Blijvende gehoorschade door ipods en mp3 spelers

Inleiding

Ipods.jpg

Op dit moment is bekend dat 15% van alle jongeren tussen de 16 en 30, en dat zijn er maar liefst 450.000, een blijvende gehoorbeschadiging heeft opgelopen als gevolg van te harde muziek in discotheken, op popconcerten, dance festivals en party’s of op ipods of mp3 spelers.

En volgens de Nationale Hoorstichting kunnen we daar elk jaar 21.500 nieuwe gevallen van gehoorschade bij optellen.

Gehoorbeschadiging

Deaf.jpg

Gehoorschade is in eerste instantie herkenbaar door een piep of een ruis in je oren, die na een tijdje vanzelf overgaat. Dat wil echter niet zeggen dat je oor volledig hersteld is. De piep geeft aan dat er schade in je oor is aangericht en kan zelfs blijvend zijn in de vorm van oorsuizen.

Andere kenmerken van gehoorschade zijn gehoorverlies, het anders horen van verschillende toonghoogtes links of rechts, geluidsovergevoeligheid of geluidsvervorming.

Hoe ontstaat een gehoorbeschadiging

Ooranatomie.jpg

Geluid dat in ons oor binnendringt wordt via het trommelvlies en de gehoorbeentjes als trillingen getransporteerd naar een soort slakkenhuis, gevuld met vloeistof, in het binnenoor.

Op de bodem hiervan zitten trilhaartjes, die als een soort waterplanten meebewegen met die trillingen. Het slakkenhuis staat weer in verbinding met de gehoorzenuw die de trillingen opnieuw vertalen naar de hersenen als geluid. Hoe harder het binnendringende geluid, en dus de trillingen, des te platter komen de trilharen te liggen. Krijgen deze trilharen geen mogelijkheid zich weer op te richten omdat het geluid te hard is of te lang duurt, dan kunnen ze zich niet meer herstellen en knakken als het ware. En dan is je gehoor beschadigd, en deze schade is blijvend.

Onderzoek

Ipod2.jpg

Werd er vroeger vooral gefocussed op gehoorschade door luide popconcerten, door de ontwikkeling van de technologie blijkt dat ipods en mp3 spelers tegenwoordig ook heel hard geluid kunnen produceren zonder het te vervormen. In Amerika zijn hierover al processen gevoerd waarbij de fabrikant van ipods verantwoordelijk wordt gesteld voor gehoorbeschadiging omdat ipods en mp3 spelers gevaarlijk hoge lawaainiveau's kunnen produceren.

In Nederland werd tijdens een studie in 1999 al bij 16000 jongeren tussen de 12 en 30 een tweezijdig hoogfrequent gehoorverlies gevonden. Ook in Amerika bleek in 2001 bij een studie bij kinderen tussen de 6 en 19 jaar dat het gevonden gehoorverlies hoogfrequent was, en dus dat lawaai de meest waarschijnlijke oorzaak was. En nu weten we inmiddels dat er in Nederland jaarlijks zo’n 20.000 gevallen van gehoorbeschadiging bijkomen.

Inmiddels wordt er wereldwijd op grote schaal aandacht aan dit probleem besteed en wordt er uitgebreid onderzoek verricht.

Zelf je gehoor en je mp3 testen

In Nederland is in 2007 een zelftest ontwikkeld, de mp3check, ondersteund door het ministerie van VWS. Deze test is inmiddels te vinden op de website www.oorcheck.nl.

Oorcheck.jpg

Eerst heeft men helemaal in kaart gebracht hoeveel decibel het oor bereikte bij een bepaald type mp3-speler, met een bepaald type oortelefoon, op een bepaalde volumestand en met een bepaald type muziek. En toen dat eenmaal bekend was heeft men de zelftest gemaakt, waardoor je zelf kunt zien hoe lang je veilig kunt luisteren naar een bepaalde soort muziek via een bepaalde mp3-speler, met een bepaald type oortelefoon met het volume op een bepaalde stand.

In 2006 is er gepleit voor het wettelijk verplichten van waarschuwingsteksten op de verpakkingen van mp3 spelers en ipods, waarin gewezen wordt op permanente gehoorschade bij het afspelen op een hoog volume (volumestand > 50%). Er is zelfs gesuggereerd een geluidsbegrenzer op mp3 spelers en ipods verplicht te stellen. In Amerika heeft ipod fabrikant Apple daarvoor inmiddels gratis software beschikbaar gesteld.

Mp3.jpg

Maar jongeren weten dat harde muziek uit een mp3-speler gevaarlijk is voor het gehoor, alleen zetten ze het volume niet lager omdat gehoorschade op latere leeftijd nu niet belangrijk is voor hen. De geluidsbegrenzers zien zij dan ook helemaal niet zitten.

Om het topic van gehoorbeschadiging dan ook toch “hip and happening” te maken is er een pilot-voorlichtingscampagne gestart, Sound Effects, met als doel gehoorschade te voorkomen. Tijdens de campagne werden er oordoppen verkocht, werd er een omheining om geluidsboxen tot op 2 meter afstand geplaatst en werd het muziekvolume tot onder de 105 dB verlaagd. Populaire uitgaanstenten en poppodia zoals bijv. Paradiso, de Jimmy Woo en dance-evenementen zoals Awakenings en Loveland, werkten hieraan mee, en het lijkt aan te slaan. Alle informatie over deze campagne vind je op www.sound-effects.nl.

Zelf je gehoor testen op internet?

Wil je zelf je gehoor testen, kijk dan op de site van de Nationale Hoorstichting.

Hier vind je informatie over en de doorlinks naar

  • de Nationale Hoortest,
  • de Kinderhoortest,
  • de Oorcheck,
  • de Bedrijfsoorcheck en
  • de MP3-check.
  • kleine hoortoestellen