Wat is afasie

Inleiding

Afasie is een taalstoornis (ook wel dysfasie). Het is afgeleid uit het Grieks: a(=niet) phanai(=spreken), dus niet spreken. Alhoewel niet helemaal klopt want er kan wel gelezen en gesproken worden, alleen niet goed. Het ontstaat als er één of meerdere hersendelen zijn beschadigd die te maken hebben met taal en lezen.

Informatie

Stel je voor: je ben bijvoorbeeld in Spanje op vakantie en je verstaat geen klap van de Spaanse taal. Je probeert waarschijnlijk zo min mogelijk dingen te hoeven zeggen en je probeert de mensen te ontlopen. Dit soort problemen ondervinden mensen met afasie dagelijks, dus dat is erg erg hinderlijk.

Afasie is dus een taalstoornis. Elke afasie is anders. De ernst van de ziekte hangt dan natuurlijk af van de mate waarin de hersendelen zijn beschadigd. Het hangt ook af van de persoonlijkheid en hoe goed die persoon vroeger was met talen en lezen en dat soort dingen. Sommige mensen begrijpen de taal wel, maar hebben moeite met de zinsopbouw en bijvoorbeeld de juiste woorden te vinden (dit heet motorische afasie). Andere mensen praten juist heel veel, maar vaak is dit voor diegene die het aanhoort onbegrijpelijk (dit heet sensorische afasie).

Dit zijn alle soorten afasie:

  • Motorische afasie
  • Transcorticale motorische afasie
  • Sensorische afasie
  • Transcorticale sensorische afasie
  • Conductieafasie
  • Amnestische afasie
  • Gemengde Afasie
  • Akoestische afasie
  • Visuele afasie

Mensen die doof zijn kunnen ook moeite krijgen met gebarentaal door afasie.

Links


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden