Wat is respect hebben

Respect

Mensen vinden respect belangrijk. Helaas is wat ze vooral belangrijk vinden aan respect het krijgen van respect. Het gevolg is dan ook dat mensen vaak vergeten dat respect iets is wat je geeft, niet iets wat je krijgt. Maar in onze behoefte om respect te krijgen, zijn we bereid anderen te dwingen ons respect te geven. Een mooi voorbeeld hiervan is het verkeer. In het verkeer moet je voetgangers die aanstalten maken om over te steken bij een zebrapad voorrang verlenen. Voorrang is dus een plicht, niet een recht. Toch zie je vaak dat dat de voetganger moet oversteken om voorrang te krijgen.
⬇ Index

Voorrang verlenen

Als je wilt zien hoe respectvol een samenleving is, dan hoef je vaak alleen maar te kijken naar hoe de zwakkeren in de samenleving worden behandeld. Een goed voorbeeld van hoe de Nederlandse samenleving met haar zwakkere leden omgaat is te zien in het verkeer. Zo zijn voetgangers en vooral kinderen te voet de zwaktes deelnemers in het verkeer. Om deze zwakke deelnemers te beschermen zijn er regels opgesteld. Zo moet afslaand verkeer verkeer dat rechtdoor gaat op dezelfde weg voorrang verlenen, dus ook voetgangers. Ook moeten voetgangers die aanstalten maken om over te steken bij een zebrapad voorrang krijgen. Toch zie je vaak dat fietsers zich tussen de voetgangers op een zebrapad door slalommen, zelfs als het verkeerslicht rood is voor de fietser. Terwijl veel automobilisten niet stoppen voor een voetganger bij een zebrapad zonder verkeerslichten. Je ziet dus voortdurend dat de sterkere zich niet bewust is van het gevaar waarin hij zwakkeren brengt. Want als die voetganger denkt dat hij voorrang heeft bij het zebrapad en oversteekt zonder goed op te letten wordt hij aangereden, met vaak ernstige gevolgen voor het eigen lichaam. Overigens wordt dan niet de voetganger aangesproken op zijn gedrag, omdat hij voorrang neemt, maar de bestuurder die geen voorrang verleende. We vinden het dus minder erg als iemand voorrang neemt, dan wanneer iemand geen voorrang verleent.

Dit weigeren om zwakkeren in het verkeer voorrang te verlenen, maakt echter duidelijk dat we moeite hebben met het geven van respect. In het verkeer is het geven van voorrang namelijk het tonen van respect voor het leven van een ander. Voertuigen en snelheid vormen namelijk een dodelijke combinatie. Vandaar dat we mensen dan ook vanaf een zeer jonge leeftijd verkeerslessen geven. Terwijl we van bestuurders van gemotoriseerde voertuigen eisen dat ze een rijbewijs halen voordat ze zelfstandig deel mogen nemen aan het verkeer.

⬇ Index

Respect hebben

Toch kun je aan het aantal verkeersongelukken zien, dat we weinig respect hebben voor anderen. Er stappen nog teveel mensen dronken in hun auto, waarna ze ongelukken veroorzaken. Er zijn nog teveel mensen die hun werkzaamheden slecht plannen, waardoor ze te laat vertrekken en te hard moeten rijden om hun afspraak te halen. Waardoor ze ongelukken veroorzaken. Er zijn nog teveel werkgevers die vinden dat het goed onderhouden van hun bedrijfswagen te veel kost, waardoor ze werknemers op pad sturen met verkeersonveilige voertuigen. Zodat die werknemers ongelukken krijgen of veroorzaken.
Voertuig
Er zijn nog teveel mensen die wel een voertuig willen of moeten hebben, maar er niet teveel aan willen of kunnen uitgeven. Zodat hun voertuig niet optimaal veilig is voor deelname aan het verkeer. Er zijn nog teveel bestuurders die na het behalen van hun rijbewijs denken dat ze de veranderingen in de verkeersregels niet bij hoeven te houden. Waardoor ze allerlei regels overtreden, omdat ze niet weten dat ze verandert zijn.

Arbeidsmarkt

Hoewel het verkeer een situatie is waarin je het duidelijkst kunt zien dat we als maatschappelijk collectief weinig op hebben met respect hebben, is het niet de enige maatschappelijke situatie waar onze respectloosheid blijkt. Ook de arbeidsmarkt is een vrij respectloze omgeving. Zo leggen werkgevers in veel gevallen de verantwoordelijkheid voor veiligheid bij de werknemers. Als een werknemers in de bouw zonder veiligheidsmiddelen wil werken, dan vinden sommige werkgevers dat geen probleem. Dat ze daarmee laten zien geen respect te hebben voor de werknemer, is niet belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld het puberale gedrag van sommige werknemers om een collega, die vraagt om veiligheidsmiddelen, belachelijk te maken door hem uit te maken voor angsthaas, laat respectloosheid zien. Ook als een voorman zijn ondergeschikten verbied zonder veiligheidsmiddelen te werken en zijn baas hem dat verbiedt, is er sprake van het ontbreken van respect bij de baas. Of als een werkgever het goed vindt dat werknemers in dezelfde ruimte werken als een laserprinter, die ozon produceert iedere keer dat er geprint wordt, is een teken van het niet hebben van respect.

Relaties

Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te geven waar we als maatschappij laten zien geen respect te hebben. Zo is een relatie waarin de man of de vrouw vindt dat de ander niet het recht heeft om te zijn zoals hij of zij is een respectloze relatie. Hoewel je vaker over vrouwen hoort dat ze hun partner willen veranderen, zijn er net zoveel mannen die de ander waarmee ze een relatie hebben willen veranderen. Wat gewoon een blijk is van het niet hebben van respect. Ook als we vinden dat we de ander geen liefde hoeven te geven, omdat hij of zij zich niet gedraagt zoals wij dat willen, laten we zien geen respect te hebben. Of het de ander vertellen hoe hij of zij moet leven of het voor de ander onmogelijk maken om zijn inbreng te geven in een gesprek of eisen stellen aan hoe de ander moet zijn, het zijn allemaal vormen van respectloosheid.

⬇ Index

Geen respect geven

Respect is dus iets wat we moeten geven en niet iets wat we moeten afdwingen. Ons probleem is echter dat we meer voorbeelden krijgen van het afdwingen van respect dan van het geven van respect. Het begint al bij ouders die zoetigheid beloven als een kind zich op een bepaalde manier gedraagt. Of ouders die hun kind mentaal pijn doen, bijvoorbeeld door het uit te schelden voor dom of door te zuchten of door een blik van moedeloosheid te tonen als het iets verkeerd doet. Vervolgens gaat de omgeving door met afkeuren van ongewenst gedrag door boos reageren, schelden, zuchten, moedeloze - of boze blikken. Ook in het onderwijs heeft men moeite om respect te tonen tegenover leerlingen. Zo uiten sommige leerkrachten al snel hun ongenoegen over het leergedrag van leerlingen, door ze lui of dom te noemen. Ook al hebben ze daar niet echt bewijs voor, behalve het gedrag dat ze in de klas waarnemen. Waarna ook werkgevers en collega’s op de werkvloer vaak geen respect tonen. Zo wordt te laat komen en te vroeg weggaan vaak met sarcastische opmerkingen begroet. Zonder te vragen wat de reden of oorzaak is. Maar we doen het ook zelf als we te laat ons kind van de kinderopvang ophalen, omdat we toch nog even die opdracht willen afmaken. Waarbij we de medewerker van de kinderopvang behandelen als oppas voor ons kind en niet als medemens die waarschijnlijk zelf ook kinderen heeft. Maar waarbij we ook ons kind als een sta in de weg behandelen voor ons eigen werkgeluk en onze carrière.

⬇ Index

Respect geven

Lieveheersbeesje
Het is dus heel makkelijk om geen respect te hebben en heel moeilijk om het te geven. De belangrijkste reden dat we zo’n moeite hebben met respect is dat we de tijd niet meer nemen om de mens achter het te imago zien. We kijken namelijk alleen nog naar de buitenkant van onze medemens, zowel in de vorm van zijn kleding, fysieke uiterlijk als zichtbare gedrag. Als we dit imago hebben goedgekeurd, dan zijn we bereid respect te gaan geven. Maar zelfs dan hebben we moeite respect te verlenen. Kijk maar naar werknemers onderling, die een collega die hard zijn best doet omdat hij zijn werk leuk vindt, zonder problemen uitschelden als een streber. Waarna ze het schelden afdoen als een grapje als de beledigde collega voor zichzelf opkomt. Daarnaast krijgen we nog maar zelden een voorbeeld van respect geven. Iedereen vindt namelijk dat ze eerste respect moeten krijgen, voordat ze het willen geven.

Toch kennen we een aantal simpele gezegden die ons duidelijk maken wat respect geven nu eigenlijk inhoudt:

  • Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.”
  • Behandel anderen, zoals u behandeld wilt worden!
  • Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen.
  • Zie uw medemens niet als middel, maar als doel.
  • Gedraag u zo, zoals u zou willen dat iedereen zich gedraagt.
  • "Heb uw naaste lief gelijk uzelf!"

Wat is er dan zo moeilijk aan het geven van respect?

⬇ Index

Extra

Afbeeldingen

Index van koppen

Respect
Voorrang verlenen
Respect hebben
Arbeidsmarkt
Relaties
Geen respect geven
Respect geven
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen

Links

Facebook
Twitter
Google+
Blogspot