Wie kiezen we bij verkiezingen

Iedereen mag meedoen

  • - Omdat we in Nederland in een democratie leven, zijn we allemaal bij het bestuur van ons land betrokken. We kiezen mensen die ons vertegenwoordigen. Regelmatig worden er daarom in ons land verkiezingen gehouden. Wie kiezen we dan en wat doen die vertegenwoordigers voor ons?
  • - In principe kan iedereen kiezen of volksvertegenwoordiger worden, je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden zijn dat?

Verkiezingen

Verkiezingen voor de Tweede Kamer

Voor de Tweede Kamer worden er één maal in de vier jaar verkiezingen gehouden. Dat wil zeggen, dat is de bedoeling. Echter, het kan voorkomen dat het kabinet "valt". In dat geval worden er vervroegde verkiezingen gehouden. Leden van de Tweede kamer, 150 in totaal, hebben tot taak het controleren van de regering. Hun tweede taak is het opstellen van wetten. Dat doen ze samen met de regering. De regering in Nederland bestaat uit de koning(in) en de ministers.

Verkiezing van de Eerste Kamer

De senatoren van de Eerste Kamer (75 zetels) worden door de leden van Provinciale Staten benoemd, binnen drie maanden nadat er verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn gehouden. Deze manier om leden te kiezen wordt getrapte verkiezing genoemd. Taken van de Eerste Kamer: Wetten die door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd, gaan daarna naar de Eerste Kamer. Daar worden ze dan nog eens bekeken en gekeurd. De leden van de Eerste Kamer hebben ook het recht om de regering te controleren. Een andere benaming voor de Eerste Kamer is de Senaat.

Provinciale Staten

Ook de volksvertegenwoordigers voor de Provinciale Staten worden één maal per vier jaar gekozen. Het aantal leden is afhankelijk van de grootte van de provincie en loopt van minimaal 39 tot maximaal 55. Zoals gezegd, kiezen zij de leden van de Eerste Kamer, maar ook die van Gedeputeerde Staten. De Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de provincie en dat dagelijks bestuur wordt dan gecontroleerd door Provinciale Staten.

Gemeenteraadsverkiezingen

De Gemeenteraden worden eveneens voor vier jaar gekozen. Als er een gemeentelijke herindeling in het land plaats vindt, wordt er op dat moment in die nieuw te vormen gemeente een raad gekozen. Er wordt uiteraard niet gewacht tot de landelijke gemeenteraadsverkiezingen. Het hangt van de grootte van de gemeente af hoeveel zetels er te verdelen zijn. Dat aantal varieert van 9 zetels voor de kleinste gemeenten tot 45 voor de grootste. Het aantal gemeenteraadsleden is altijd oneven. Het college van Burgemeester en Wethouders bestuurt de gemeente. De raadsleden hebben een controlerende taak

Kiesrecht

Kiezen en gekozen worden

In Nederland is niemand verplicht te gaan stemmen. Als je mee wilt bepalen wie er wordt gekozen dan moet je uiteraard wel gaan. Je oefent dan het actieve kiesrecht uit. Om te mogen stemmen voor de Tweede Kamer of Provinciale staten moet je minstens 18 jaar zijn en Nederlander. Als je bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en Provinciale staten mag stemmen, mag je dat vanzelf ook voor de gemeenteraad. Als je geen Nederlander bent, maar wel de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt en vijf jaar ononderbroken in Nederland hebt gewoond en ook nog eens een geldige verblijfsvergunning hebt, heb je alleen kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen.

Iedereen die mag kiezen, mag zich ook laten kiezen. Dit betekent dus dat er ook niet-Nederlanders voor de gemeenteraad mogen worden gekozen. Als je je verkiesbaar stelt, dan oefen je het passieve kiesrecht uit.

Het kiesrecht kan je in bepaalde gevallen worden ontnomen. Dit gebeurt uitsluitend na een gerechterlijke uitspraak.

Als je zelf niet naar het stembureau kunt gaan, kun je een ander voor je laten gaan. Er wordt dan bij volmacht gestemd.

Soms gaat er iets mis tijdens de verkiezingen. Zo ook in Rotterdam en Capelle aan de IJssel. Daar moest een hertelling van de stemmen plaats vinden na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Lees ook:

http://www.leerwiki.nl//maatschappij/politiek/politieke-besturen/kabinet/18243/wat-is-een-demissionair-kabinet/

http://www.leerwiki.nl//maatschappij/politiek/politieke-besturen/tweede-kamer/13671/tweede-kamer-wat-is-verantwoordingsdag/