Inhoudelijk en innerlijk ervaren

Inhoud en innerlijk

Goed bezien heeft ieder artikel en iedere ervaring in deze wereld een inhoudelijk element en een innerlijk. Het inhoudelijke element is dat wat door iedereen is waar te nemen. Het innerlijke element is dat wat de ervaring voor jou betekent. Maar op innerlijk vlak kun je de ervaring op twee niveaus ervaren. Je kunt het vanuit je ego ervaren of vanuit je echte ik. Dat vraagt natuurlijk wel om enige uitleg.

Φ Index

Inhoudelijke ervaringen

We hebben allemaal wel ongeveer dezelfde ervaringen. Zo zal ik een botsing tussen twee autos niet anders zien dan de persoon naast mij die de botsing waarneemt. We zullen allebei schrikken.

We zullen ons allebei ongemakkelijk voelen. Het enige wat zal verschillen is de mate waarin we schrikken en ons ongemakkelijk voelen. Maar we zullen bijvoorbeeld niet allebei iets anders horen en zien. Het zal niet zo zijn, dat ik een botsing tussen een fiets en een brommer zie, terwijl mijn buurman een botsing tussen twee autos ziet.

De inhoud van onze ervaringen zal hetzelfde zijn. Zodat we als getuigen het allebei over een botsing zullen hebben, ook al zullen er nuance verschillen zitten in hoe we het precies hebben gezien. Kwam de auto van rechts of gaf de auto van links geen voorrang, was de auto blauw of zeegroen. Het blijft een botsing. Zelfs een blinde die het hoort zal naar aanleiding van de botsing verwachten dat anderen zullen zeggen dat twee autos op elkaar gebotst zijn.

Maar innerlijk zullen we de botsing anders ervaren.

Φ Index

Innerlijke ervaringen

Bij innerlijke ervaringen zijn er echter twee verschillende ervaringen. De ene ervaring is gebaseerd op ons verleden. De andere ervaring is gebaseerd op wat de botsing voor ons betekent, je zou ook kunnen zeggen wat we er van kunnen leren of van leren of welke betekenis we er aan geven.

Φ Index

Verleden

Als je de ervaring gebaseerd op het verleden een ego ervaring noemt, dan ga ik er hier dus vanuit dat het ego is samengesteld uit onze ervaringen en onze opvoeding.

Het ego bepaalt in zekere zin hoe we ons moeten gedragen en hoe we het leven moeten ervaren als we ons onder mensen begeven. Een ego ervaring van een botsing leidt tot bepaalde gevoelens en gedrag. Zo zal iemand die zelf een botsing heeft meegemaakt veel intenser reageren op het zien van een botsing, dan iemand die nog nooit een botsing heeft gezien. Maar iemand die al tien keer in een botsing heeft gezeten, zal bij de elfde waarschijnlijk niet meer opschrikken van wat er gebeurd.

Zo zijn er echter ook mensen die nooit wennen aan een botsing, hoeveel ze er ook meemaken. Ze zullen altijd in paniek raken, omdat dat is wat ze in hun verleden hebben geleerd hoe ze moeten reageren op ongelukken. Hun ego vertelt hun dat ze in paniek moeten raken. Je ziet het ook wel bij kleine kinderen. Als ze vallen en ze zien dat hun ouders niet reageren of het niet gezien hebben dan spelen ze vrolijk verder. Vallen ze echter pal voor de ogen van hun ouders en weten ze dat hun ouders het gezien moeten hebben dan barsten ze in huilen uit en willen ze graag getroost worden.

Φ Index

Betekenis

Onze ervaringen hebben echter ook nog een diepere betekenis dan die welke ons ego er aan geeft. Dat gaat over wat het voor ons innerlijk betekent of onze ziel. Wat betekent het om te vallen en weer op te staan zonder te huilen? Wat betekent het om te vallen en huilend op te staan? We zullen als buitenstaander nooit kunnen weten wat zo’n ervaring echt betekent. We kunnen er naar raden en gissen, maar het is niet onze ervaring. Zelfs als iemand ons vertelt wat het voor hem betekent vanuit zijn innerlijk, is het voor ons niet hetzelfde als voor de ander. Zijn verhaal is namelijk onze ervaring, niet zijn ervaring en wat het voor hem betekent.

Φ Index

Ego

Vandaar ook dat het onmogelijk is om een ander te vertellen wat een ervaring voor hem betekent. Je bent dan namelijk de ander aan het vertellen wat zijn verhaal voor jou betekent. Het enige wat je misschien kunt doen is de ander laten weten dat hij verder moet kijken dan de verklaring die zijn ego er aan geeft. Vandaar ook dat je moet uitkijken met mensen woorden in de mond te leggen over hoe ze betekenis kunnen geven aan een ervaring of er zin aan kunnen geven. Je weet namelijk niet of de ervaring die ze beschrijven wel dezelfde betekenis heeft voor hun als voor jou. Maar misschien geef je wel antwoord vanuit je ego en niet vanuit je innerlijk, het gaat tenslotte wel om een interactie met je omgeving en daar wil je nog wel eens je ego bij gebruiken.

Φ Index

Innerlijk

Maar hoe kun je dan de innerlijke betekenis van een ervaring die niet voortkomt uit je ego bewust worden. Aan de andere kant kun je je afvragen waarom je je bewust zou willen worden van de betekenis die een ervaring heeft voor je innerlijk. Maar stel dat je wilt weten wat een

ervaring betekent voor je innerlijk, wat de zin is van de ervaring zoals we dat ook wel zeggen. Hoe krijg je die betekenis voorbij je ego, die graag allerlei informatie en mogelijke redenen geeft gebaseerd op wat het heeft geleerd gedurende zijn opvoeding en leven?

Veel Oosterse filosofiën zeggen dan dat je stilte moet creëren, zowel om je heen als in je hoofd. Vandaar meditatie technieken waarbij het advies is dat je als een observator naar je gedachten moet kijken en er geen oordeel over moet uitspreken. Je moet je gedachten loslaten en ze toestaan om te zijn. In het Westen hebben we het veel meer op met praten, dus is ons advies om te gaan biechten of te gaan praten met een vriend of professionele hulp te zoeken. Vervolgens krijg je bij de professional afhankelijk van wat hij of zij een lekker instrument vindt het advies om actief met je ervaring aan de slag te gaan in de vorm van praten, schrijven of handenarbeiden. Hoewel we tegenwoordig ook steeds vaker het advies krijgen om ons in stilte terug te trekken om tot rust te komen.

Als je kijkt naar hoe ons lichaam reageert op ingrijpende gebeurtenissen, dan kun je eigenlijk stellen dat het zoeken van rust de beste oplossing is. Waarbij ik hier met rust stilte bedoel. Rust betekent dus niet stil op een stoel gaan zitten. Want voor sommige mensen geldt juist dat ze door in stilte bezig te zijn ontdekken wat een ervaring voor hun betekent.

Φ Index

Conclusie

Dus zelfs de manier om te ontdekken wat een ervaring innerlijk voor je betekent verschilt per mens. Tja, dan heeft het natuurlijk weinig zin om iemand te vertellen hoe hij zich op zijn innerlijk kan richten. Dan is het enige wat je kunt doen iemand waarschuwen voor het feit dat hij niet moet denken dat het makkelijk is om zijn ego uit te schakelen als hij wil weten wat een ervaring innerlijk voor hem betekent.

Φ Index

Extra

Afbeeldingen

Door Normyo

Index van koppen

Inhoud en innerlijk

Inhoudelijke ervaringen

Innerlijke ervaringen

Verleden

Betekenis

Ego

Innerlijk

Conclusie

Extra

Afbeeldingen

Index van koppen

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden