Wat is de plexus solaris

Ons zenuwstelsel

Het centrale zenuwstelsel wordt gevormd door de hersenen en het ruggemerg. Alles wat buiten het centrale zeunuwstelsel ligt heet het perifere zenuwstelsel. Het perifere zenuwstelsel bestaat uit uit een netwerk van zenuwen die naar de organen en spieren lopen.

We kunnen ons zenuwstelsel onderverdelen in het willekeurige zenuwstelsel (animale zenuwstelsel) en het onwillekeurige zenuwstelsel (sympathische zenuwstelsel). Het willekeurige zenuwstelsel coordineert bewegingen die wij met onze wil uitvoeren zoals lopen, gaan zitten of zingen. Het onwillekeurige zenuwstelsel verzorgt functies die buiten onze wil om gebeuren. Bijvoorbeeld onze ademhaling, spijsvertering en hartslag. De plexus solaris (of zonnevlecht) is een deel van dit onwillekeurige zenuwstelsel.

Zenuwen

Zenuwcellen (neuronen) bestaan uit een zenuwlichaam en uitlopers (dendrieten), dit zijn zenuwvezels die de prikkel naar het zenuwlichaam toegeleiden en een neuriet die de prikkel van het zenuwlichaam afgeleidt. Zenuwen zijn zenuwvezels die samengebundeld zijn. Bij prikkelgeleiding ontstaan in de zenuwcel electrische stroompjes die zich van de ene zenuwcel naar de andere verplaatsen. Als er prikkels geleid worden, wordt er meer zuurstof verbruikt dan wanneer een zenuw niet werkt. Prikkels worden opgevangen door de zintuigen zoals de oren en de ogen. Zintuigen kun je prikkelontvangapparaten noemen. Prikkels kun je verdelen in:

  • sensibele prikkels. Dat zijn gevoelsprikkels die via de de huid worden opgevangen. Voorbeelden: warmte en koude, druk of pijnprikkels.
  • Sensorische prikkels. Dat zijn prikkels die met de zintuigen worden opgevangen. Voorbeelden: licht, reuk of smaak.

De Plexus Solaris een zenuwvlechtwerk

PLEXUS is de wetenschappelijke naam voor VLECHT

- PLEXUS betekent VLECHT

- PLEXUS SOLARIS betekent ZONNEVLECHT De plexus solaris ligt boven in de buikholte tussen de alvleesklier en de grote lichaamsslagader.

De plexus solaris is een vlechtwerk van zenuwen die als zonnestralen naar de organen in de buikholte lopen. Een andere benaming voor de plexus solaris is cerebrum abdominale, vertaald "de buikhersenen". Natuurlijk zijn het geen echte hersenen. Zenuwachtigheid en spanning worden niet alleen in je hoofd verwerkt, maar kunnen ook invloed op de organen in je buik hebben. Wie heeft er nooit buikpijn gehad van de zenuwen?

Plexus voorbeelden:

  • PLEXUS BRACHIALIS Deze zenuwvlecht ligt in het nek- schoudergebied en verzorgt de coordinatie van de bovenste ledematen. Als de de plexus brachialis beschdigd is, kunnen de spieren in de bovenste ledematen verlamd raken.
  • PLEXUS CHOROIDUS Ligt in de hersenen en produceert hersenvocht.
  • PLEXUS HYPOGASTRICUS Coordineert organen in het bekken.

Ben je geïnteresseerd in medische termen? Klik dan hier http://www.leerwiki.nl//cultuur/taal/taalkunde/14730/hoe-leer-je-gemakkelijk-medische-terminologie/ voor een artikel waar je ezelsbruggetjes krijgt om ze te onthouden.

Verwarring, de Plexus Solaris is niet de Zonnevlechtchakra

De derde chakra wordt ook de zonnevlechtchakra genoemd. De plexus solaris en deze chakra worden qua benaming vaak verward. De plexus solaris is een medische term uit het Latijn en heeft betrekking op een onderdeel van ons zenuwstelsel. Ons fysieke lichaam dus. De namen van de chakra's komen uit het Sanskriet. De zonnevlechchakra heet in het Sankriet manipura. Chakra's hebben een energetische functie.

Plexus een woord dat vele toepassingen kent

Het woord Plexus wordt veel gebruikt als bedrijfsnaam. Er zijn allerlei bedrijven met de naam Plexus, van orthopedie tot vastgoed.

Plexus Solaris wordt ook als bedrijfsnaam gebruikt, vooral voor massagepraktijken. Kijk maar eens op de site van de Kamer van Koophandel onder de rubriek Handelsregister.