Verbranding huid door de zon

Inleiding

Als iemand te lang in de zon zit en de huid kleurt vervolgens rood, dan spreekt men van zonnebrand. Maar wat gebeurt er nu precies bij zonnebrand. Bij zonnebrand worden de huidcellen door de stralingen van de zon aangetast. Naar gelang het type huid zal de periode dat je in de zon kunt verblijven langer of korter zijn. Ook is het zo dat op bepaalde momenten, bijvoorbeeld gedurende het middaguur in de zomer, de straling van de zon intenser zal zijn en men dus extra alert moet zijn op zonnebrand.

Kenmerken verbranding

Verbranding van de huid door de zon kun je indelen in drie categorieën: eerstegraads verbranding, tweedegraads verbranding en derdegraads verbranding. Hieronder wordt besproken wat deze graden van verbranding inhouden.

Eerstegraads verbranding

Als je te lang in de zon hebt gelegen en/of je niet goed hebt ingesmeerd is het mogelijk dat een uur nadat je uit de zon bent gegaan, de huid licht pijnlijk wordt en deze een rode kleur aanneemt. De delen van de huid worden rood door een ontsteking (verbrande delen) en door een te grote bloedtoevoer. Dit type van verbranding is in de meeste gevallen na 1 of 2 dagen over. De delen van de huid die verbrandt zijn vormen extra pigment om proberen te zorgen dat er geen verdere schade aan de huid ontstaat.

Tweedegraads verbranding

Bij een tweedegraads verbranding gebeurt eigenlijk hetzelfde als omschreven bij de eerstegraads verbranding met dien verstande dat naast de roodheid van de huid, ook blaren zullen ontstaan. Deze blaren op de huid zullen nadien loslaten, de zogenaamde velletjes.

Derdegraads verbranding

Bij een derdegraads verbranding gebeurt hetzelfde als bij een eerste en tweedegraads verbranding. In dit geval is de huid heel erg rood en bovendien dik. De huid (huidcellen) is heel erg beschadigd. Daarnaast zal je last hebben van koorts en koude rillingen. Je zal last krijgen van heel veel afschilfering en dit komt omdat grote delen van de bovenste laag van de huid afsterven. Dit zijn de gevolgen die plaatsvinden op korte termijn. Op langere termijn is het mogelijk dat de schade die door de zon aan de huid is veroorzaakt, op den duur huidkanker veroorzaakt.

Voorkomen zonnebrand

Er zijn een aantal simpele maatregelen die je in acht moet nemen om te zorgen dat je huid niet verbrand. Ten eerste is het verstandig niet in de zon te gaan zitten als de stralingen van de zon erg sterk zijn, dit is dan met name in de periode tussen 11 uur en 2 uur in de middag. Ten tweede is het verstandig de huid zo goed mogelijk met kleding te beschermen en ten derde moet je altijd de huid die zichtbaar is voor de zon goed insmeren met een goede beschermende zonnebrandcrème. Hoe hoger de factor van de zonnebrandcrème hoe beter de bescherming is. Men moet er echter wel rekening mee houden dat door bijvoorbeeld zwemmen of zweten de zonnebrandcrème weer verdwijnt en er regelmatig opnieuw moet worden ingesmeerd. Daarnaast is het altijd verstanding om de periode dat je in de zon zit langzaam aan op te bouwen. De huid went dan aan de blootstelling aan de zon en zorgt ervoor dat de pigment in de huidcellen toeneemt, zodat men een betere bescherming heeft tegen zonnebrand.

Behandeling zonnebrand

Als je een eerstegraads verbranding hebt is het verstandig om helemaal uit de zon te blijven en voldoende water te drinken. Eventueel iets koud op de plekken leggen. Mocht er sprake zijn van rillingen, hoofdpijn, blaren etc. dan is het zeker aan te raden om een bezoek aan uw huisarts te brengen.