Wat is een septic tank

Inleiding

Een septic tank kom je eigenlijk vandaag de dag niet meer zo heel erg veel tegen omdat de meeste woningen aangesloten zijn op de riolering. De eerste keer dat je er mogelijk tegenaan kan lopen (meestal niet letterlijk) is wanneer je een huis koopt dat dus niet is aangesloten op het gemeentelijk riool. Als het principe je niets zegt, weet je dus eigenlijk niet waar je mee te maken hebt. Wanneer het ding al in de grond ligt zorgt dat wel voor een aantal verantwoordelijkheden> hoe je er mee om moet gaat ed. Hieronder wordt beschreven wat een septic tank is, hoe deze eruit ziet en waar je hem voor gebruikt.

Wanneer mag je een septic tank hebben en gebruiken

Een septic tank ligt vaak onder huizen die niet aangesloten zijn op het gemeentelijk riool. Dit kan omdat de huizen soms ver afgelegen liggen; dat wil zeggen; wettelijk meer dan 40 meter van het riool. Anders ben je namelijk verplicht je hierop aan te sluiten volgens het wettelijk kader in de Wet milieubeheer, het Besluit lozing afvalwater huishoudens en de Bouwverordening. Als je dat dus niet kan mag je volgens het lozingsbesluit alleen lozen als het afvalwater door een "voorziening" wordt geleid. In dat geval voldoe je middels de septic tank.

Wat is een septic tank en wat doet het

De meeste septic tanks (ook wel septische put genoemd) voor huiselijk gebruik zijn ongeveer 6m3 groot. Het is een simpele vorm van een IBA systeem (Individuele Behandeling van Afvalwater) omdat het naast dat het nergens anders op aangesloten is dan je eigen huis en je afvalwater verwerkt.

Hoe werkt een septic tank

Al het huiselijk afvalwater zoals uit de douche, wasbak en toilet (wat bij reguliere huishoudens in het riool verdwijnt) stroomt via je interne rioleringsbuizen in de septic tank. Daar zakken alle zwaardere stoffen naar de bodem en blijft het lichte vocht drijven. Een deel van deze stoffen verteert uit zichzelf door bacterieen en dergelijke. Het deel wat na verloopt van tijd niet verteerd is, moet door een speciaal bedrijf verwijderd worden uit de tank. DIt wordt dan naar de reguliere slibzuiveringsbedriven gebracht. Het is aan te raden dit 1 keer per 1 of 2 jaar te doen. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de grootte van de tank. Het water aan de bovenzijde kan geloosd worden als oppervlaktewater. Als er geen oppervlaktewater is, wordt er geloosd in de bodem via een infiltratiesysteem. Soms wordt het te lozen water nog via een hydrofilter geleid.

Als je een septic tank hebt, moet je aan een aantal dingen denken. Schoonmaakmiddelen kunnen het proces in de tank verstoren en gezien er later op het oppervlaktewater wordt geloosd dien je alleen met milieu vriendelijke (en -afbreekbare) produkten te werken. Door de processen in de tank kunnen er giftige gassen vrijkomen. Zorg dat je nooit te lang boven de tank hangt. Vochtige doekjes, maandverband en aanverwanten kunnen de boel verstoppen; dit geldt voor het reguliere riool en ook hier.

Zorgplicht Er zijn veel gemeenten, provincies en ook wel waterschappen die burgers met een dergelijke tank ondersteunen om de plaatsing en het onderhoud van de IBA's te begeleiden of zelfs volledig over te nemen. Men noemt dat ook wel "verbrede zorplicht" omdat de gemeentes de tanks kunnen beschouwen als een extern onderdeel van het riool.