Soorten intellectueel eigendom recht

Inleiding

Wanneer u een eigen gemaakt stuk intellect heeft en dit wil beschermen dan is dit op meerdere manieren mogelijk. Er bestaan verschillende soorten eigendoms rechten, voor de verschillende soorten eigendommen. Ik zal een overzicht geven van de typen recht en hoe deze beschermd kunnen worden. Meer informatie? klik hieronder:

Soorten op een rij

Een patent:

Een patent staat gelijk aan een octrooi, het is de enige manier om kennis te beschermen. Dit is alleen bedrijfsmatig te beschermen en nooit privé. Een patent kan aangevraagd worden op een apparaat en de methode van werking daarvan. De voorwaarde is dat het een nieuw en inventieve uitvinding moet zijn en industrieel toepasbaar. Een idee is niet te monopoliseren, een bedrijfsmatige toepassing wel. Medische apparatuur valt niet te octrooieren, maar de apparatuur wel. Een patent wordt verleend en is slechts per één land geldig, maar kan tot een commercieel monopoly tot 20 jaar wereldwijd worden vastgesteld.

Een klein octrooi (utility model): Een klein octrooi bestaat niet in Nederland, maar bijvoorbeeld wel in Duitsland. De bescherming heeft te maken met een apparaat dat nieuw dient te zijn en niet per se inventief, geldt voor zowel twee- als driedimensionale producten. Het wordt geregistreerd en kan van 6 tot 10 jaar geldig zijn.

Industrieel design:

Een industrieel design geldt voor de hele Benelux en slaat op de uiterlijke vertoning, het design en niet op technische eigenschappen. Een eigendomsrecht op aanvragen is mogelijk als het design nieuw en origineel is. Een registratie hiervan kan worden verleend tot wel 25 jaar.

Trademark:

Een trademark is van toepassing op een merk, het geldt voor de hele Benelux en slaat op goederen en services, diensten. Niet alleen de bewoording, maar ook het uiterlijk van het product, kleuren, vorm, kunnen worden beschermd. Een trademark kan verkregen worden als aan de voorwaarde onderscheidend is voldaan. Een trademark is oneindig geldig en kan worden geregistreerd.

Trade name:

Een tradename betekent een handelsnaam, een tradename wordt door in gebruik name ervan verleend en de geldigheid is ongelimiteerd. Deze handelsnaam dient als voorwaarde niet verwarrend te zijn, maar mag beschrijvend zijn.

Copyright:

Een copyright is een auteursrecht, het gaat hier om geschriften, muziek, software bijvoorbeeld. Copyright wordt verleend op basis van een werk, een creatie. Het dient origineel te zijn en wanneer dit zo is kan het meer dan 70 jaar beschermd worden.

Tips

  • Aanvragen van patenten neemt veel tijd, voorwaarden en kosten in beslag, informeel uzelf goed! Denk bijvoorbeeld aan geheimhouding.

Links