Wat is een eenmanszaak

 Wat is een eenmanszaak?

Sparen_bij_de_belastingdienst-IntroPlaatje.jpg

Waarom een eenmanszaak? Kenmerk van een eenmanszaak is dat de oprichter van de zaak ook eigenaar is en in feite alles voor het zeggen heeft. Kenmerkend is ook dat een eenmanszaak eenvoudig is op te richten. De eenmanszaak wordt financieel en juridisch door één en dezelfde persoon geleid. Het is ook weer niet zo, dat in een eenmanszaak maar één persoon mag werken. Er mag gewoon personeel worden aangenomen. De eenmanszaak zien we als rechtsvorm regelmatig bij huisartsen, loodgieters en notarissen. De eenmanszaak wordt fiscaal steeds voordeliger door de hoge mkb vrijstelling. Kiest u voor een BV, een VOF, een Commanditaire Vennootschap of toch een eenmanszaak?

Kiezen voor een eenmanszaak, maar maximaal één eenmanszaak per persoon

Elke persoon kan maximaal één eenmanszaak oprichten. Wel mogen door één eenmanszaak meerdere handelsnamen worden gevoerd. De oprichting van een eenmanszaak is eenvoudig. Er zijn in beginsel geen notaris, overeenkomsten of contracten nodig. Wel is inschrijving nodig in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij het starten van de zaak, moet u uw eenmanszaak aanmelden bij de belastingdienst. U ontvangt dan onder meer een btw-nummer.

Aansprakelijkheid in een eenmanszaak

Bij een eenmanszaak zijn privévermogen en ondernemingsvermogen niet gescheiden. Ook wie in gemeenschap van goederen is getrouwd, is samen met de partner volledig financieel aansprakelijk voor schulden van een eenmanszaak. Alleen met huwelijkse voorwaarden kan deze aansprakelijkheid van de partner deels worden voorkomen. Laat u zich hierover goed adviseren.

Pensioenopbouw in een eenmanszaak

Met een eenmanszaak zult u zelf voor uw pensioenopbouw moeten zorgen. Hoe vroeger u daarmee begint hoe goedkoper de pensioenopbouw is. Sluit ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, want u kunt als ondernemer bij arbeidsongeschiktheid geen aanspraak maken op de werknemersverzekeringen WIA en WW.

Kiezen voor een eenmanszaak: de voordelen van een eenmanszaak

Een eenmanszaak is goedkoper dan een BV, zo is er geen verplicht minimum bedrag aan kapitaal dat bij de oprichting in de onderneming moet worden gestort en zijn er niet tot nauwelijks accountkosten. U richt een eenmanszaak gratis op, wel moet u zich laten inschrijven in het Handelsregister. Anders dan bij een B.V. bent u met een eenmanszaak niet verplicht om een jaarrekening op te stellen en deze te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Een groot voordeel van een eenmanszaak is dat u zelf de beslisser bent en alles kunt regelen. Bovendien is de winst voor u en hoeft u die niet met anderen te delen.

Nadelen van een eenmanszaak als er schulden zijn

Dat kan ook een groot nadeel zijn. U moet alles zelf doen, wat veel tijd kost en bent volledig aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Het is vaak ook moeilijker om aan voldoende vermogen te komen. Er is geen onderscheid tussen privévermogen en zakelijk vermogen. Dat betekent dat u privéschulden zakelijk kunt verhalen en anderzijds schuldeisers zakelijke schulden bij u privé kunnen verhalen.

Kenmerken van een eenmanszaak

De belangrijkste kenmerken van een eenmanszaak zijn:

  • Er zijn geen oprichtingseisen en geen kapitaaleisen;
  • Qua aansprakelijkheid is er geen verschil tussen het zakelijk en het privévermogen;
  • U betaalt inkomstenbelasting;
  • U valt als eigenaar niet onder de werknemersverzekeringen.

Belastingen en sociale zekerheid bij een eenmanszaak

De winsten van een eenmanszaak vallen dus onder de inkomstenbelasting, en wel in belasting box 1 van de inkomstenbelasting die kan oplopen tot het tarief van 52 procent. Wordt u door de belastingdienst erkend als zelfstandig ondernemer, dan kunt u ook gebruik maken van belastingfaciliteiten als de ondernemersaftrek, investeringsaftrek en de fiscale oudedagsvoorziening. U valt bovendien onder de volksverzekeringen AOW, ANW, AWBZ, en AKW. U valt niet onder de Ziektewet, WIA en WW.

Einde onderneming, wat dan?

Door de constructie van een eenmanszaak, waarbij er geen onderscheid is tussen privévermogen en ondernemingsvermogen, zullen, als u dat niet anders regelt, de erfgenamen bij overlijden van de eigenaar van de eenmanszaak, ook aanspraak kunnen maken op het vermogen van de eenmanszaak. Daarmee zou de zaak ophouden te bestaan.

Fiscaal voordeel bij een eenmanszaak

Fiscaal gezien begint de eenmanszaak een populaire rechtsvorm te worden. De mkb vrijstelling maakt de eenmanszaak inmiddels vaak aantrekkelijker als rechtsvorm dan de bv. Het omslagpunt om toch voor een bv te kiezen in plaats van voor een eenmanszaak komt dan ook steeds hoger te liggen. Er is namelijk zelfs sprake van een lagere belastingdruk bij winsten onder de 100.000 euro tot 150.000 euro. De eenmanszaak kan als IB ondernemer tot 12 procent van zijn winst aftrekken, en dat zal waarschijnlijk de komende jaren verder oplopen. De accountantskosten zijn bij een eenmanszaak ook nog eens lager dan bij een bv en administratief is het allemaal een stuk eenvoudiger.

Tip bij het oprichten van een eenmanszaak

Een eenmanszaak is eenvoudig op te richten in ons land. Maar door de volledige aansprakelijkheid voor de eventuele schulden van de zaak, en de mogelijke gevolgen bij overlijden, doet u er goed aan, om u toch goed door een notaris te laten adviseren over eventuele extra beschermende afspraken. En wel zo dat deze extra bescherming optimaal bij u past, zowel uw situatie nu als uw toekomstige wensen.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden