Hoe word ik vrijwilliger bij politie Haaglanden

Inleiding

Vraag je je zelf wel eens af hoe je iets voor een ander kan betekenen of hoe je de wereld om je heen iets veiliger kan maken? En wil je daarin ook een vak leren en wat bijverdienen? dan is vrijwilliger bij politie Haaglanden misschien wel wat voor jou!

Welke functies kunnen je vervullen als vrijwilliger

 • Politievrijwilliger Publieksservice (gastvrouw/-heer) Je ontvangt allerlei mensen die zich melden bij de publieksbalie van een politiebureau. Je handelt (eenvoudige) informatieverzoeken af, reikt folders uit en geeft uitleg over het doen van aangifte.
 • Politievrijwilliger Administratieve Ondersteuning

Binnen het politiebureau help je met allerlei administratieve taken, zoals de invoer van gegevens, het bijhouden van archieven, het opnemen van telefoontjes en het opstellen van brieven en rapportages.

 • Politievrijwilliger Facilitaire Ondersteuning (klusjesman/-vrouw)

Je helpt de politie met allerlei praktische klussen. Bijvoorbeeld verricht je kleine onderhouds-, installatie- en/of reparatiewerkzaamheden en zorgt u ervoor dat de dienstvoertuigen goed worden onderhouden.

 • Politievrijwilliger Verkeer

Bij grote (sport)evenementen en demonstraties zorg je ervoor dat de bezoekers en het verkeer in goede banen worden geleid.

 • Politievrijwilliger Teleservice

Je zorgt ervoor dat de niet-spoedeisende telefoontjes, die bij het servicenummer van de politie binnenkomen, adequaat worden beantwoord of doorverbonden.

 • Politievrijwilliger Arrestantenzorg

Je zorgt voor de toezicht, informatieverstrekking en verzorging van in bewaring gestelde en gevangen gehouden personen.

 • Politievrijwilliger Toegangscontrole Hoofdbureau

Bij het hoofdbureau van Politie Haaglanden ontvang en informeer je hulpvragers, leveranciers en bezoekers. Ook regel je de toegang van voertuigen tot het parkeerterrein van het hoofdbureau.

 • Vrijwillig politieambtenaar (surveillant)

Je ondersteunt de beroepspolitie bij de uitvoering van een breed pakket politietaken (o.a.surveillance, publieksopvang, verkeerscontrole, arrestantenzorg, etc.).

 • Vrijwilliger Slachtofferhulp

Je biedt emotionele, praktische en juridische hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten.

 • Vrijwilliger Tourist Assistance Service (TAS)

Je geeft praktische hulp en emotionele opvang aan buitenlandse toeristen, zakenlieden en congresgangers, die het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf of een verkeersongeluk.

 • Vrijwilliger Herstelrecht

Je brengt na een misdrijf slachtoffer, dader en eventuele andere gedupeerden met elkaar in gesprek; je bent de bemiddelaar.

 • Vrijwilliger Bemiddeling en Mediation

Je zorgt ervoor dat mensen die een conflict of probleem met iemand uit hun omgeving hebben, met elkaar tot een oplossing komen.

Tips

 • zinvolle, plezierige en afwisselende tijdbesteding
 • een gratis en gevarieerde opleiding.
 • kansen om uw kennis en vaardigheden verder te verdiepen.
 • Interessant en veelzijdig werk.
 • je leert veel van de politieorganisatie en de instellingen waar de politie mee samenwerkt.
 • je doet allerlei sociale contacten op; met burgers, andere vrijwilligers en beroepscollega’s.
 • je wordt regelmatig uitgenodigd voor medewerkeractiviteiten.
 • aan de slag als vrijwillig politieambtenaar (surveillant) zijn je rechten en plichten vastgelegd in de landelijke rechtspositie vrijwillige politie.
 • recht op vergoeding van de gemaakte reiskosten (woon-werkverkeer).
 • eventuele andere onkosten kunnen ook voor vergoeding in aanmerking komen.
 • recht op een opleiding, werkbegeleiding, inspraak in het vrijwilligersbeleid, informatiemateriaal, een toegangspas en eventueel benodigde dienstkleding.
 • Politie Haaglanden sluit voor u een ongevallenverzekering en een (beroeps)-aansprakelijkheidsverzekering af.

 

Van alle functies binnen het vrijwilligerswerk is aparte informatie beschikbaar. Hierin staan onder andere de benodigde vaardigheden, de werkzaamheden, de opleiding en de selectieprocedure beschreven. Deze informatie kunt u telefonisch opvragen via 0800 02 333 222 (gratis) of vrijwilligers@haaglanden.politie.nl.

Wat heb je ervoor nodig

 • geen strafblad
 • het vrijwilligerswerk moet aansluiten bij uw interesses en capaciteiten.
 • voldoende levenservaring en sociale vaardigheden
 • voor de verschillende functies specifieke selectie-eisen.
 • vrijwillig is niet vrijblijvend. Het is belangrijk dat vrijwilligers en Politie Haaglanden weten wat zij van elkaar kunnen verwachten. Daarom worden er vooraf afspraken gemaakt. Deze worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst, die zowel door jou als door Politie Haaglanden wordt ondertekend.

Hoeveel tijd kost het? Er wordt verwacht dat je ongeveer acht uur per week beschikbaar bent voor het werk, opleiding en overleg. Je kunt op verschillende manieren worden ingeroosterd, zowel tijdens als buiten kantooruren, zeven dagen per week. Over werktijden worden in onderling overleg afspraken gemaakt.

Antecedentenonderzoek Wanneer je een strafblad hebt kan je niet aan de slag als vrijwilliger bij Politie Haaglanden. Met jouw toestemming wordt daarom vooraf een antecedentenonderzoek verricht.

Het werkgebied van Politie Haaglanden heeft diverse politiebureaus in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Rijswijk,Delft, Pijnacker-Nootdorp,Zoetermeer, Westland en Midden-Delfland. Wanneer je vrijwilliger wordt, kunt u uw voorkeur uitspreken voor het gebied waarin u wilt werken. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee. Bepaalde typen vrijwilligerswerk hebben echter een vaste locatie. Welke dat zijn staat in de specifieke informatie over de verschillende soorten vrijwilligerswerk.

Bron: www.politie.nl/ haaglanden

 


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden