Ik heb een goed idee: hoe bescherm ik dat

Idepot

We hebben allemaal wel eens een goed idee, of althans dat denken we toch te hebben. Daar is op zich niks mis mee. Via programma's als 'De Bedenkers' worden de creativiteit van de gewone burger aangewakkerd. Vooral op de werkvloer wordt menig idee geboren. En dan heeft de uitvinder uiteraard niet graag dat zijn idee wordt ingepikt door anderen. Komt men echter in contact met de specifieke wereld van 'Intellectuele Eigendom' dan beseft elke uitvinder al heel gauw dat het (veel) geld gaat kosten. Dat hoeft echter het geval te zijn: er bestaat zoiets als het i-DEPOT.
 

Hoe dien je een i-DEPOT in?

1. Direct on line::

 • snel, gemakkelijk, goedkoop en veilig.
 • In een aantal stappen wordt u gevraagd om uw referentiegegevens in te vullen en een omschrijving of weergave van uw concept of idee toe te voegen.
 • Nadat de betaling is verwerkt, ontvangt u een bevestiging per e-mail en kunt u uw i-DEPOT bewijs meteen downloaden.
 • U kunt er ook voor kiezen dit bewijs pas te downloaden op het moment dat u het wilt gebruiken, bijvoorbeeld bij een juridisch geschil of conflict.
 • Het i-DEPOT bewijs is digitaal ondertekend door het BBIE. Hierdoor is de echtheid van het document gewaarborgd. Elke wijziging maakt het i-DEPOT bewijs automatisch ongeldig.

2. i-DEPOT envelop aanvragen::

 • Als men het concept of idee niet in een elektronisch formaat wilt vastleggen, of als u niet elektronisch wilt of kunt betalen.
 • De i-DEPOT envelop wordt toegestuurd na ontvangst van het aanvraagformulier (pdf) en de betaling. Deze envelop bestaat uit 2 delen. In elk deel stopt men een identiek document waarin uw creatie zo helder mogelijk omschreven of afgebeeld is. Beide envelopdelen moeten worden terug gestuurd naar het BBIE. Bij ontvangst wordt de i-DEPOT envelop door het BBIE gedagtekend. Eén deel ontvangt men retour, het 2de deel wordt ongeopend in het archief bewaard en kan eenmalig worden opgevraagd als bewijsmiddel bij een juridisch geschil of conflict.

Wat kun je vastleggen?

Je kunt vastleggen: (deze lijst is niet beperkend):

 • een idee
 • een concept
 • een format
 • een overeenkomst
 • een document
 • een prototype
 • een uitvinding
 • een procédé
 • een ontwerp
 • software
 • een foto
 • een maquette
 • een melodie
 • een tekening
 • een slagzin.

Kosten

 1. i-DEPOT voor 5 jaar: EUR 35 (on line), EUR 45 (envelop);
 2. i-DEPOT voor 10 jaar: EUR 65 (envelop);
 3. i-DEPOT verlengen voor 5 jaar EUR 25 (on line), EUR 45 (envelop).

Garantie

 • In geval het ooit tot een conflictsituatie komt, biedt het i-DEPOT een 100% betrouwbaar hulpmiddel voor het geval u moet bewijzen dat een bepaald idee, concept of procédé op een bepaalde dag door u werd vastgelegd.
 • Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) registreert de naam en de datum waarop het i-DEPOT is ingediend.
 • Op die manier heeft men een bewijs van een officiële, betrouwbare instantie die de echtheid van uw i-DEPOT 100% garandeert.
 • Het BBIE houdt de inhoud van uw i-DEPOT geheim.
 • Het BBIE behandelt uw i-DEPOT vertrouwelijk.

Maar

 • Het i-DEPOT betekent GEEN intellectueel eigendomsrecht! Het zoeken van wettelijke bescherming na de ontwerpfase blijft dus noodzakelijk. Doordat het BBIE de inhoud van het i-DEPOT geheim houdt, komt de nieuwheid die nodig is voor een model of octrooi, niet in gevaar.
 • De inhoud van het i-DEPOT moeten dus ook de uitvinder zelf worden geheim gehouden.
 • Het is ook zeker aan te raden om met een deskundige op het gebied van intellectueel eigendom (een merken-, modellen- of octrooigemachtigde) te praten over de mogelijkheden van verdere bescherming.
 • Voor de bescherming van ideeën bestaat er geen wettelijk regime. Het feit dat u uw idee in een i-DEPOT heeft vastgelegd, wil niet zeggen dat dat idee door u kan worden gemonopoliseerd. Maar dit hoeft ook niet te betekenen dat een ander zomaar geld kan verdienen aan een idee dat u vertrouwelijk met hem heeft besproken zonder u hiervoor te betalen. Dit zou kunnen worden gekwalificeerd als een onrechtmatige daad. In een dergelijke situatie kan een bewijsmiddel als het i-DEPOT uitkomst bieden.
 • Het feit dat het BBIE uw i-DEPOT geheimhoudt, garandeert niet dat iedereen het geheim houdt. Het kan dan ook in bepaalde situaties (bijvoorbeeld als men spreekt met financiers, medeontwikkelaars of fabrikanten) van belang zijn om afspraken te maken over geheimhouding van de inhoud van de onderhandelingen.
 • In een geheimhoudingsovereenkomst kunt u bijvoorbeeld het nummer van het i-DEPOT opnemen zodat u bij openbaarmaking kunt aantonen dat de geheimhoudings-afspraken werden geschonden.
 • Deze aspecten gelden ook voor merken (productnaam),een design (model, beeld)), auteursrecht (artikel, foto) enz.

Hoe lang wordt een i-DEPOT bewaard?

De standaard bewaartermijn van een i-DEPOT is 5 jaar. Korte tijd voor het verstrijken van die periode ontvangt men bericht en kan de bewaartermijn van het i-DEPOT met 5 jaar worden verlengd. Dit kan steeds opnieuw.

Tips

Voor advies over de vraag of een i-DEPOT in uw situatie een middel is dat een oplossing of aanvulling kan bieden ter bescherming van uw rechten kan het raadzaam zijn met een deskundige ter zake contact op te nemen. De Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht (BMM) is de beroepsvereniging voor merken- en modellengemachtigden.

Tot voor enkele jaren heette de officiële instantie Octrooicentrum Nederland. De nieuwe naam en website van Agentschap Nederland. Veel succes!