De beste tips bij een ontslag of het ontslaan van een werknemer

Van plan om een werknemer te ontslaan?

Er zijn verschillende manieren om het personeelsbestand te verkleinen. Een mogelijke manier is het ontslaan van werknemers door middel van een collectief ontslag, of door een individueel ontslag. Als een bedrijf te veel personeel heeft, moeten er gewoonweg mensen afvallen.

De meeste werkgevers hebben maar een paar man in dienst en zijn zeer betrokken met deze werknemers. De beslissing tot ontslag is daarom een moeilijke, maar vaak noodzakelijke ingreep. Het ontslag kan op een prettige manier, maar vaak brengt het ontslag, vanwege de persoonlijke relatie, vervelende situaties en strubbelingen met zich mee.

In dit artikel vindt u de beste tips voor uw bedrijf bij het naderen van een ontslag (ronde)! Tip 1 is dat u in ieder geval goed juridisch advies inwint bij een http://www.jurist-ontslag.nl@@ontslag advocaat.

Neem tijdig maatregelen voor een ontslag

Het is belangrijk om niet te lang te wachten met een ontslag. U moet tijdig maatregelen nemen, omdat een eventuele ontslagprocedure een half jaar tijd kan kosten. Het loon van de werknemer moet in deze tijd ook worden doorbetaald.

Wees daarom altijd open en eerlijk naar uw werknemers toe. Vertel hoe de financiële problemen in elkaar zitten en leg eventuele personele consequenties uit. Dit maakt het makkelijker te begrijpen voor de werknemer en zal de situatie verduidelijken.

Vervolgens kunt u samen met de medewerker zoeken naar mogelijkheden en nieuw werk.

Steek energie en tijd in het vinden van nieuw werk

Zorg ervoor dat u genoeg tijd en energie steekt in het helpen zoeken naar nieuw werk voor de werknemer die u wilt ontslaan. Vaak is het met een beetje hulp van u best mogelijk om een nieuwe werkgever te vinden. Bovendien wordt dit als zeer prettig ervaren door de (ex)werknemer.

Zoek hulp bij het UWV (vroegere CWI)

De medewerkers van het UWV kunnen u uitstekend helpen bij het regelen van een ontslag. Zij kennen vaak als de beste de arbeidsmarkt in de regio en kunnen vaak vraag en aanbod prima op elkaar afstemmen.

Werkcoach van het UWV

De werkcoach van het UWV kan u hierbij prima helpen. Hij/zij kent de branches in de omgeving en kan u vele mogelijkheden aanreiken om de werkzoekenden weer snel aan het werk te krijgen. U moet dan denken aan mogelijkheden als loonkostensubsidie, proefplaatsingen of premiekorting voor ouderen.

Als laatste stap: Ontslagprocedure starten; ontslagvergunning aanvragen

Als het u niet lukt om samen met uw medewerker een oplossing te vinden, is een laatste mogelijkheid natuurlijk de ontslagprocedure bij het UWV. Hier kunt u een ontslagvergunning aanvragen op economische gronden, waarna u het ontslagtraject moet doorlopen.

Ontslagtraject via de rechter

Als u een ontslagvergunning via de rechter wilt aanvragen, heeft u daar vaak een goede reden voor, maar deze moet u ook wel hebben voor een ontslagvergunning. Goede ontslagredenen kunnen zijn:

  • veelvuldig ziekteverzuim,
  • reorganisatie
  • bedrijfssluiting.
  • werkweigering,
  • verwijtbaar gedrag,

Arbeidscontract onbepaalde tijd beëindigen

Een beeindiging van een contract voor onbepaalde tijd kan gedaan worden via het UWV Werkbedrijf. Van het UWV Werkbedrijf krijgt u toestemming om iemand te ontslaan, dit heet de daadwerkelijke ontslagvergunning. Het kan ook voorkomen dat u geen toestemming krijgt. In zo'n geval kunt u een verzoek tot ontbinding van het contract indienen bij de kantonrechter.

Ontslag bij de kantonrechter

Bij de ontslagaanvraag die u indient bij de kantonrechter heeft u bijvoorbeeld een van de volgende gewichtige redenen nodig:

  • Ontslag op staande voet vanwege een dringende reden
  • Vertrouwensbreuk
  • http://www.advocaatvoorontslag.nl/ontslag_ziekte@@Ontslag ziekte.Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden