Hoe schuldsanering bij een eenmanszaak of vof of cv in 2022

Eenmanszaak en schulden, is schuldsanering in 2022 mogelijk?

Sparen_bij_de_belastingdienst-IntroPlaatje.jpg

Wie een eenmanszaak heeft, doet dat meestal vanwege de grote voordelen van een eenmanszaak. Er is veel minder rompslomp en er zijn minder kosten dan bij sommige andere ondernemingsvormen. Maar als er inmiddels schulden zijn, loopt u met een eenmanszaak wel een extra persoonlijk risico. Bij een wettelijke schuldsanering van bedrijven en een eenmanszaak kunnen de schuldeisers namelijk ook een beslag leggen op uw privévermogen. Het traject dat u met de wettelijke schuldsanering doorloopt als u wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, is daarom vergelijkbaar met het traject dat een particuliere persoon moet doorlopen waarbij er geen enkel onderscheid is tussen privévermogen en ondernemingsvermogen. De situatie van een eenmanszaak is vergelijkbaar met die van een vennootschap onder firma vof, een maatschap of commanditaire vennootschap cv.

Welke ondernemingsvorm kies ik: eenmanszaak, vof, maatschap of cv?

Bij het oprichten van een onderneming is de ondernemingsvorm waarvoor u kiest niet vrijblijvend. Er zijn grote verschillen in de wettelijke aansprakelijkheid en in de wettelijke regels waaraan de onderneming vervolgens moet voldoen. Zo is bijvoorbeeld iemand met een eenmanszaak hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor de financiën van de zaak, terwijl dat bij een besloten vennootschap bv in de meeste gevallen, dat wil zeggen zolang er geen sprake is van een onbehoorlijk bestuur, niet het geval is. En dat maakt nogal wat uit in een periode waarin vele bedrijven met een faillissement te maken kunnen krijgen en in een periode waarin de schuldeisers op de loer kunnen liggen. Een eenmanszaak, vof, maatschap of cv, kunnen in aanmerking komen voor de wettelijke schuldsanering, een bv niet.

Een eenmanszaak en de sanering van schulden, hoe werkt dat?

Bij een eenmanszaak, maar ook bij een vennootschap onder firma vof is er qua aansprakelijkheid geen verschil tussen het privévermogen en het ondernemingsvermogen. Dat betekent dat als er schulden zijn die niet op tijd betaald kunnen worden door de eenmanszaak of vof, de betrokkenen zelf persoonlijk door de schuldeisers mogen worden aangesproken op het betalen van de schulden. En als het privévermogen dan onvoldoende is, is de route van de wettelijke schuldsanering dichtbij. Voordat het zover is, moet u proberen zelf tot een schuldsanering te komen via het minnelijke traject. In een minnelijk traject probeert u zelf tot betalingsafspraken met de schuldeisers te komen en probeert u zelf tot een vermindering van de schulden te komen.

Wanneer is de wettelijke schuldsanering mogelijk?

Een aanvraag tot de wettelijke schuldsanering WSNP, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, kan worden gehonoreerd als in ieder geval aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De onderneming is een eenmanszaak, een vof, een commanditaire vennootschap of een maatschap;
  • De schulden zijn inmiddels zodanig dat u ze niet meer kunt betalen;
  • U hebt een minnelijk traject met de schuldeisers geprobeerd, maar dat heeft geen resultaat opgeleverd;
  • Er is geen sprake van fraude of opzet;
  • De laatste keer dat u een aanvraag deed voor de wettelijke schuldsanering is langer dan tien jaar geleden.

Hoe lang duurt de periode van wettelijke schuldsanering bij een eenmanszaak, vof of cv?

Als u wordt toegelaten tot de WSNP stelt de rechtbank een bewindvoerder aan en wordt er een saneringsplan opgesteld. De schuldeisers moeten aan dit saneringsplan meewerken om iets van hun geld terug te zien. De bewindvoerder let er op dat u er alles aan doet om uw schulden zo veel mogelijk af te lossen. De periode die hiervoor staat bedraagt in de regel drie jaar. Als u deze periode van schuldsanering, die ook korter kan zijn als de schulden eerder zijn afgelost, goed doorloopt wordt het saneringstraject afgesloten en krijgt u een schone lei. De schone lei houdt in dat de schulden zijn kwijt gescholden. Ook de schuldeisers die aan het begin van het WSNP traject niet van zich hebben laten horen, hebben daarmee geen vordering meer op u. U kunt zo volstrekt opnieuw beginnen.

Meer info op de WIKI4YOU homepage

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden