Wat is een Vennootschap Onder Firma

Vennootschap onder firma, een vof wat is dat?

Sparen_bij_de_belastingdienst-IntroPlaat

Een vennootschap onder firma, vof, is een ondernemingsvorm waarbij twee of meerdere personen samen een bedrijf voeren onder een gemeenschappelijke naam. Geen eenmanszaak dus. De winst van het bedrijf wordt ook onderling verdeeld. Een vennootschapscontract is hierbij op zich niet verplicht, maar het is wel aan te raden om de afspraken helder op papier te zetten. Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is verplicht. Hoe gaat dit alles in zijn werk.

Vennootschap onder firma, de afspraken in een vennootschapscontract

De afspraken, dan wel het contract van de vennootschap onder firma, moeten zodanig zijn dat ze in ieder geval meer helderheid geven over:

 1. De naam en het doel of de doelen van de vennootschap.
 2. Wat de vennoten inbrengen aan werkzaamheden en vermogen.
 3. De verdeling van winst en verliezen tussen de vennoten.
 4. De verdeling van bevoegdheden tussen de vennoten.
 5. Wanneer onder welke voorwaarden en hoe de VOF kan worden beëindigd.

Aansprakelijkheid in een vof toch vergelijkbaar met eenmanszaak

De aansprakelijkheid bij een VOF een belangrijk punt: alle firmanten van een VOF zijn namelijk volledig hoofdelijk aansprakelijk voor het wel en wee van de onderneming. Gaat de VOF onverhoopt failliet, dan zullen de schuldeisers eerst aankloppen bij de firmanten, wat ook tot hun persoonlijk faillissement kan leiden. In eerste instantie kunnen schuldeisers nog aanspraak maken op het afgescheiden vermogen in de VOF. Maar als dit onvoldoende blijkt te zijn om de schulden van de VOF te voldoen, kan de resterende schuld door de schuldeisers worden verhaald op het privé-vermogen van elk van de vennoten. Iedere vennoot is volgens de wet namelijk ook zelfstandig ondernemer.

Scheiden van privévermogen en zakelijk vermogen

Dat betekent dus dat het scheiden van privévermogen en zakelijk vermogen niet goed mogelijk is bij een firma.

Kenmerken VOF

De belangrijkste kenmerken van een vof zijn:

 • Geen oprichtingseisen;
 • Geen kapitaaleisen;
 • Het bestuur heeft vennoten die ieder met honderd procent aansprakelijk zijn;
 • U doet aangifte inkomstenbelasting;
 • De vennoten vallen niet onder de werknemersverzekeringen.

Wanneer ontbinding van de VOF aan de orde kan zijn

Een VOF kan om meerdere redenen worden ontbonden. Enkele veel voorkomende redenen van ontbinding van de VOF zijn:

 1. De tijdsduur waarvoor de VOF is opgericht, is verlopen.
 2. Het project waarvoor de VOF is opgericht, is voltooid. Denk in dit geval aan een projectbureau dat na voltooiing van het project geen functie meer heeft.
 3. Een firmant komt te overlijden en de firmanten willen dan niet meer met de VOF doorgaan.
 4. Door het faillissement van de VOF.
 5. Door een gerechtelijke ontbinding van de VOF. Bijvoorbeeld bij een wanprestatie of door een langdurige ziekte van een firmant.

Het is goed om vooraf over deze situaties na te denken en met elkaar af te spreken hoe daarmee in de toekomst zal worden omgegaan. Als bijvoorbeeld iemand komt te overlijden, is het denkbaar dat men niet wil dat de VOF ophoudt te bestaan. Regel dit dus vooraf goed met elkaar. En als er iemand ziek wordt, wie vervangt dan wie en hoe gaat dan de VOF door.

Voordeel en nadeel VOF

In een VOF nemen de firmanten gezamenlijk een besluit en rust niet alles op de schouders van 1 persoon. De winst wordt onderling verdeeld. Met meerdere personen is het meestal ook eenvoudig om aan vermogen te komen. Een nadeel is dat u als firmant privé en zakelijk aansprakelijk bent.

Faillissement van VOF

Een faillissement kan eindigen doordat:

 • De schuldenaar succesvol aantoont dat er niet langer gegronde redenen voor het faillissement zijn.
 • De schulden volledig zijn afbetaald.
 • De kosten van het faillissement, waaronder de kosten van de curator, niet meer uit de boedel betaald kunnen worden.
 • Er is een akkoord is gesloten met de schuldeisers dat bovendien door de rechtbank is goedgekeurd.
 • Er sprake is van insolventie en de schuldeisers akkoord zijn met de uitdelingslijst. Dan wordt de boedel verkocht en de opbrengst verdeeld.

Vrij van schulden na een faillissement

Neen, het einde van een faillissement betekent niet automatisch dat u als schuldenaar schuldenvrij bent. Pas als er een door de rechtbank goedgekeurd akkoord is, is de schuldenaar schuldenvrij. In andere gevallen blijven de schulden staan en kunnen die u levenslang achtervolgen. Dit kunt u voorkomen via de schuldsanering natuurlijke personen.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden