Wat is Hoogbegaafdheid

Inleiding

Het begrip hoogbegaafdheid is tegenwoordig wel bij iedereen bekend, maar toch bestaan er nog veel misvattingen over. Bij Hoogbegaafdheid denkt men vaak aan:

 • wonderkinderen en genieen,
 • Leerlingen die goede schoolresultaten behalen
 • Succesvolle mensen, die het gemaakt hebben in hun leven.

Maar komt dit overeen met de werkelijkheid?

Definitie

Om hoogbegaafdheid te meten wordt een IQ (Intelligentie Quotient) test gebruikt. Iemand wordt als hoogbegaafd beschouwd als hij een score behaalt die hoger is dan 130 .

Ter vergelijking:

 • De meeste mensen hebben een IQ tussen 90 en 110, met een piek bij de 100
 • Slechts 2,5 % scoort boven 130
 • Wie onder de 70 scoort (ook 2,5%) noemt men zwakbegaafd

Maar niet alleen het IQ is bepalend voor het al-dan-niet hoogbegaafd zijn. Wat ook mee telt zijn de mate van motivatie en creativiteit , waarbij deze laatste ook vooral in de context van "oplossend vermogen " bekeken wordt.

Verder wordt er ook een enorme invloed uitgeoefend door: het gezin , de school en vrienden . M.a.w. een kind kan enorm intelligent zijn, maar niet hoogbegaafd genoemd worden omdat zijn leefomgeving: school, gezin, vrienden hem/haar totaal niet aanmoedigen en juist verwachten dat het kind zich aanpast aan zijn omgeving. Dit veroorzaakt een vermindering van motivatie en oefent op die manier dus invloed uit op het al dan niet hoogbegaafd zijn van het kind.

Uiteindelijk is de kans groot dat dit kind uitgroeit tot een volwassene die het niet "gemaakt" heeft in het leven, ondanks de hoge intelligentie.

Hoe zit het met schoolresultaten

Maar al te vaak blijken hoogbegaafde kinderen niet naar verwachting te presteren op school. Dit heeft te maken met verschillende factoren, waaronder:

 • Verlies aan interesse omdat de aangeboden leerstof snellerbegrepen wordt
 • Herhaling & automatisering zijn vaak niet nodig, met als gevolg, verveling indien toch herhaald moet worden
 • Niet willen opvallen en zich dus aanpassen, inclusief tonen van intelligentie
 • Niet gangbareoplossingen en/of strategie├źn bedenken, wat vaak niet begrepen of gewaardeerd wordt in ons leersysteem

Hoogbegaafdheid herkennen

Zoals reeds aangegeven zeggen schoolresultaten vaak niet zo veel over de intelligentie van een kind, vaak is het zelfs zo dat juist de slechte presteerders de intelligentste kinderen zijn. Al gaat dit niet altijd op.

Enkele aanwijzingen voor mogelijke hoogbegaafdheid:

 • erg snel denken
 • het grote geheelzien
 • unieke oplossingenbedenken
 • Als-danredenaties
 • Existentiele vragenstellen

Een voorbeeld: Op een dag riep mijn 7-jarige dochter me en stelde me de vraag of ze wel wakker was? Waarop ik reageerde dat ik hoopte van wel, gezien het feit waarmee ze bezig was. Waarop de opmerking volgde: Misschien dromen wij dit alles wel .... en als we doodgaan worden we wakker.

Een overzich met typische kenmerken en informatie over het herkennen van hoogbegaafdheid kan je vinden in het artikel: Hoe kan je Hoogbegaafdheid herkennen .