De nieuwe kantonrechterformule

Inleiding

Algemeen

In het kort komt het erop neer dat de kantonrechterformule een handleiding is om de hoogte van de ontslagvergoeding voor de werknemer te bepalen, sinds 1 januari 1997. Per 1 januari 2009 zal deze formule worden vernieuwd.

Stappen

Kantonrechterformule

Al vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw werd (door kantonrechters) reeds opgemerkt dat er geen vastgelegde regeling was met betrekking tot ontslagvergoeding. Werkgevers betaalden hun werknemers wanneer zij afzagen van een inhoudelijke procedure. Wel was er een op de markt gebaseerde lijn. De kantonrechters maakten hier gebruik van welk uitmondde in de algemene berekeningsformule die in 1997 werd geïntroduceerd.

De formule voor deze vergoeding is: A x B x C

A = Het aantal dienstjaren bij een werkgever, afgerond op hele jaren. Hele dienstjaren tot 40 jaar tellen voor 1 maandsalaris. Hele dienstjaren in de leeftijd tussen 40 en 50 jaar tellen voor 1,5 maandsalaris. Hele dienstjaren vanaf 50 jaar tellen voor 2 maandsalarissen.

B = Hiermee wordt het laatste brutoloon bedoeld. Dit is inclusief vakantiegeld, eventueel dertiende maand, overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag.

C = Dit is de correctiefactor. Een ander woord hiervoor is de verwijtbaarheidfactor.

Natuurlijk zijn er ook “neutrale” gevallen. Dit zijn ontslagprocedures waarbij noch de werknemer, noch de werkgever iets te verwijten is. In een geval als dit zal de rechter als correctiefactor getal 1 hanteren. Indien de rechter van mening is dat de werkgever “schuld” heeft aan het beëindigen van het arbeidscontract, dan kan de factor als genoemd onder C hoger uitvallen dan 1.

De nieuwe formule

Op 30 oktober 2008 is bekend geworden dat per 1 januari 2009 de nieuwe formule in werking zal treden. De ontslagvergoeding gaat vanaf die datum omlaag. Deze wijziging heeft voornamelijk te maken met de berekening van de dienstjaren. Deze wordt vanaf 2009:

  • Hele dienstjaren tot 35 jaar tellen voor 0,5 maandsalaris
  • Hele dienstjaren van 35 tot 45 tellen voor 1 maandsalaris
  • Hele dienstjaren van 45 tot 55 tellen voor 1,5 maandsalaris
  • Hele dienstjaren vanaf 55 tellen voor 2 maandsalarissen

Ook zal de C, correctiefactor, meer worden gebruikt. Tot 2009 wordt veelal gekeken naar de verwijtbaarheid, na 2009 wordt ook gekeken hoe de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt is en hoe de financiële positie van de werkgever is. Het is geen wet, dus de kantonrechter is gemachtigd hiervan af te mogen wijken en een andere ontslagvergoeding toe te kennen.

De maximale ontslagvergoeding zal waarschijnlijk liggen bij een jaarinkomen van € 75.000,--.

Oud en nieuw

Een voorbeeld van de oude en nieuwe ontslagvergoeding ziet er als volgt uit:

Leeftijd Aantal dienstjaren Tot 01-01-09 Vanaf 01-01-09
29 jaar 8 8 4
33 jaar 4 4 2
39 jaar 7 7 5,5
45 jaar 25 27,5 17,5
55 jaar 35 45 32,5

Handige links


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden