De functies van ons bloed Rode en witte bloedcellen Bloedplaatjes

Ons hart

Ons hart, het wordt met liefde geassocieerd. "Mijn hart is van jou en ik blijf je trouw". Google het maar eens tussen haakjes en kijk wat je dan wat je vindt. Er zijn zelfs mensen die hun hart weggeven aan een geliefde. Toch is dat een onverstandige daad, want ze hebben het zelf heel hard nodig. Ons hart is de "machine" die de vloeistof van ons leven levenslang rondpompt. Het bloed.

Warmte en voeding

Eén van de taken van ons bloed is de verdeling van warmte. De bloedvaten zijn als kleine radiatoren die ons warme bloed naar alle lichaamsdelen transporteren. Maar ze kunnen ook met kelners worden vergeleken die het voedsel verdelen en de vuile borden weer naar spoelkeuken brengen. Gelijktijdig wordt er door de bloedvaten aan gastransport gedaan. De cellen in ons lichaam ontvangen de nodige zuurstof uit het bloed en het koolzuur wordt door dat zelfde bloed weer afgevoerd.

De rode bloedcellen

Voor het gastransport zorgen de rode bloedlichaampjes of bloedcellen (erythrocyten); erythros = rood, cyten = cellen, Grieks. Het bestanddeel dat de rode bloedcellen de rode kleur geeft is de haemoglobine (Hb) een ijzerhoudend eiwit. Haemoglobine kan heel gemakkelijk gassen aan zich binden. Helaas ook andere gassen dan alleen zuurstof en koolzuur, bijvoorbeeld koolmonoxyde een zeer schadelijk gas dat dodelijk kan zijn.

De witte bloedcellen

De witte bloedcellen (leucocyten); afgeleid van het Griekse woord leukos dat wit betekent. De witte bloedcellen zijn de kleine soldaten van ons lichaam. Binnendringers worden door de witte bloedcellen aangevallen. Vaak gaan deze kleine strijders er zelf aan ten gronde. Bijvoorbeeld het witte kopje op een puistje bestaat uit bacterieën die onschadelijk zijn gemaakt en ten gronde gegane witte bloedcellen. Witte bloedcellen doen meer dan alleen strijden. Als er een verwonding is ontstaan dan moet er vaak dood celmateriaal worden opgeruimd. De witte bloedcellen vormen dan een schoonmaakploeg en zorgen dat alles netjes wordt opgeruimd.

De bloedplaatjes

De bloedplaatjes (thrombocyten); thrombus = stolsel. Ofschoon de bloedplaatjes de kleinste cellen in het bloed zijn, is hun taak niet de minste. Zij spelen een belangrijke rol bij de bloedstolling. Na een verwonding komen ze in actie. Ze spelen dan een hoofdrol bij het tot stilstand brengen van de bloeding.

De bloedvloeistof

Bloed is behalve cellen ook vloeistof. Zelfs het grootste deel van het bloed is vloeibaar. De bloedvloeistof heet plasma en is gelig van kleur. Behalve de bloedcellen bevinden zich nog allerlei andere stoffen in het bloedplasma. Om een paar voorbeelden te noemen: hormonen, voedingsstoffen die door de spijsvertering zo zijn bewerkt dat ze in het bloed kunnen worden opgenomen, mineralen, vetten, eiwitten en vitaminen.

Vol continue in bedrijf

Onze bloedsomloop is dag en nacht in bedrijf. Alle cellen in ons lichaam kunnen uit het bloed opnemen wat ze nodig hebben en hun afval er weer in dumpen. Een paar voorbeelden van welke afvalstoffen er aan het bloed worden meegegeven: het al genoemde koolzuur, melkzuur, urinezuur en amoniak.

Ten slotte

Dit alles wordt dag en nacht mogelijk gemaakt door de niet aflatende werking van ons hart. Wees er dus zuinig op!!

Heb je interesse in zaken die met je lichaam te maken hebben? Lees dan ook Wat is de plexus solaris?