Fietsers en de processierups

Fietsen en de processierups

Elk jaar duikt het probleem weer op: de processierups. Vooral fietsers zijn er bang van. De getroffen gemeenten doen er alles aan om de hinder van deze rupsen tot een minimum te beperken, zowel in België als in Nederland. Toch blijft de eikenprocessierups overeind ondanks de pogingen tot verbranding door speciale firma's. Maar we hebben wel geleerd om er mee om te gaan. Geen paniek meer voor deze rups met die merkwaardige naam: processierups! 

Soorten processierups

Je leest en hoort elk voorjaar weer waarschuwingen, met name voor zowel de eikenprocessierups als de processierups. Wat moet je daar nou mee? Ga er maar van uit dat er geen verschil is tussen die rupsen: de processierups is gewoon het gevolg van de larven van de (nacht)eikenprocessierupsvlinder (daar kan je mee scrabbelen!). Omdat die rupsen zich nestelen in eikenbomen krijgen ze ook als naam ‘eikenprocessierups’.

Hinder?

  • Omdat deze rups hinderlijke haren verspreidt die als het ware ‘brandwonden’ veroorzaken bij de mens, komen ze elk voorjaar weer in het nieuws en niet geheel onterecht. Er wordt immers tegenwoordig veel gefietst/gewandeld en deze sportievelingen hebben dus veel kans dat ze hinder ondervinden van die akelige haartjes.
  • Deze rupsenverplaatsen zich ’s nachts want dan zijn ze op zoek naar voedsel. Ze reizen dan dicht bij elkaar en dat doet denken aan een processie. Overdag rusten ze uit in hun nesten.
  • RupsenVoor hun voeding eten ze eikenbladeren: vandaar dat de eikenbomen kaalgevreten zijn.
  • Brandharen: het zijn deze kleine haartjes die de last veroorzaken: jeuk, huiduitslag (binnen de 8 uur), zwellingen, ontstekingen en rode ogen. Je kunt er ca. 2 weken last van hebben. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf.
  • Deze haartjes verspreiden zich met de wind en komen zo in contact met wandelaars of fietsers. Je moet hierbij vooral denken aan de periode half mei tot eind juni. Ook honden zijn niet ongevoelig voor deze brandharen!

Waar?

♦ In België komt deze rups het meest voor in de provincies Antwerpen en Limburg. Laat dit nou net de provincies zijn waar het fietsen en wandelen hoog in het Vlaamse vaandel wordt gepromoot. Nergens beter en fijner fietsen en wandelen dan in deze 2 gebieden!

♦ In Nederland is dit euvel verspreid over de zuidelijke provincies Noord-Brabant en Limburg. Maar ook Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord-Holland worden er (helaas) door getroffen!

♦ Meer bepaald: in zomereiken, campings en bosrijke omgevingen.

Wat moet je doen?

  1. Zo goed mogelijk afspoelen van de huid en geïrriteerde ogen! Krabben of wrijven verspreidt de haren dus maak je de klachten nog erger. Niet doen!
  2. Haal desnoods mentholpoeder of -crème tegen de jeuk bij de apotheker/drogist.
  3. Denk er ook aan om de kleding die je droeg tijdens de fietstocht of wandeling grond te wassen!
  4. Ook de (bovenste) luchtwegen kunnen ontstoken zijn met slikstoornissen als gevolg of een ontsteking van de neusslijmvliezen en ademhalingsstoornissen. Raadpleeg in geval van twijfel de huisarts!

Melden?

Bij overlast van eikenprocessierupsen in de omgeving is het altijd raadzaam om de gemeente te verwittigen. Zij zal immers passende maatregelen treffen! Ga niet zelf aan de slag!

Hoe, wie, wat, waar en wanneer?

Periode Ontwikkelingsstadium rups Mate van last/hinder
Tot half april ei-stadium beperkt
Half april tot half mei jonge rupsen beperkt
Half mei tot eind juni volgroeide rupsen (brandharen) veel
Half juni tot eind augustus pop-stadium (nesten + haren) beperkt
Juli tot september inder (nesten + haren) veel

Conclusie

Mits enige alertheid in de bovengenoemde perioden is de (over)last met deze processierupsen goed in de hand te houden voor fietsers en/of wandelaars. Kijk een beetje uit waar je in welke periode gaat fietsen of wandelen. Het voornaamste probleem: de link leggen tussen het fietsen/wandelen en de jeuksymptomen! Meestal wordt er gedacht aan een allergie maar dat is dus zeker niet het geval! Daarom is het goed dat er elk voorjaar weer gewaarschuwd.

Shoptips

, , ,