Wat zijn bijzondere goederen

Inleiding in bijzondere goederen

In de goederenbehandeling onderscheiden we goederen die met een gewone werkwijze behandeld kunnen worden en goederen die op bijzondere wijze behandeld worden.

We denken hierbij aan:

  • gevaarlijke stoffen
  • bederfelijke goederen
  • dervinggevoelige goederen
  • goederen met bijzondere afmetingen.

Bij de bovengenoemde goederen kunnen we te maken krijgen met:

  • bijzondere wetten
  • bijzondere bouwvoorschriften
  • speciale procedures.

Gevaarlijke stoffen

De opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de eisen zoals die in de CPR-richtlijnen zijn opgesteld. Als aan al deze eisen wordt voldaan, dan kan een milieuvergunning worden verleend.

Zo worden er op bouwkundig gebied eisen gesteld zoals compartimentering (het onderverdelen van het magazijn in kleinere ruimten), zodat in geval van brand de omvang van de brand beperkt blijft. Ook moeten we denken aan het plaatsen van bijzondere deuren die van buiten moeilijk te openen zijn en van binnenuit altijd te openen zijn, voorzieningen die zorgen voor voldoende ventilatie, nooduitgangen en brandblusapparatuur.

Vaak is het bedrijf verplicht te zorgen voor speciale beschermkleding. In veel gevallen moeten medewerkers eerst me succes een opleiding volgen om met deze apparatuur te mogen werken.

Tevens wordt meestal vereist een nauwkeurige voorraadadministratie te voeren die altijd aan de bevoegde instanties getoond kan worden. Denk hierbij aan de brandweer of milieudienst. De overheid houdt regelmatig toezicht op naleving van de wetten op gevaarlijke stoffen. Wanneer een bedrijf zich niet houdt aan de voorschriften kan het beboet worden en kan de vergunning ingetrokken worden.  

Bederfelijke goederen

Bij bederfelijke goederen hebben we vaak te maken met levensmiddelen. Deze goederen zijn maar voor een beperkte tijd houdbaar en moeten vaak onder speciale condities in voorraad gehouden en vervoerd worden. Bederfelijke goederen kunnen vaak langer in goede conditie blijven door klimaatbeheersing. Dit kan bereikt worden door onder andere invriezen, koelen, ventileren en stofvrij en donker bewaren.

Steeds meer branches maken afspraken over de normen van voedselveiligheid, zoals de ingangstemperatuur, de bewaartemperatuur en dergelijke. Ze leggen dit vast in een convenant.

Om dit te bereiken moeten bouwkundige voorzieningen geplaatst worden. Zoals plaatsing van:

  • een vriescel
  • een koelcel
  • de bouw van een stofvrije ruimte.

Naast deze bouwvoorzieningen is het noodzakelijk sluitende behandelprocedures op te stellen.

Zo is de regel dat de bederfelijke goederen FIFO-gewijs (First in, First out) worde opgeslagen een onderdeel van de behandelprocedure. Denk hierbij ook aan de afspraken over het direct in opslag nemen van ingevroren goederen en het meten van de temperatuur van de goederen bij ontvangst, tijdens de opslag, het orderverzamelen en vervoer. Door deze maatregelen voorkomt men teruggaan van de kwaliteit of zelfs bederf van de goederen.

Vaak krijgen medewerkers speciale kleding om in de speciale ruimte te kunnen werken. Dit kan ter bescherming zijn tegen de kou maar ook uit hygiënisch oogpunt.

Vaak gelden er ook in verband met de gezondheid van de medewerker afwijkende werktijden voor het werken in deze ruimten. Bij bijzondere goederen wordt doorgaans nog grotere stiptheid dan normaal van de medewerker gevraagd. Zo kan van een medewerkers worden gevraagd extra goed te letten op de uiterste verkoopdatum, de kwaliteit van de goederen of de temperatuur van de ruimte.  

Dervinggevoelige artikelen

Met dervinggevoelige artikelen worden artikelen bedoeld waarvan de kans op diefstal groter is dan bij andere goederen. Vaak gaat het om kleine en kostbare artikelen. We denken dan aan bijvoorbeeld sieraden, technische apparatuur en goederen die onder speciale wetten vallen zoals de met accijns belaste goederen en opiaten.

Vaak treft een bedrijf voor deze goederen speciale voorzieningen zoals een goed af te sluiten ruimte of met een goed slot beveiligde kast. Meestal is het slechts aan één of enkele medewerkers toegestaan goederen uit deze ruimte aan te vullen en uit te nemen. Voor de afgifte van deze goederen is vaak een apart document vereist waarvoor een aangewezen persoon getekend moet hebben. Van deze goederen wordt een aparte voorraadadministratie bijgehouden.  

Goederen met bijzondere afmetingen

Grote en zware goederen vragen een aparte behandeling. Deze goederen worden meestal op een aparte plaats opgeslagen (vaak in de buitenruimte) en vereisen vaak een speciaal transportmiddel om verplaatst te kunnen worden. Vaak zijn er in een bedrijf maar enkele mensen die toestemming hebben deze goederen te transporteren. Het spreekt vanzelf dat de behandeling van deze goederen extra risico met zich meebrengt.