Wat is BTW suppletie

BTW suppletie wat is dat

De boekhouding van een bedrijf of de accountant kan ook wel eens de mist ingaan bij de BTW aangifte. Gevolg: er is te veel of te weinig BTW betaald. Dit kan gecorrigeerd worden met een BTW suppletie. Sinds april 2012 kan en mag dit digitaal rechtstreeks bij de Belastingdienst. Een andere optie is een speciaal suppletieformulier Omzetbelasting dat op de website van de Belastingdienst gedownload kan worden.

 

Voorwaarde

Het is niet de bedoeling dat u een beetje gaat rommelen met de bedragen van uw volgende BTW aangifte. Als uw foute opgave meer dan 1000 euro (zowel te veel als te weinig) bedraagt, moet je suppleteren. Met andere woorden: als het om een BTW-bedrag gaat van meer dan 1000 euro kun je niet suppleren. We leggen hier uit wat je dan wèl kunt doen. 

Geen suppletie BTW correctie onder 1000 euro.

Zit je foutieve aangifte onder dit bedrag en je wilt deze scheve situatie herstellen dan is het niet de bedoeling dat er een gewijzigde of aanvullende aangifte omzetbelasting wordt ingediend voor hetzelfde kwartaal. Wat u wel moet doen, is deze kleine BTW-correcties verwerken in de volgende aangifte omzetbelasting. Voor kleine bedragen is de procedure dus vrij eenvoudig.

Als de correctie gebeurt in de reguliere aangifte dan heeft dit als voordeel dat u geen naheffingstoeslag moet betalen.

Wel suppletie boven 1000 euro

Te veel betaald

De procedure is eenvoudig. Stuur gewoon een verzoek naar de Belastingdienst om het te veel betaalde bedrag terug te storten. Doe dit verzoek bij voorkeur binnen de 6 weken na de betalingstermijn. Waarom? Als je verzoek wordt afgewezen om een of andere reden dan kun je altijd nog in beroep gaan tegen deze afwijzing.

Te weinig betaald

Gebruik het speciale suppletieformulier Omzetbelasting om dit zo snel mogelijk te melden bij de Belastingdienst. Zij sturen dan een naheffingsaanslag. Het is mogelijk dat het oorspronkelijk bedrag te weinig betaalde BTW is vermeerderd met heffingsrente en een boetebedrag. Het voordeel van zelf melden is dat er geen wordt toegepast. Voorwaarde is wel dat je vrijwillige aanmelding binnen 3 maanden na het einde van het betreffende jaar werd ingediend.

Periode van correctie

Volgende gevallen kunnen zich bedrijfsmatig voordoen:

1) De aangifte over een bepaald tijdvak corrigeren. Uiteraard moet dan in het suppletieformulier specifiek het tijdvak worden aangegeven. Ook de gecorrigeerde gegevens moeten duidelijk zijn.

2) De aangifte van een volledig kalenderjaar of boekjaar corrigeren. Tot deze vaststelling kunt u komen nadat de jaarrekening is opgemaakt. Blijkt dan dat correcties nodig zijn op de reeds ingediende aangifte dan kan dit alsnog met het suppletieformulier want als u als bedrijf geen actie onderneemt, heeft dat gevolgen. U krijgt het te veel betaalde niet terug of u krijgt een boete omdat er te weining is aangegeven.

Links

Uitleg Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/aangifte_corrigeren/

Wat is suppletie nog?

Suppletie komt uit de Engelse taal. Daar betekent het ‘to supply’, vertaald: aanleveren. In een geheel andere context is een suppletie een aanvulling van de arbeidsovereenkomst.

Tip: een BTW nummer controleren

Er bestaat een Europees systeem waar je BTW-nummers kunt verifiëren op hun geldigheid. Dit is de link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden