Kwaliteit en GLP

Kwaliteit op een laboratorium

Op veel laboratoria wordt belangrijk werk gedaan. Het werk op laboratoria moet daarom zeer nauwkeurig en precies worden verricht. Een onopgemerkt foutje kan al snel leiden tot verkeerde resultaten. De organisatie en processen op laboratoria moet daarom vaak aan zeer strenge eisen voldoen. Op deze manier kan de kwaliteit van de resultaten van het laboratorium gewaarborgd worden. GLP is een manier om de kwaliteit van het werk van een laboratorium veilig te stellen. Maar wat is GLP precies?

De GLP norm

GLP staat voor Good Laboratory Practice wat in het Nederlands Goede Laboratorium Praktijken betekent. GLP is een kwaliteitssysteem dat ervoor zorgt dat alle processen en werkzaamheden op het laboratorium goed georganiseerd zijn. Het doel van GLP is zorgen dat alle verkregen data van het laboratorium nauwkeurig en betrouwbaar is. Ook moet alle data reproduceerbaar, traceerbaar en controleerbaar zijn. Als er bijvoorbeeld data is dat wat af lijkt te wijken van de verwachte waarde kan het hele proces worden bekeken dat is gebruikt om de data te verkrijgen. Op deze manier kan worden nagegaan of er geen fouten zijn gemaakt. Als er volgens GLP wordt gewerkt, heeft het laboratorium de mogelijkheid om een onderzoek onder precies dezelfde omstandigheden te herhalen om na te gaan of het onderzoek dezelfde data oplevert als een eerder onderzoek.

Wat betekent GLP in de praktijk?

In de praktijk betekent het werken volgens GLP dat iedereen op het laboratorium alles wat er wordt gedaan moet documenteren. Er zijn strikte regels voor vrijwel alle handelingen. Alle apparaten hebben een eigen ID nummer en moeten regelmatig worden geijkt en gecontroleerd. Als analist moet je op een laboratorium dat volgens GLP werkt al je werk heel gedetailleerd bijhouden in een labjournaal. Maar er bestaan bijvoorbeeld ook richtlijnen voor de opslag en het gebruik van chemicaliën. Als je op een laboratorium wordt aangenomen dat volgens GLP werkt, zul je dan ook een uitgebreide GLP training krijgen. Op het laboratorium zullen regelmatig interne en externe audits worden uitgevoerd waarbij er wordt gecontroleerd of de richtlijnen van GLP door iedereen worden nageleefd. Indien de richtlijnen niet goed genoeg worden nageleefd, kan een laboratorium afgekeurd worden. Het laboratorium mak dan niet meer aangeven dat er volgens GLP wordt gewerkt.

Waarom kiezen voor GLP?

Het werken volgens GLP is vaak moeizaam en tijdrovend omdat alles goed gedocumenteerd moet worden. Al het werk moet volgens vaste protocollen worden gedaan die ten allen tijde up-to-date moeten zijn. Het grote voordeel van het werken volgens GLP is dat het aangeeft dat het laboratorium in staat is om werk van kwaliteit af te leveren. Het geeft een vorm van zekerheid aan de opdrachtgevers die weten dat hun opdrachten volgens strikte regels uitgevoerd zullen worden. De waarde van het werk dat wordt afgeleverd door een GLP laboratorium is hoger dan het werk dat door een ander laboratorium wordt afgeleverd.

Conclusie

GLP is een kwaliteitssysteem dat alle processen en handelingen op een laboratorium organiseert. Het werken volgens GLP levert veel extra werk op onder andere door de strenge eisen met betrekking tot documentatie. Dit verdient zich echter terug doordat een GLP keurmerk veel waarde aan het laboratorium toevoegt doordat het aangeeft dat het geleverde werk en resultaten van hoog kwaliteit is.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden