Hoe kun je voor CCSVI behandeld worden

Hoe kun je voor CCSVI behandeld worden?

Inleiding

CCSVI staat voor 'Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie' en houdt in dat de aderen die de hersenen en het ruggenmerg betreffen chronisch onvoldoende werken ten gevolge van vernauwingen van de aderen in de hals, nek of borst.

Prof. Paolo Zamboni, een vaatchirurg uit Italië, heeft na jarenlang onderzoek verband weten te leggen tussen CCSVI en de ziekte Multiple Sclerose (MS). Volgens zijn theorie stelt hij dat elke MS patiënt een vernauwing, verwringing of blokkade in de nek-, hals- of borstaderen vertoont. Vanwege de beschadiging die CCSVI veroorzaakt kunnen immuuncellen door de bloed-hersenbarrière heen breken, waardoor myeline aangetast wordt, wat de oorzaak is van de scleroses bij MS.

Screening

Voor het diagnosticeren van CCSVI bestaan verschillende protocollen waarvan gebruik kan worden gemaakt afhankelijk van waar je woont en wat er beschikbaar is:

Volgens het protocol van prof. Zamboni wordt gestart met een Doppler ultrasound van de nek en hersenen om reflux te kunnen vaststellen. Vervolgens wordt een venografie toegepast: vloeistof dat geïnjecteerd wordt in de aderen maakt de bloedstroom en mogelijke stenoses zichtbaar.

Dit protocol wordt gevolgd door Jacobs Neurological Institute, waar ook gebruik gemaakt wordt van MRV (Magnetic Resonance Venography). Door Dr. Michael Dake in Stanford wordt MRV gebruikt, gevolgd door endovasculaire venografie voor de diagnose van stenoses. Dr. Mark Haacke maakt gebruik van een combinatie van SWI-MRI techologie en MRV, maar beveelt tevens Doppleronderzoek aan voor het kunnen vaststellen van reflux. Dr. Simka gebruikt in Polen de Dopplertechnologie, gevolgd door venografie.

Aangezien de theorie van prof. Zamboni nog niet wereldwijd onderzocht is en bewezen geacht, verkeert het onderzoek dus nog in een experimentele fase. Screening (en behandeling) vindt tot nu toe voornamelijk plaats in Katowiche in Polen, Buffalo in Amerika en Frankfurt in Duitsland, maar sinds kort kan men om zich te laten screenen vanuit Nederland ook dichter bij huis terecht, zoals bij Prescan in Düsseldorf, in Duitsland. Deze ontwikkelingen gaan snel.

Verzekeringsmaatschappijen betalen de kosten nog niet, maar inmiddels hebben al meerdere Nederlanders zich voor eigen rekening laten screenen en behandelen. Er worden goede resultaten aan de behandeling verbonden, naar men zegt.

In Nederland staat de medische wereld redelijk skeptisch tegenover dit gebeuren. De VU in Amsterdam is inmiddels wel begonnen met een kleinschalig onderzoek bij MS patiënten en niet-MS patiënten. Dit heeft voorlopig niets positiefs uitgewezen en wordt vervolgd. In steeds meer andere landen breekt de theorie wel door, zoals in Italië en Servië.

Behandeling

Gedurende de afgelopen 3 jaar heeft prof. Zamboni al zijn Italiaanse patiënten getest. Zijn behandelwijze noemt hij 'the liberation treatment' (bevrijdingsbehandeling). Deze experimentele procedure blijkt sommige symptomen van MS te doen verminderen.

De behandeling bestaat ofwel uit dotteren danwel het plaatsen van stents. Bij dotteren wordt via een klein sneetje in de lies de ader van het dijbeen binnengegaan, omhoog in de geblokkeerde ader, die dan met een klein ballonnetje geopend wordt. Prof. Zamboni heeft dit al bij honderden MS patiënten uitgevoerd. Velen van hen ondervonden aanzienlijke vermindering van symptomen en vormen van genezing. 18 MS patiënten ondergingen deze behandeling zelfs terwijl zij met ernstige schubs (aanvallen bij MS) in het ziekenhuis lagen. De symptomen van de schubs stopten tussen 4 uren en 4 dagen na de behandeling, zonder steroïden. Door Dr. Michael Dake van de Stanford University worden stents gebruikt om de aderen open te houden als de aderen na het openen door middel van het ballonnetje niet open bleven.

Schematisch:

Dotteren en plaatsen van stent:

A. Katheter met opgevouwen ballonnetje ter hoogte van de vernauwing

B. Ballonnetje duwt de slagaderwand naar buiten

C. De katheter wordt weggetrokken en een stent houdt de slagaderwanden uit elkaar

Probleem bij het inbrengen van stents is, dat stents geschikt zijn om in slagaders te worden geplaatst en niet in aderen, waardoor de stent mogelijk aan de wandel zou kunnen gaan.

Behandelde patiënten ondervonden verscheidene vormen van vermindering van de symptomen, zoals moeheid, warmte intolerantie en spasmen. Ook waren verbeteringen te constateren in het zicht en de mobiliteit.

Dr. Mariam Simka controleert deze beide behandelprocedures in Polen.

Links

http://ccsvi.startpagina.nl/ http://csvi-ms.net/en/content/ccsvi-examination