CCSVI

Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie

Prof. Paolo Zamboni, een vooraanstaand vaatchirurg uit Italië, heeft onlangs bekendgemaakt het patroon van CCSVI te hebben (her)ontdekt. CCSVI is de naam voor het syndroom waarmee hij stelt dat de aderen die de hersenen en het ruggenmerg betreffen, chronisch onvoldoende werken, vanwege vernauwingen van de slagaderen in de hals, nek of borst.

Definitie

CCSVI is een hypothetisch syndroom waarbij het veneuze systeem, de aderen, niet in staat zou zijn het zuurstofarme bloed uit het centrale zenuwstelsel efficiënt af te voeren. Dat zou te wijten zijn aan stenose van de halsader en/of azygosader of aan problemen met de kleppen in de aderen.

 

Prof. Zamboni stelde dat er een verband bestaat tussen CCSVI en MS (Multiple Sclerose). Vooralsnog wordt door de meeste wetenschappers op het gebied van MS nogal skeptisch gereageerd op deze veronderstelde samenhang. Wereldwijd wordt deze stelling momenteel onderzocht.

Meer uitgebreide uitleg van het begrip CCSVI

Het is een chronische conditie wanneer dit onbehandeld blijft. CCSVI veroorzaakt dat het bloed dat vanuit de hersenen en de ruggengraat behoort terug te stromen naar het hart, daarbij problemen ondervindt. Deze toestand wordt veroorzaakt door een vernauwing van de aderen waardoor het bloed vanuit ruggengraat en hersenen terug zou moeten vloeien naar het hart. Bij vernauwing van die aderen stroomt het bloed langzamer terug naar het hart of kan het zelfs na onbepaalde tijd in omgekeerde richting terugstromen, wat men reflux noemt.

Reflux veroorzaakt dat rode bloedcellen en andere vloeistoffen terugstromen naar het weefsel van de hersenen of ruggengraat, door de bloed-hersenbarrière heen. Doordat bloed dan te lang in de hersenen blijft, verlaat gede-oxydeerd bloed het hoofd te langzaam, wat een zuurstofgebrek in de hersenen oplevert, wat ook wel hypoxia genoemd wordt. Hierdoor ontstaat een afzetting van plasma en ijzer van bloed in het hersenweefsel, wat vernietigend is. Dit wordt in verband gebracht met de moeheid die MS met zich meebrengt.

Samenhang met Multiple Sclerose

Prof. Zamboni heeft gedurende een aantal jaren van honderden patiënten met MS en zonder MS de bloedvaten van en naar de hersenen onderzocht, met behulp van ultrasound techniek en MRV (Magnetic Resonance Venography).

Bij vrijwel alle patiënten met MS stelde hij vast dat de nek- en slagaderen die het bloed uit de hersenen afvoeren, vernauwd, verwrongen of geblokkeerd waren. Dat was niet het geval bij de aderen of vaten van gezonde mensen, zonder MS.

Sinds de voorlopige onderzoeken van prof. Zamboni zijn verdere onderzoeken gepleegd ter bevestiging van zijn theorie:

De eerste, waarbij MS patiënten na hun behandeling werden gevolgd, voerde prof. Zamboni zelf uit.

De tweede was een willekeurig klinisch onderzoek en toonde aan dat 55% van de MS patiënten afwijkingen van de aderen vertoonden [2]

Theorie

Met zijn theorie stelt prof. Zamboni dat CCSVI een ophoping van ijzer in de hersenen veroorzaakt, wat beschadigingen teweegbrengt aan belangrijke bloedvaten. Daardoor kunnen metalen en andere ongewenste cellen (zoals immuuncellen) door de bloed-hersenbarrière breken. De bloed-hersenbarrière houdt bloed en cerebrospinale vloeistoffen gescheiden.

Prof. Zamboni gelooft dat vanwege de beschadiging die CCSVI veroorzaakt immuuncellen door de bloed-hersenbarrière kunnen breken, waardoor myeline aangetast wordt, wat de oorzaak is van de scleroses bij MS.

Externe links

[1] http://www.startpagina.nl [2] http://www.ccsvi.co.uk/resources/Zamboni%20CCSVI%20treatment%20JVS%2009.pdf

[3] http://www.ccsvi.co.uk/3ccsvi_article.php?art_id=buffalo_university_ccsvi_study