De beste manier van ontslagen worden of ontslaan is het ontslag in overleg

Momenteel worden er bij veel bedrijven werknemers ontslagen. De ene werknemer wordt gedwongen ontslagen, de ander wordt weggestuurd met een gouden handdruk. Ook zijn er manieren van ontslag binnen het ontslagrecht, welke voor zowel de werknemer als de werkgever beter zijn. Zo is er het ontslag in overleg.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Het ontslag in overleg, oftewel het ontslag met wederzijds goedvinden, kost de werkgever als de werknemer niets tot weinig. Het is namelijk zo dat:

  • De WW-uitkering van de werknemer komt niet in gevaar. (Mits de vaststellingsovereenkomst aan alle eisen voldoet.)
  • De werkgever geen speciale vergunningen hoeft aan te vragen. Ook hoeven er geen speciale procedures doorgelopen te worden.

Deze vorm van http://www.advocaatvoorarbeidsrecht.nl/ontslag_reorganisatie@@ontslag krijgen bespaart veel moeite en ook veel tijd.

Bijstaan door een ontslagrecht-advocaat is belangrijk

Belangrijk om te weten: De beste manier om het ontslag goed te laten verlopen, is het u laten bijstaan door een goede ontslagrecht-advocaat. De juridische voorwaarden zijn vaak voor u onbekend, daarom is het het beste om goed juridisch advies in te winnen bij een ontslagrecht-advocaat.

Goede ontslag-afspraken op papier

Zo moeten er een aantal afspraken goed worden overeengekomen. Zo zijn bepaalde afspraken (ook wettelijk) noodzakelijk. Ook kunnen er extra afspraken worden gemaakt. Zo kan het zijn dat u extra geld meekrijgt, zo kan uw studiekosten betaald worden, of moeten er zaken als concurrentiebeding worden afgesproken. Een aantal afspraken die vaak nodig zijn, staan ook hieronder:

  • De werkgever heeft het initiatief tot ontslag genomen.
  • De werknemer zich verzet tegen het ontslag. De werknemer vraagt een ontslagvergoeding aan op grond van de kantonrechtersformule.
  • Werkgever en werknemer geven aan toch samen de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beeindigen. Daarbij weten ze wat de gevolgen en consequenties kunnen zijn.
  • De werknemer begrijpt alle overeengekomen voorwaarden, of heeft hierover juridisch advies ingewonnen.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden