Wat is logopedie

Inleiding

Veel kinderen gaan naar de logopedie. Is dit een modetrend of niet? Tegenwoordig leven wij in een maatschappij waarin communiceren erg belangrijk is. Bovendien is een normale taalontwikkeling een belangrijk element om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. Mochten daar problemen mee ontstaan dan kun je een bezoek brengen aan de logopedist. Een logopedist werkt veel samen met kinderen, maar ook met volwassenen.

Wat doet een logopedist allemaal?

Een logopedist behandelt allerlei stoornissen die met communicatie te maken hebben, zoals

  • allerlei stoornissen op het gebied van spraak, zoals niet goed articuleren, het weglaten van bepaalde klanken, het niet goed kunnen uitspreken van de letter R, stotteren etc.;
  • allerei stoornissen op het gebied van taal. Bij kinderen verloopt de taalontwikkeling volgens een bepaald patroon. Sommige kinderen hebben een afwijkende taalontwikkeling of zij ontwikkelen zich langzamer dan normaal voor de desbetreffende leeftijd wordt gevonden. Andere voorbeelden zijn dyslexie en dyscalculie. Weer een ander voorbeeld is afasie. Dit is een stoornis in de taal bijvoorbeeld na een trauma of beroerte;
  • allerlei stoornissen op het gebied van de stem, zoals bijvoorbeeld heesheid, maar een logopedist wordt bijvoorbeeld ook bezocht om de spreekvaardigheid (bijvoorbeeld bij iemand met een beroep die veel spreekt in het openbaar) te verbeteren;
  • allerlei stoornissen op het gebied van het gehoor.

Al bovengenoemde stoornissen hebben dus te maken met communicatie. Maar een logopedist heeft nog een ander werkgebied behoudens communicatie en dat is alles wat met beweging van de mond te maken heeft, dus de mondmotoriek. Een logopedist kan:

  • advies geven hoe je het beste kunt slikken en kauwen;
  • een baby die niet goed kan zuigen leren zuigen;
  • advies geven over allerlei hulpmiddelen en oefeningen geven.

Waar is een logopedist werkzaam

Een logopediste kan vrij gevestigd zijn, dat wil zeggen dat zij of hij een eigen praktijk voor logopedie heeft. Een logopedist kan bijvoorbeeld ook werkzaam zijn in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Een logopedist kan ook werkzaam zijn in het onderwijs of in het bedrijfsleven.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden