Wordt de Mexicaanse griep een wereldwijde pandemie

Inleiding

Algemeen

Eind april 2009 wordt door de WHO (World Health Organisation) bekend gemaakt dat er een nieuw variant van de varkensgriep om zich heen grijpt. Het zou gaan om het nieuwe subtype van het Influenza A virus, de H1N1. Omdat dit virus zich verspreidt van mens op mens wordt gevreesd voor een pandemie wereldwijd.

Op zaterdagavond 25 april (lokale tijd) maakte de Mexicaanse regering bekend dat er zeker 22, maar zeer waarschijnlijk meer dan 100, Mexicanen reeds zijn bezweken aan deze nieuwe griep. Meer dan 1.300 mensen zijn met het virus besmet. Het Mexicaanse Ministerie van Volksgezondheid heeft gewaarschuwd elkaar niet aan te raken (dus ook niet kussen of handen schudden) en plaatsen waar veel mensen bijeen komen te vermijden. De griep zal in een later stadium gewijzigd wordne in de Mexicaanse griep.

Stappen

Wat is Varkensgriep

Het woord zegt het eigenlijk al, het is een ziekte die normaal alleen bij varkens voorkomt. Het is een aandoening aan de ademhalingsstelsel, veroorzaakt door Influenza type A. De varkens worden wel ziek van deze griep, maar sterven er niet aan. Net als bij de menselijke variant van de griep, kent ook de varkensgriep verschillende types, het virus kan veranderen.

Wat is Influenza

Influenza is een eeuwenlange infectieziekte, welke ook heden ten dage nog bijna jaarlijk epidemieën veroorzaakt. De meest desastreuze menselijke epidemie werd door een influenzavirus veroorzaakt, in 1918 stierven tijden de “Spaanse griep” pandemie meer dan 20.000.000 mensen.

Het virus A/H1N1 dat in Mexico is uitgebroken, blijkt gevoelig voor het middel Oseltamivir, Het zou resistent voor de middelen Amantadine en Rimantadine. De H in de naam van het virus staat voor “hemagglutinatie, oftewel bloedstolling” en de N staat voor “neurotoxine, oftewel zenuwstelsel”. Er kunnen dus problemen ontstaan met de bloedstolling en met het zenuwstelsel, wanneer besmetting heeft plaatsgevonden. Niet iedere patiënt krijgt deze problemen, en niet iedere patiënt overlijdt aan de gevolgen van deze ziekte.

Deze nieuwe varkensgriep, genaamd Mexicaanse griep,  is een variant die sterk afwijkt van wat tot nu toe bekend is. Eén van de grootste (en op het moment belangrijkste) vragen is echter “Hoe makkelijk is dit virus over te dragen” en “Hoe snel verspreidt het virus zich”.

Kunnen mensen varkensgriep krijgen?

Ja, naar nu dus blijkt wel. Tot voor kort werden mensen niet besmet met het virus, op een enkel sporadisch geval na. Meestal betrof het dan slachtoffers die intensief contact met varkens onderhouden. Het ziet er sinds kort naar uit dat het virus gemuteerd is en zich ook van mens op mens kan verspreiden. Waarschijnlijk gebeurd dit overdragen gewoon door hoesten en niezen, net als bij de “gewone” menselijke griep.

Symptomen en varkensvlees

Net als bij een “gewone” griep zijn de symptomen:

  • koorts
  • moeheid
  • gebrek aan eetlust

De reeds onderzochte grieppatiënten hebben een nog nooit eerder geziene versie van het H1N1 type A virus.

Het wordt tot op heden nog niet afgeraden om varkensvlees te laten staan. Er zijn nog geen bewijzen gevonden dat deze griep ook door het eten van besmet vlees kan worden opgelopen. Uiteraard moet, maar dat moet bij alle vleessoorten, het vlees goed worden bereid. Bij temperaturen van 70° C moet het virus gedood worden.

Behandeling van de griep

Tamiflu en Relenza zijn medicijnen die gebruikt worden om “gewone” griep te behandelen. Het lijkt er tot nu toe op dat deze ook effect hadden bij de patiënten met de nieuwe “varkensgriep” variatie.

Wel is tot op heden nog niet duidelijk hoe effectief de beschikbare griepvaccins zijn tegen het beschermen van deze nieuwe griepvariant. Wel wordt door het National Institute of Infectues Disaeses (NIID) druk gewerkt aan een nieuw vaccin.

In Mexico zijn de autoriteiten inmiddels (eind april) overgegaan tot een grootschalige vaccinatiecampagne, gericht op alle inwoners van Mexico stad die nog niet zijn ingeënt met de gangbare antigriepvaccins.

Preventiemaatregelen

Zoals bij het voorkomen van zovele ziekten, is ook hier de hygiëne heel belangrijk. Omdat men tot op heden heeft kunnen achterhalen dat de virus wordt overgebracht door hoesten en direct contact tussen mensen of het aanraken van voorwerpen heeft de Mexicaanse regering de volgende maatregelen genomen. Dit in gebieden waar de ziekte reeds voorkomt of men vermoedt dat deze voorkomt:

  1. Vermijdt een bezoek aan een varkensboerderij
  2. Blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn, speciaal hoestende zieken
  3. Ga niet naar een massabijeenkomsten in een gebied waar de varkensgriep onder mensen wordt gemeld. Ga alleen als het hoogst noodzakelijk is.
  4. Was regelmatig de handen met zeep of handalcohol. Doe dit vooral voordat het eten bereid gaat worden, of men gaat eten. Vergeet dit ook niet na het gebruiken van een toilet.
  5. Het voedsel (varkensvlees) zorgvuldig bereiden, zorgen dat het minimaal 70° C verhit is
  6. Wordt men ziek, thuis blijven en de huisarts waarschuwen.

Het is een overweging waard om mondmaskers te gaan gebruiken, zeker op plaatsen in Mexico waar grote groepen mensen bijeenkomen.

Mexicaanse griep in Europa

Op 27 april 2009 werd het eerste “geval” van varkensgriep, wat inmiddels mexicaanse griep is gaan heten, in Almansa, midden Spanje, ontdekt. Het slachtoffer is een 23 jarige student zojuist terug gekeerd van een Mexicaanse studiereis. Dit is bevestigt door het Spaanse Ministerie van Gezondheid.

Op 30 april 2009 heeft het ministerie van Volksgezondheid bekend gemaakt dat de mexicaanse griep ook nederland heeft bereikt, een 3 jarig kind. Teruggekomen eind april 2009 met zijn ouders uit Mexico.

Op 28 juli 2009 wordt bekend dat de vaccins tege deze griep naar verwachting eind oktober 2009 beschikbaar zijn.

OP 28 juli 2009 wordt bekend dat het Centrum voor Infectiebestrijding en de Gezondheidsraad  de minister van Volksgezondheid adviseren voor welke bevolkingsgroepn het vaccin het eerst beschikbaar komen, dit advies wordt half augustus 2009 verwacht. Het vaccin is volgnes de overheid nodig omdat de verwachitng is dat de griep in het najaar stevig om zich heen zal grijpen.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden