Albumine als indicator voor een nier- of leveraandoening

Lever en nieren

Je lever en nieren zijn zeer belangrijke organen in je lichaam. Beiden hebben onder andere een belangrijke rol in het verwerken van ongewenste stoffen. Als je een ziekte hebt in een van beide organen, zal je hele lichaam hier schade van kunnen ondervinden. Het is belangrijk om een aandoening van de lever of de nieren zo snel mogelijk te herkennen. Albumine kan hierbij een belangrijke rol spelen. Maar wat is albumine precies en hoe kan albumine helpen in het aantonen van een bepaalde aandoening?

Wat is albumine?

Albumine is een eiwit dat in de lever wordt aangemaakt. Albumine komt voor in het bloed maar ook in het weefsel. Albumine is het meest voorkomende eiwit in het bloed. Albumine speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van de juiste bloeddruk en vochtbalans. Ook is albumine verantwoordelijk voor het transport van allerlei stoffen door het lichaam. Albumine transporteert bijvoorbeeld hormonen en vitaminen maar ook geneesmiddelen. Bij een goed gezondheid is de concentratie van albumine in het bloed 35 tot 55 gram per liter.

Hoe kan albumine verschillende aandoeningen aantonen?

Een afwijking in de hoeveelheid albumine in het bloed kan meerdere oorzaken hebben. Albumine kan daarom een indicator zijn van verschillende aandoeningen.

Albumine als indicator voor een leveraandoening

Albumine wordt in een aantal stappen door de lever geproduceerd. Als de lever is beschadigd door een infectie of een andere aandoening, zullen de cellen van de lever minder albumine produceren. Een albumine concentratie lager dan 35 gram per liter kan dus wijzen op een leveraandoening. Aangezien een verlaagde albumine concentratie meerdere oorzaken kan hebben, is er vaak wel meer onderzoek nodig om zekerheid te krijgen dat er sprake is van een leveraandoening. De hoeveelheid ALAT en ASAT in het bloed kan bijvoorbeeld worden gemeten.

Albumine als een indicator voor nierproblemen

De nieren hebben als taak om het bloed te filteren en de overbodige stoffen en de afvalstoffen te verwijderen. Als de nierfunctie verminderd is, kan het zijn dat de nieren minder selectief zijn waardoor ook belangrijke stoffen, zoals albumine, verloren gaan. De hoeveelheid albumine in het bloed zal in dit geval afnemen. Bij nierproblemen kan er vaak een hoeveelheid albumine in de urine worden aangetoond.

Andere oorzaken van een afwijkende albumine concentratie

Er zijn meerdere factoren die invloed kunnen hebben op de hoeveelheid albumine in het bloed. Als er bijvoorbeeld sprake is van ondergewicht, krijgt het lichaam onvoldoende voedingsstoffen binnen en zal de lever minder albumine kunnen aanmaken. Ook als er een probleem is met de darmen kan het zijn dat het lichaam een tekort aan voedingsstoffen heeft waardoor er onvoldoende albumine aangemaakt kan worden. Overigens kan een te hoge concentratie aan albumine ook voorkomen. Meestal is uitdroging de oorzaak van een te hoge concentratie albumine in het bloed. De hoeveelheid water in het bloed neemt af waardoor de hoeveelheid albumine in verhouding hoger is.

Conclusie

Een afwijkende albumine concentratie in het bloed kan wijzen op verschillende soorten aandoeningen. Hierdoor is er vaak aanvullend onderzoek nodig om een goede indicatie te krijgen van de aard en locatie van het probleem. Albumine geeft een duidelijke aanwijzing dat er iets mis is en beperkt de locatie van de problemen tot enkele organen. Hierdoor is albumine een waardevolle indicator om onder andere lever- en nierproblemen aan het licht te brengen.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden