisselende banen en veel contacten wat van pas kan komen in de toekomst

 

Toch zijn er ook een aantal nadelen en minpunten te onderscheiden:
 1. Wanneer iemand als detacheerder in een bedrijf werkt zal dit voor tijdelijk aard zijn, waardoor iemand binnen een organisatie er nooit echt bij hoort. Vanwege deze tijdelijke aard kan het ook zijn dat de werknemer zich minder goed verdiept in het bedrijf.
 2. Je zit tussen 2 organisaties in: Het detacheringbedrijf en de opdrachtgever. Je zult altijd van beide organisaties goedkeuring moeten krijgen wanneer je bijvoorbeeld vakantiedagen wil opnemen
 3. Werknemers die via een detacheringbureau werken zijn relatief duur aangezien het desbetreffende bureau ook een groot deel hiervan eist

 

Wat zijn de kosten voor het detacheren?

Het inhuren van werknemers via een detacheringbureau is vaak prijziger dan wanneer werknemers via het uitzendbureau worden ingezet. Dit valt te verklaren aangezien het detacheringbureau verantwoordelijk is voor werkgeversrisico en deze doorberekenen op het uurloon van de werknemer. De hoogte van dit uurloon inclusief opslag hangt uiteraard af van de ervaring en branche specialisatie.