Wat is een Fruitarier

Inleiding

 Een van de meest natuurvriendelijke voedingspatronen is het Fruitarisme.

"Natuurvriendelijk" in die zin, dat men zich voedt zonder dat andere levende wezens, en dan met name dieren en planten, daarvoor ofwel hun leven verliezen, ofwel verminkt worden, ofwel iets anders aangedaan wordt.

Bij Vegetariërs gaat 't erom dat voor hun voeding geen dieren gedood hoeven te worden.

Bij Veganisten gaat 't daar ook om, maar zij willen bovendien niet dat dieren lichamelijk dan wel emotioneel pijn aangedaan wordt en daarom gebruiken ze op voedingsgebied ook geen melk en eieren.

Bij Fruitariërs gaat 't om hetzelfde als bij Veganisten, plus dat zij niet willen dat voor hun voeding planten gedood worden of iets anders wordt aangedaan.    

Uitsluitend fruit en andere vruchten van planten

Een en ander brengt met zich mee, dat de fruitariër zich volledig voedt met fruit en andere vruchten van planten.

Vruchten kunnen namelijk (als ze rijp zijn) geoogst worden zonder dat de plant daarvoor gedood of mishandeld hoeft te worden. Meestal vallen ze immers vanzelf af, zodat ze opgeraapt kunnen worden, maar eerder kunnen ze ook al afgeplukt worden zonder de plant zelf te beschadigen, mits ze volgroeid zijn en daardoor makkelijk 'loslaten'. 

Voor alle andere doorgaans als voedsel gebruikte middelen moet ofwel 'n dier, ofwel 'n plant iets ernstigs aangedaan worden.

Meerdere soorten vruchten

Ofschoon de (historisch zo gegroeide) naam van het Fruitarisme dat niet duidelijk aangeeft, is het niet zo dat de Fruitariër enkel en alleen fruit als voedsel gebruikt.

"Fruit" is de benaming voor die vruchten van planten, die ofwel zoet, ofwel zuur van smaak zijn. Maar ook komkommers, paprika's, tomaten en de meeste peulvruchten, (die alle niet zoet noch zuur zijn en daarom onder "groenten" gerangschikt worden), noten, granen, bepaalde soorten pitten (o.a. pijnboompitten) en zaden (o.a. sesamzaad), zijn vruchten, oftewel op hun voortplanting gerichte afzonderlijke voortbrengselen van planten en ook deze kunnen alle geoogst worden zonder dat de plant daarbij iets aangedaan wordt.  

Wat fruitariërs niet als voedsel gebruiken

Wat planten betreft is het zo, dat hun bladeren, hun steel en hun wortels van vitaal belang zijn voor hun leven en welzijn, zodat de fruitariër deze niet als voedingsmiddel gebruikt. Geen bladgroente (sla, spinazie, koolsoorten, enz.) dus, geen stengels (zoals rabarber), en geen wortels (tenzij deze min of meer gaaf in de grond zijn achtergrebleven nadat het bovengrondse groen en dus de plant zelf op natuurlijke wijze is afgestorven).

Wat van dieren afkomstige middelen betreft is het zo, dat de fruitariër (die inmiddels ook wel "vruchtariër" genoemd wordt, omdat die benaming als vlag de lading beter dekt), net als de veganist helemaal niets als voedsel gebruikt.  Geen vlees dus, geen vis, geen andere waterdieren (zoals mosselen), geen weekdieren (zoals slakken),  geen gevogelte, geen insecten, geen eieren en geen melkproducten.

Tenslotte

Uit de bovenstaande beknopte omschrijving blijkt al in aanzienlijke mate waarom gesteld kan worden dat fruitariërs zich op een van de meest natuurvriendelijke wijzen voeden. 

Volgens hen heeft dat laatste heel positieve consequenties, die gezien kunnen worden als beloning door de Natuur. Zo stellen velen van hen dat ze nauwelijks of niet door ziektes geplaagd worden en met volle teugen van de pracht en de andere (voor hen) aangename aspecten van de Flora en de Fauna kunnen genieten; zij schijnen bijvoorbeeld bij verblijf in het groen veel minder door bijtende muggen geplaagd te worden, dan wanneer zij ook niet-fruitarisch voedsel gebruiken).  

Wat de gezondheidsaspecten betreft worden er van meer gevestigde zijde nog wel eens waarschuwende geluiden vernomen, maar voor zover die terecht geuit worden, hebben zij geen betrekking op het fruitarisme op zich, maar op een onvoldoende verantwoorde toepassing ervan, veelal ten gevolge van een gebrekkige bekendheid met alle relevante aspecten van dit voedingsprincipe.

Feit is bovendien, dat de zogenaamde "welvaartsziektes" (zoals kanker, hart-en vaataandoeningen, diabetes, obesitas, enz., die sterk samen (b)lijken te hangen met het nog overheersende omnivore (oftewel 'allesetende') voedingspatroon, fruitariërs (en dan vooral ook de enkel rauwe vruchten etenden onder hen) over het algemeen gesproken bespaard blijven.

Uitgebreidere informatie

Nog wat uitgebreidere informatie over het  Fruitarisme is onder andere te vinden in de volgende artikelen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fruitarier