Hoe doeltreffend zijn tandimplantaten

Inleiding

Tandverzorging onderging de laatste jaren een opmerkelijke evolutie, en daar bleef ook de tandheelkunde zéker niet bij ten achter. Spelen we één of meerdere tanden kwijt bij een ongeval, of blijft ons kunstgebit ons hinderen, dan bieden tandimplantaten steeds meer en meer uitkomst. Wat zijn nu precies deze implantaten, en hoe verloopt hun plaatsing? Zijn hier ook nadelen aan verbonden, en welk prijskaartje hangt er aan vast?

Wat zijn (tand)implantaten

Een implantaat is elk vreemd voorwerp dat in ons lichaam wordt ingeplant voor een welbepaalde functie. Een tandimplantaat vervangt één of meerdere verloren of slechte tanden. Ze bieden het belangrijke voordeel dat ze aanvoelen als ware het onze echte tanden. Zo een implantaat is een kunstwortel, meestal uit titanium, en wordt direct in ons kaakbeen ingeplant. Daar wordt vervolgens een kroon of een brug (bij meerdere tanden) of een uitneembare prothese ingeschroefd.

Implantaat zonder kunstwortel

We kunnen echter ook een kroon, een brug of een uitneembare tandprothese laten plaatsen zonder kunstwortel, dus zonder implantaat. De tandkroon of het zichtbare gedeelte van onze tand wordt, in dit geval, vast gemaakt aan de bestaande tanden langs weerszijde van ons gebit. Bij een loszittend kunstgebit, bieden deze tandimplantaten meer zekerheid. Ons kunstgebit wordt er immers, letterlijk, op vast geklikt.

Ontstekingsvrije mond

Bij het plaatsen van zo'n tandimplantaat wordt uiteraard niets aan het toeval overgelaten. Niet iedereen is immers geschikt voor het deskundig plaatsen ervan. Zo wordt vooraf nauwgezet de gezondheid van onze mond nagegaan. Om een implantaat suksesvol te plaatsen, en om later met geen ongemakken geconfronteerd te worden, moet onze mond immers ontstekingsvrij zijn. Er worden dan ook verschillende radiografische opnames gemaakt. Aan de hand van al deze onderzoeken en opnames, wordt dan een uitgebreid behandelingsplan opgesteld. Als daaruit blijkt dat er bijvoorbeeld onvoldoende kaakbeen aanwezig is om de implantaten te kunnen plaatsen, zijn er immers bijkomende behandelingen noodzakelijk.

Plaatsing onder lokale verdoving

Voor het plaatsen van een tandimplantaat, worden eerst de zieke tanden getrokken. Nadat ons tandvlees volledig is genezen, gaat men tot de plaatsing ervan over, en dit onder lokale verdoving. Deze "ingreep" neemt gemiddeld zo'n twee uren in beslag, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de behandeling. De arts maakt een insnede in ons verdoofde tandvlees. Met behulp van een reeks kleine boren, maakt hij een gaatje in ons kaakbeen. In dat gaatje wordt het eigenlijke implantaat geplaatst. Na plaatsing, krijgt de patiënt een voorlopige constructie, bestaande uit één of meerdere tanden. Het gaat hier dus duidelijk om een tussenoplossing. Deze tijd is nodig om het implantaat te laten ingroeien in ons kaakbeen. Dat kan enkele weken tot enkele maanden in beslag nemen.

Vastschroeven tandprothese

Na de ingroeiïng van het implantaat, wordt ons tandvlees weer open gemaakt en de tandprothese op het implantaat vast geschroefd. Sommige artsen laten het implantaat tijdens het genezingsproces een beetje hoger zitten dan nodig. Zij willen zo vermijden dat het tandvlees een tweede keer moet open gelegd worden.

Onschuldige nevenverschijnselen

Het plaatsen van een tandimplantaat, zorgt doorgaans voor niet méér last dan het trekken van een tand. Afhankelijk van de ernst van de behandeling, kunnen we geconfronteerd worden met keel-en/of oorpijn, met een opgezwollen wang of met het vervelende gevoel dat onze tanden een andere plaats hebben ingenomen. We kunnen hier gemakkelijk aan verhelpen, door ijszakjes op de zwelling te leggen. We beperken ons de eerste uren na de ingreep, tot het drinken van koude dranken en het eten van zacht voedsel. We blijven gewoon doorgaan met het poetsen en flossen van onze tanden.

Hoge tevredenheid

De tevredenheid over deze tandimplanten ligt opvallend hoog. Uit een recent onderzoek bleek immers dat, zelfs na vijftien jaar, ze nog altijd op hun plaats bevinden. Ook over het gebruikscomfort zijn de patiënten uiterst tevreden. Bij een juiste plaatsing, verloopt het kauwen even vlot dan met zijn natuurlijke tanden. Bij verstokte rokers wordt men geregeld geconfronteerd met het feit dat de implantaten niet ingroeien.

Prijskaartje

Het prijskaartje van dergelijke implantaten, vormt wellicht het enige (voor velen belangrijke) nadeel. Inderdaad, voor de vervanging van één tand moet men gemiddeld zo'n tweeduizend euro neertellen. Voor het implanten van een volledig gebit moet men rekening houden met een investering van minstens vijftienduizend euro. Vooraf informeren is ook hier de boodschap, want voor deze implantaten bestaan er heel wat goede alternatieven.

Lees alle recente informatie over gezondheid, gezonde voeding, overgewicht, gezond diëten en gezond alternatief op http://LeefGezonder.blogspot.com