Het sandwich feedbackmodel

NLP sandwich feedbackmodel

Vooronderstelling

NLP heeft een aantal vooronderstellingen. Deze vooronderstellingen zijn uitgangspunten die worden gebruikt om respectvol en effectief met NLP te kunnen werken. Het zijn overtuigingen van succesvolle mensen.

Een van de vooronderstellingen: Mislukking bestaat niet alleen feedback. Het woord falen is een etiket wat een negatieve bijklank heeft. NLP is bedoeld om je te helpen effectiever te kunnen communiceren met jezelf en je omgeving. Vanuit negativisme zul je niet snel geneigd zijn nieuwe dingen te leren, terwijl als je aanneemt dat elk resultaat en elk gedrag is een prestatie, of dat nu het doel was of niet. Je veel meer geneigd zult zijn iets te ondernemen. Feedback gaat over terugkoppelen, verbeteren en het behouden van de motivatie.

Sandwich feedbackmodel

De betekenis van uw communicatie is gelijk aan de reactie die de communicatie teweeg brengt. In hoeverre neemt u 100% verantwoordelijkheid voor het begrip en de ontvangst van uw boodschappen? Door het sandwich feedback model toe te passen, zult u meer bij de ander binnen komen en dat kan tot gevolg hebben dat iemand ook iets doet met de punten die heeft aangedragen.

Begin met een positief punt en in het midden een punt van verbetering en eindig met een positief punt. Hierdoor laat je iemand achter met een goed gevoel. Het laatste wat gezegd of geschreven is, zal ook het eerst worden onthouden.

Regels bij het geven van feedback

 • Begin positief en eindig positief (sandwich feedbackmodel)
 • Gebruik ‘ik vind’ in plaats van ‘jij bent’ of ‘het is zo dat’
 • Gebruik ‘en’ in plaats van ‘maar’
 • Gebruik ‘en’ in plaats van ‘maar’
 • Vraag ‘hoe komt het …’ in plaats van ‘waarom doe je …’
 • Vraag ‘hoe komt het …’ in plaats van ‘waarom doe je …’
 • Gebruik zintuiglijke waarneming ‘ik zag, ik hoorde …’
 • Geef alternatieven

Uitleg bij het geven van feedback

Indien je iemand aanspreekt op ‘jij bent’ dan spreek je iemand aan op zijn identiteit, terwijl je hem eigenlijk wilt aanspreken op zijn gedrag. Voel eerst eens bij jezelf hoe het voelt om aangesproken te worden op je individu en hoe het voelt om aangesproken te worden op je gedrag. Je ziet dit ook vaak gebeuren bij kinderen, waarvan de ouders zeggen jij bent vervelend. Terwijl dat kind eigenlijk alleen maar vervelend doet. Het veranderen van je gedrag is eenvoudiger aan te passen dan je hele eigen wezen.

Gebruik het woord ÈN om het eerste en tweede deel aan elkaar te koppelen. Het woord MAAR wordt vaak gebruikt en ontkracht de betekenis van het eerste deel van de zin. Het effect van deze zogenaamde sandwich feedback methode is dat mensen horen wat ze specifiek goed doen, wat verbeterpunten zijn en wat het resultaat is van verbetering.

Regels bij het ontvangen van feedback

 • Luister zorgvuldig en sta open voor de informatie die je krijgt
 • Kies geen defensief gedrag: ‘ja maar….’
 • Vraag om verheldering en voorbeelden
 • Verwelkom de informatie als een gelegenheid om te leren en te groeien
 • Verzamel informatie ook bij anderen
 • Bedank voor de feedback en doe er je voordeel mee!

Op deze manier kun je een open en eerlijk gesprek voeren en daarbij zorg dragen dat de motivatie aanwezig blijft. Oftwel je spekt iemands emotionele bankrekening op deze manier en dat zorgt ervoor dat mensen in gesprek met je blijven. En samen komen jullie tot grootse zaken!


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden