Wat is een octrooi

Patent of octrooi

Als je denkt een goed en nieuw idee te hebben voor een vernieuwend product, in welke branche dan ook, is het belangrijk ervoor te zorgen dat niemand anders met jouw idee gaat lopen. Voor technische vindingen kan je dan best een octrooi aanvragen. Dat kan je helemaal zelf doen maar is eigenlijk werk voor deskundigen. Een dergelijke specialist ter zake heet een octrooigemachtigde.

 

Procedure om een uitvinding vast te leggen

Belangrijk is dan om ervoor te zorgen dat jouw idee op een of andere manier wordt 'vastgelegd'. Het aanvragen van een octrooi (ook wel 'patent' (letterlijk uit het Engels)) kan dan een optie zijn om je rechten op dat idee te beschermen.

Ontstaan

  • Het octrooisysteem is opgericht in Amerika en had als oorspronkelijk doel om kennis/ideeën beschikbaar te maken voor iedereen. In ruil voor het delen van die kennis, kreeg de uitvinder/octrooihouder, op voorwaarde dat het octrooi/patent ook daadwerkelijk werd verleend), het alleenrecht (te vergelijken met een monopolie) op die kennis.
  • Na verloop van tijd ontstond er wereldwijd een gestructureerd octrooisysteem (data bases).

Doel

Een octrooi (patent) beschermt uw uitvinding m.b.t. tot een technisch product of proces (werkwijze): wie een octrooi heeft, kan een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren. Het octrooi geldt steeds voor een of meer landen en voor een beperkte tijdsduur. Na afloop van de octrooiduur is de techniek vrij te gebruiken door iedereen.

Maar ook: bron van wijsheid!

Door het opslaan van alle octrooi-informatie over de gehele wereld is door de jaren heen een enorme informatiebron ontstaan waardoor u veel tijd en geld kunt besparen. Hoe? U zou ervan versteld staan hoeveel er reeds OF uitgevonden/bedacht is (op elk gebied!) OF reeds op de markt te verkrijgen is zonder dat u er weet van heeft! De octrooi-informatie (ook wel octrooiliteratuur) genoemd, beslaat momenteel zo'n 80 miljoen publicaties!

Tips

  • Bezint eer je begint: raadpleeg de beschikbare literatuur/octrooidatabases (vrij toegankelijk). In vakterminologie: voer eerst een 'octrooirecherche' uit, met andere woorden: speel zelf voor Sherlock Holmes!
  • Probeer niet slimmer te zijn dan de deskundige ter zake: praat eerst met een octrooigemachtigde ALVORENS met anderen: zij zijn gebonden aan hun beroepsgeheim en uw buurman, collega, beste vriend niet!
  • Bij sommige octrooibureau's is een dergelijk informatief gesprek (ca. 1 uur) gratis (best een afspraak maken).
  • Het gemiddeld uurloon van een octrooigemachtigde ligt rond 200 euro, afhankelijk van zijn ervaring (dus leeftijd eigenlijk).
  • Informeer ook naar de kosten van een mogelijk vervolgtraject.

Octrooicentrum Nederland (heet inmiddels Agentschap NL)

Hoe bescherm ik mijn uitvinding?