Het moet op mijn manier

Manier

Veel mensen hebben de neiging om te geloven dat hun manier dè manier is. Hoeveel managers denken niet te weten hoe het werk gedaan moet worden en vertellen hun medewerkers hoe ze moeten werken. Hoeveel mensen denken niet dat hun manier van liefhebben de manier is? Het gevolg van die gedachtengang is echter dat als iemand het op zijn eigen manier doet men het resultaat niet afwacht, maar direct ingrijpt. Waarbij ingrijpen vaak betekent dat men uitgebreid gaat uitleggen hoe het dan wel moet. Of men schrijft uitgebreide werkvoorschriften waarin men complete procedures opneemt die vastleggen hoe er gewerkt moet worden.

↯ Index

Mijn manier

George Patton zei het al:

Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity."

In het Nederlands staat er:

“Vertel anderen niet hoe ze iets moeten doen. Vertel ze wat ze moeten doen en laat je verrassen door hun vindingrijkheid.'

In zekere zin zegt George Patton vindt jezelf en je eigen manier van doen niet zo belangrijk, dat je de manier waarop iemand anders werkt afkeurt en wil vervangen door je eigen manier van werken.

Helaas zijn er nog heel veel mensen die hun eigen manier van werken zo belangrijk vinden dat ze iedere andere manier afkeuren en proberen te bewijzen dat die andere manier niet goed is. Vervolgens proberen ze de ander te dwingen niet op zijn eigen manier te werken maar op de manier van degene die vertelt hoe ze moeten werken. In het bedrijfsleven heeft men hier zelfs een wetenschap van gemaakt. Zo wordt voortdurend gezocht naar manieren die het meeste rendement opleveren. Vervolgens worden deze manieren vastgelegd in procedures, werkwijzen, machines, werkprocessen en moeten de werknemers zich aanpassen aan deze procedures of mechanische structuren. Zelfs computerprogramma’s zijn gestructureerde uitvoeringsvormen die de gebruiker dwingen om volgens bepaalde procedures te werken. Mensen hebben er dus een handje van om hun eigen manier van werken vast te willen leggen en dan anderen te vertellen dat ze moeten werken volgens die vastgelegde manier van werken. Maar waar komt die behoefte vandaan om anderen te vertellen dat ze op een bepaalde manier moeten werken. Waarom geloven wij niet dat er meer manieren zijn om bij hetzelfde doel te komen? Of zoals dat in een spreekwoord gezegd wordt:

"Er zijn meer wegen die naar Rome leiden."

↯ Index

Waarom mijn manier

Kwaliteit

Voor een deel zal de behoefte om anderen te laten werken op een specifieke manier ingegeven worden door de behoefte om een bepaalde kwaliteit te realiseren. Als ik bijvoorbeeld een brug bouw, dan wil ik natuurlijk niet dat het voorwerp een half jaar na de bouw instort. Dus kwaliteit in de vorm van veiligheid is een belangrijke reden om een specifieke manier van werken te vragen. Maar dat is voor de meeste mensen niet de belangrijkste reden. Want je kunt op vele manieren een veilige brug bouwen en dat geldt voor veel voorwerpen dat veiligheid op meer dan één manier te realiseren is. Kijk maar eens naar alle verschillende beveiligingssystemen die in de auto’s van tegenwoordig te vinden zijn. Blijkbaar is er niet één manier om autorijden veilig te maken.

↯ Index

Onzekerheid

Een andere reden waarom mensen willen dat anderen op hun manier werken is onzekerheid, onzekerheid over de uitkomst van het werkproces. Kan ik er wel op vertrouwen dat de ander hetzelfde product levert, als hij niet op dezelfde manier werkt zoals ik werk. Hoe kan een andere procedure hetzelfde resultaat leveren is dan in zekere zin de vraag? Veel mensen hebben er geen vertrouwen in dat een andere procedure hetzelfde resultaat kan leveren. Dus moet de uitvoerder een procedure gebruiken die de opdrachtgever kan herkennen, zodat de opdrachtgever er op kanKind springt in armen manvertrouwen dat de uitkomst is die hij verwacht. In zekere zin kun je je echter afvragen of hier niet sprake is van onzekerheid over het eigen vermogen van de opdrachtgever om duidelijk uit te leggen wat hij wil. Of de onzekerheid over het eigen vermogen om te begrijpen hoe de ander werkt en wat de uitkomst van de werkwijze van de ander zal zijn.

↯ Index

Minderwaardigheid

Een derde reden om mensen te laten werken op jouw manier is onzekerheid over jezelf. Je zou het ook een minderwaardigheidscomplex kunnen noemen of jezelf niet goed vinden zoals je bent. Dan krijg je onbewuste of bewuste vragen als:

Is mijn manier van werken wel de juiste manier.
Zullen anderen mijn manier van werken wel goed vinden.

Om vervolgens te voorkomen dat je moet ontdekken dat jouw manier van werken en in zekere zin jij niet goed genoeg bent, dat het dus waar is dat je minder bent dan anderen, is de eenvoudigste oplossing:

Eis van anderen dat ze op jouw manier werken.

Een variant hierop is die van de onzekere manager, die voortdurend denkt dat ontdekt zal worden dat hij helemaal niet geschikt is om het werk te doen dat hij doet. Het gevolg is micromanagen en medewerkers dwingen om te werken volgens een bepaalde procedure die bepaalt hoe iedere stap van het werk uitgevoerd moet worden.

↯ Index

Angst

Een vierde reden is om mensen volgens een door jezelf uitgedachte en uitgewerkte procedure te laten werken is controle. Dat is gebaseerd op de angst dat anderen niet kunnen leveren wat jij wilt krijgen. De reden daarvoor kan zijn angst voor de eigen positie.

Als mijn medewerkers slecht werk afleveren, dan straalt dat af op mij en gaat dat ten koste van mijn status binnen de organisatie.

De angst kan ook een gevolg zijn van slechte ervaringen in het verleden:

Ik kan anderen niet vertrouwen, dat ze goed werk zullen leveren, want het is me al eens overkomen dat het verkeerd ging. Dus moet ik ze goed controleren.

In sommige situaties is dat een goede aanpak. Zo is controle gedrag bijvoorbeeld goed in het geval van een accountant of boekhouder. Ook een chirurg kan maar beter volgens een bepaalde procedure werken om redelijk tot goed werk te leveren. Zo zijn er nog wel een paar beroepen waarbij controle een goede manier kan zijn om levensgevaarlijke situaties te voorkomen. Maar er zijn meer situaties waarin levensgevaar niet voorkomt en veiligheid door controle nergens voor nodig is dan situaties waarin je voortdurend op je qui-vive moet zijn. Een oplossing voor controle is bijvoorbeeld opleiden.

↯ Index

Verandering

Een vijfde reden om vast te houden aan een bepaalde manier van werken is angst voor verandering. Door te voorkomen dat anderen op een andere manier gaan werken, voorkom je dat de wereld verandert. Dat betekent weer dat je je niet hoeft in te spannen, want de wereld blijft zoals hij is. Dus creëer je een klein stukje wereld waarin jij je veilig kunt voelen. Dat je daarmee het gevaar creëert dat je wereld vergaat, zoals veel bedrijven overkomt die niet op tijd meegaan met de veranderingen om hun heen, is dan niet belangrijk. Als ik me maar veilig voel, dan is alles goed.

↯ Index

Conclusie

Uiteindelijk kun je je dus afvragen of er een positieve reden is te bedenken waarom je anderen zou dwingen om volgens jouw manier te werken. Het geeft blijk van een tekort aan vertrouwen in je medemens en zijn vermogens. Waarmee je dus niet alleen je medemens tekort doet, maar ook jezelf, want je zult nooit de vindingrijkheid van anderen zien en ervaren. Aan de ene kant is dat niet erg als je niets meer wilt van het leven dan veiligheid en zekerheid dat alles hetzelfde zal blijven.

↯ Index

Extra

Afbeeldingen

Index van koppen

∀ Manier
ᙠ Mijn manier
Ⓒ Waarom mijn manier
؟ Kwaliteit
ᴥ Onzekerheid
: Minderwaardigheid
☢ Angst
Ꮧ Verandering
ɘ Extra
⚠ Conclusie
✍ Afbeeldingen
⇡ Index van koppen