Debat Over debatteren

Spreken in het openbaar

De één rilt bij de gedachte, de ander debatteert in clubverband en vindt het een leuke leerzame hobby. Verkiezingstijd is een mooie gelegenheid om de kunst van het debatteren in allerlei gelegenheden te bewonderen. In café's, universiteiten, theaters, overal wordt dan een debat gehouden.

De torenklok van Zuid-Keerliwi

De Nieuwe Kerk van Zuid-Keerliwi is niet zo nieuw als de naam doet vermoeden. Al twee eeuwen domineert de toren, in de volksmond de klokkentoren, van de kerk het plaatsje. De klok in de toren is aan vervanging toe, maar het kerkbestuur heeft er geen geld voor (over). Het bestuur wil op de plaats waar de klok nu zit een klok laten schilderen. De inwoners van Zuid-Keerliwi zijn daar niet zo over te spreken en hebben zich georganiseerd in het CBK (het Commitee tot Behoud van de Klok.) De partijen zijn al vaak met elkaar in discussie gegaan, maar blijven uiteindelijk toch bij hun eigen standpunten. Om de bewoners van Zuid-Keerliwi hun standpunten bekend te maken, wordt er voor een debat gekozen. Op een mooie zaterdagavond debatteren een vertegenwoordiger van Kerkbestuur en een vertegenwoordiger van het CBK met elkaar op het Nieuwe Kerkplein.

Let op!! Bij een discussie probeer je de tegenpartij te overtuigen. Bij een debat probeer je het publiek te overtuigen.

Hoe ga je een debat in? 

Het resultaat hangt voor een groot deel af van je voorbereiding.

 • Vraag jezelf af: Wat zijn de feiten?
 • Wat zijn de argumenten? Wat kunnen de argumenten van je opponent zijn?
 • Denk er goed over na wat je tijdens het debatteren op je publiek wilt overbrengen. Comprimeer je boodschap tot een aantal punten. Denk na hoe je je punten wilt formuleren. Hou rekening met het publiek.

Vlak voor het debat

 • Doe onderzoek. Zorg dat je o.a. komt te weten wie de organisator van het debat is.
 • Wat is het doel van het debat? Hoeveel mensen worden er verwacht en uit wie bestaat het publiek?
 • Wat zijn de stellingen.
 • Loop de aandachtspunten door.
 • Bedenk een strategie .
 • Zet de hoofdpunten op schrift en vergeet je spiekblaadje niet mee te nemen.

Tijdens het debat

 • Probeer het debat die kant op te sturen die jij belangrijk vindt.
  Bijvoorbeeld door het financiële aspect te benadrukken. Of de verandering die het ontbreken van een klok in de klokkentoren zal brengen.
  '
 • Analyseer je argumenten en die van je opponent. Hiermee kun je tijdens het debat je voordeel doen, omdat je door te analyseren de sterke en zwakke punten leert kennen.
  Als er geen klok meer in de toren zit weten de mensen niet meer hoe laat het is.

Dat is een zwak argument. Iedereen heeft een klok thuis, een horloge, een mobieltje, enz. waarop te tijd afleesbaar is.

 • Reken op ongeldige argumenten (drogredenen.) Het lijkt er op dat die argumenten de stelling ondersteunen, maar dat doen ze niet.

Enkele ongeldige argumenten:

Argumentum ad baculum (Argument"met de stok") Dat zijn dreigementen.
Als het Kerkbestuur besluit geen nieuwe klok te plaatsen, dan kom ik niet meer in de kerk.

Argumentum ad Hominem (Op de man spelen) Geloofwaardigheid van de opponent onderuit halen of eigen geloofwaardigheid ophemelen. "Hij heeft al eerder gelogen." of "Toen had ik ook gelijk."

Ten slotte

 • Tijdens het debatteren is je opponent niet de ontvanger maar het publiek, overtuig door daar rekening mee te houden. - Spreek dezelfde taal als het publiek, gebuik geen vakjargon - Hou rekening met de wensen van het publiek. - Gebruik voorbeelden waar het publiek een beeld bij kan vormen. Voorbeelden uit de praktijk blijven beter hangen dan theoretische modellen - Zorg dat je duidelijk en helder spreekt. Mompel niet. Deel je betoog in "hapklare brokken". - Als afzender kun je overtuigen door je eigen kwaliteit. Als je tijdens het debat beheerst overkomt maakt dat een betere indruk dan wanneer je boos wordt. Je passie tonen is prima, maar beheers je. - Tijdens het debat kun je overtuigen door rekening met je omgeving te houden. - Hou je aan de spreektijd. -Pas je kleding aan. - Drink geen alcohol voor het debat. -Spreek richting publiek en heb een actieve luisterhouding. 

EN OOK BELANGRIJK: HEB ER PLEZIER IN!!

Lees ook: Wie kiezen we bij verkiezingen


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden